Denník N

Butterfly Effect začína mať žiadaný efekt

Butterfly Effect je vzdelávací program, ktorý vytvorili Sygic, Leaf, Pixel Federation a HubHub. Počas 5 mesiacov majú študenti možnosť pracovať na vývoji aplikácie, alebo hry v multidisciplinárnom tíme, spoznať svoje silné stránky, mentora vo svojej špecializácii a získajú kouča na osobný rozvoj.

Keď sme v roku 2017 po dlhých diskusiách s Michalom Štenclom, Braňom Kleskeňom, Peťom Čerešníkom a Šimonom Šickom prišli k názvu “Butterfly Effect”, dúfali sme, že bude mať efekt mávnutia motýlích krídel. Hneď v začiatkoch sme dúfali, že netvoríme iba ďalší mimo systémový vzdelávací projekt, ale platformu, ktorej súčasťou budú viacerí aktéri.

V prvom rade sme projekt tvorili pre študentov, tam sme videli a cítili záujem o praktické vzdelávanie v tvorbe digitálnej aplikácie, alebo hry. Nájsť študentov, ktorí si vedia vyčleniť 5 mesiacov bez zárobku a zaplatiť si za vzdelávanie bez garancie pracovného miesta na záver, je však neľahká úloha. Aj preto sme časovú náročnosť po prvom kole (Rounde) zmenili na 22 hodín týždenne (na part-time). Bol to jeden z najlepších krokov pre naplnenie vízie šíriteľnosti projektu.

Druhou skupinou, ktorá prejavila záujem o participáciu sú firmy. V rámci Roundu môžu zadávať výzvy, na ktorých študenti pracujú a ich mentori participujú na smerovaní realizácie projektu. Okrem výziev môžu posielať do programu svoje talenty, aby sa ako študenti stali súčasťou multidisciplinárnych tímov a učili sa tvoriť digitálny produkt od nápadu po minimum viable product (MVP), čiže prvá iterácia produktu, priravená na otestovanie trhom. Inovatívne firmy, ktoré s nami v rôznych formách participovali sú zakladajúci Sygic, Tatrabanka, HB Reavis a Curaprox. V nasledujúcom rounde sa tešíme na výzvy od nás z Pixel Federation aj od ďalšieho spoluzakladateľa, Leafu. Zároveň pracujeme na prepojení s verejným sektorom. Prepájanie jednotlivcov s firmami a verejným sektorom je jedným z efektov, v ktorý sme dúfali.

Treťou, pre mňa osobne najdôležitejšou skupinou, sú systémové vzdelávacie inštitúcie. Aj pri tvorbe celého konceptu sme vedeli, že netvoríme konkurenciu štandardnej ponuke vzdelávacieho systému, ale doplnok, priestor pre praktickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí. Získať si dôveru a porozumieť vzájomným motiváciám, výzvam a možnostiam ako si navzájom pomôcť si vyžadovalo čas a vôľu. Po dvoch rokoch sa dnes veľmi tešíme z toho, že sa dostávame do novej etapy.

FIIT STU dlhodobo patrí medzi fakulty s najžiadanejšími absolventami na Slovensku. Dekanka Mária Bieliková má neľahkú úlohu udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu, pri náročných finančných podmienkach a klesajúcom počte študentov, ktorí ostávajú po strednej škole študovať na Slovensku. V prvých rozhovoroch s nami bola opatrná. Obava z odlivu študentov, ktorí prerušia školu, aby 5 mesiacov pracovali v Butterfly Effect sa potvrdilo hneď v prvom kole. Napriek tomu však Mária videla potenciálnu hodnotu a po lepšom spoznaní sa aktuálni študenti Butterfly Effect programu po prvý krát môžu tešiť z toho, že za účasť na našom náročnom programe, dostanú aj kredity a nemusia prerušiť štúdium. Butterfly Effect je v princípe podobný priemyselnej stáži a do štandardnej ponuky bol zaradený v tomto semestri. Toto je veľká vec a sme nesmierne vďační FIIT STU za prístup a dôveru.

Zároveň vzhľadom na multidisciplinaritu nášho programu je pre nás dôležité, aby podobný postoj zaujali aj ostatné partnerské vysoké školy. Pre študentov je to ideálna situácia – prax si realizujú v intenzívnom programe, pod mentoringovým dohľadom expertov z praxe. Firmy zároveň nie sú tak zaťažené stážistami a zároveň si môžu v podmienkach Butterfly identifikovať potenciálne talenty a ďalej ich rozvíjať. Čo sa nám v rámci Butterfly Effect programu potvrdzuje je, že my vieme naučiť len zlomok, základy a následne hĺbka a šírka v danom odbore, to vie zabezpečiť najlepšie vysoká škola. Preto byť súčasťou štandardného kurikula ako odborná prax je najlogickejšia alternatíva.

Dôležitú rolu má však aj stredoškolské vzdelávanie. Mali sme zopár študentov aj zo stredných škôl. Niektorí nároky zvládali, pre iných to bolo veľká výzva. Ďalší efekt mávnutia motýlích krídel vidíme na Strednej elektrotechnickej škole na Háalovej, kde firma Wezeo v partnerstve s inými organizáciami začala v tomto školskom roku prevádzkovať Open Lab. Po vzore Butterfly Effect programu vytvorili podobný systém ako súčasť štandardného kurikula školy s časovým fondom 7 hodín do týždňa. Študenti pracujú na vlastných projektoch pod vedením mentora z praxe. Je to výborná skúsenosť a pre nás jednak radosť, že program inšpiruje a šíri sa a taktiež veríme, že budú stredoškoláci lepšie pripravení pre štúdium na technologickej vysokej škole, či v Butterfly Effect programe.

Spolupráca so školami je pre nás kľúčová. Tešíme sa z doterajších úspechov a zároveň ich prijímame s pokorou. Jedným z našich cieľov je v rámci 3 rokov dokázať, že program je schopný byť finančne udržateľný a tam zatiaľ nie sme. Výziev je veľa, ale výsledky, ktoré vidíme a efekt, ktorý program má na jednotlivcov a participujúce organizácie je pozitívny. Preto dáva zmysel pokračovať a šíriť ho ďalej, stále sa dá prihlásiť – http://www.butterflyeffect.sk ;)

Signing out.

Teraz najčítanejšie

Lucia Sickova

Lucia Šicková je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.