Denník N

Ako vyzerá udržateľný film? Aj najväčšie filmové trháky chcú byť eko.

Plagát filmu Mad Max Fury Road, ktorý vyvolal diskusiu o ekológii.
Plagát filmu Mad Max Fury Road, ktorý vyvolal diskusiu o ekológii.

Aj keď väčšina svetovej filmovej distribúcie prebieha v podstate nehmotne a film ako taký je len optickou ilúziou, aj pri jeho výrobe môže vzniknúť veľa odpadu a znečistenia. Ak by sa mal uvedomelý spotrebiteľ zaujímať o kvalitu a pôvod svojho jedla, mal by sa zaujímať aj o kvalitu a pôvod svojho obľúbeného filmu? Bratislavu navštívila pri príležitosti semináru pre filmových producentov a odbornú verejnosť v pôsobiacu súvisiacich profesiách francúzska manažérka a zelená aktivistka Joanna Gallardo. Slovenská filmová agentúra sa podieľa na medzinárodnom projekte Green Screen, ktorého cieľom je redukovať uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie. Joanna Gallardo vysvetľuje, čo to znamená v praxi.

Ako by ste popísali vašu prácu, čomu sa denne venujete?

Venujem sa viacerým projektom, ale konkrétne pri iniciatíve Eco Prod sa snažím vytvárať európsku sieť spoločností a iniciatív, ktoré sa venujú rovnakým aspektom ekológie. Organizujeme školenia, stretávame sa s odborníkmi, ako napríklad s vašou Slovenskou filmovou agentúrou. Pracujem pre Paris Region Film Comission, kde si uvedomujeme výzvy audiovizuálneho priemyslu v súčasnosti a snažíme sa popisovať, čo to znamená točiť “zelené” filmy v konkrétnych prípadoch. Venujem sa tiež projektu Green Screen.

Myslíte, že v otázkach udržateľnosti je filmový priemysel rozdielny v rôznych krajinách?

Myslím, že nie, všetci máme rovnaké ciele – ako scitlivovať filmových profesionálov na ekologické otázky. Ide o rovnaké princípy – ako znížiť odpad, ako byť efektívny.

Ktoré sú teda konkrétne ekologické princípy filmovej tvorby?

Princípy ekologickej filmovej produkcie zhŕňa nasledovný zoznam.

Transport: uprednostňovanie vlakovej dopravy pred leteckou, výber čo najbližších lokácií.

Energia: využívanie lokálnych sietí namiesto generátorov.

Odpad: redukcia a triedenie odpadu.

Redukcia používania papiera: používanie digitálnych nástrojov na zdieľanie rozvrhov a podobne.

Nábytok: používanie nábytku z druhej ruky, recyklácia.

Zdravie a životné prostredie: zvažovať použitie efektov, vzduchotechniky.

Natáčanie: používanie dronov namiesto helikoptér.

Predchádzajúcou otázkou som skôr narážala na to, že menšie spoločnosti v menších krajinách majú iné problémy ako prenájom helikoptér, lebo na to veľakrát nemajú rozpočet. Môže to byť také jednoduché – nemáme peniaze, nič nerobíme, tak sme automaticky ekologickí?

Ako byť “zelení” je veľmi komplexná otázka a podľa mňa nesúvisí primárne s nedostatkom financií. Vždy sa treba zamyslieť nad vašou konkrétnou situáciou. Treba mať istý zoznam pravidiel a vopred ich komunikovať so svojim štábom.

Sú dnešní ľudia viac uvedomelí ako spotrebitelia?

Myslím, že áno. Tak ako v každej inej oblasti, aj v audiovizuálnom sektore. Napríklad film Mad Max bol nakrúcaný v Namíbijskej púšti. Inscenované výbuchy áut znečistili jednu z najstarších púští a voči týmto praktikám sa vzniesla vlna protestov. Takisto negatívnu publicitu vyvolal nedávno prípad nakrúcania v chránenej oblasti. Kvôli hluku a zásahom do prírody bolo usmrtených veľké množstvo vzácnych vtákov. O téme sa začalo hovoriť, verejnosti sa tieto príbehy prirodzene dotýkajú.

Odkiaľ prichádzajú impulzy pre ekologickú filmársku prácu?

Myslím, že tieto trendy a zmeny súvisia s osobným životným štýlom. Začína to pri tom, ako “zeleno” jednáme v súkromí. Potom prirodzene začneme riešiť ekologické princípy aj v práci. Začiatok je nakladanie s odpadom. Je to niečo, čo je hmatateľné a viditeľné. Musíte riešiť kam s tým. Zelené filmárske hnutie začalo pri profesii výkonného produkčného. Tlak zdola je ale nutné ukotviť aj v záväzných regulatívoch. Medzitým začali tému popularizovať a riešiť aj mnohí herci – Emma Watson, Leonardo di Caprio, vo Francúzsku sú týmto prístupom známe Juliette Binoche a Marion Cotillard.

Niektorí producenti sa tak nechcú nálepkovať, myslia si, že je to iba trend. Niekedy je zber informácií preto ťažší. Asi by nám nemalo ísť o porovnávanie, kto je “zelenší”. V mnohých krajinách máme aj finančné nástroje pre produkcie, ktoré sa preukážu ekologickým prístupom. Filmoví producenti chcú byť uvedomelí, nielen o pozitívnych hodnotách a zodpovednosti rozprávať, ale aj zodpovedne pracovať.

Aká je situácia v USA? V Hollywoode?

Americká PGA (Producers Guild of America) má dokonca celé “Zelené oddelenie”, pre mnohé filmové štáby je už bežnou pozícia Eko manažéra. Ako prvá holywoodska zelená produkcia sa uvádza seriál 24 Hours. Ide o udelenie istej známky kvality na základe spomenutých kritérií. Je to jedna z možných ciest posilnenia propagácie filmu, zdôraznenie jeho ekologických aspektov. V ideálnom prípade by to malo ľudí zaujímať a inšpirovať. Eko manažérov majú dnes aj štúdiá ako Disney, či Universal. Podľa princípov ekologickej produkcie vznikol aj film Spiderman.

Zaujal ma pojem Planet Placement, môžete ho viac vysvetliť?

Je to výraz, ktorý rozšírili moji kolegovia v rámci projektu Green Screen, ako parafrázu dobre známeho Product Placement. Akurát, že v rámci Planet Placement umiestňujete do obrazu miesto reklamných produktov produkty, ktoré sú ekologické. Vo Francúzsku je známou napríklad odevná značka Ekyog. Postavy v krčme pijú organické pivo a podobne. Môžeme tým podporiť zelené značky.

A čo samotný film?

Produkt audovizuálneho priemyslu na plátne, čiže film, musí pôsobiť dokonalo, reálne, vyvolať istú náladu. Spotrebiteľ nevidí, čo je všetko za tým. Ale keď sme konfrontovaní s cenou tejto dokonalosti a ostáva kvôli tomu odpad, nemôžeme sa na to ako uvedomelí producenti pozerať. Takisto je ilúziou, že oblasť IT je digitálna, nehmotná a tým pádom neznečisťuje prostredie. Tento priemysel veľa pracuje so vzácnymi materiálmi, využíva chladenie a klimatizáciu. Cloud nie je taký nehmotný, ako by sa mohlo zdať. Čo je reálna cena znečistenia? Dovolím si tvrdiť, že za ňu môžeme zaplatiť životmi. Nemôžeme sa prizerať vedľajším efektom našej práce.

Nie je to vlastne úplne základný princíp udržateľného prístupu: správať sa k svetu s rešpektom a ohľadom na generácie, ktoré prídu po nás?

Kritické myslenie sa nedá vtesnať do piatich univerzálne platných poučiek. Naším poslaním je búrať stereotypy, ktoré už panujú v tejto oblasti.

 

Joanna Gallardo, kultúrna manažérka a aktivistka

Ďalšie konkrétne projekty a príklady dobrej praxe nájdete na tejto webstránke projektu

Viac o činnosti Slovenskej filmovej agentúry na webstránke

 

Pokiaľ vás zaujímajú hlbšie témy udržateľnosti a ekológie v umení, navštívte 21. septembra festival Nasuti v Novej Cvernovke. Prvý festival súčasného umenia s enviromentálnym zameraním spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a kreatívna produkcia vo forme prezentácií, originálnych performance, objektov, dizajnov a inštalácií. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach.

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy