Denník N

Fínska revolúcia v školstve: končia s vyučovaním predmetov

Fínske školstvo využíva inovatívne študijné metódy a samotné štúdium vo Fínsku je aj vďaka tomu považované za jedno z najlepších na svete.

Štúdium vo Fínsku je takisto ako napríklad u susedov v Dánsku bezplatné. Síce bez štipednia (Dánsko), ale je stále dostatočne atraktívne aby pritiahlo aj zahraničných študentov. Univerzity vo Fínsku vedome a hlavne efektívne reagujú na potreby spoločnosti, podnikateľskej sféry a svojho priemyslu. Školstvo upravili tak, aby ich absolventi mali čo najlepšie šance na uplatnenie po škole a hlavne čo najvyššiu pridanú hodnotu na pracovnom trhu.

Je to výsledok ich reforiem a inovácií, dlhodobej práce a možno aj toho, že sú jednoducho organizačne lepší. Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia si uvedomili nutnosť zmeny konceptu vzdelávacieho systému a osvojili si takisto Problem Based Learning. No Fíni sa však rozhodli ísť ešte ďalej. Rozhodli sa presadiť skutočnú revolúciu v ich vzdelávacom systéme!

Fínsko sa podľa plánov stane od 2020 prvou krajinou na svete, ktorá sa zbaví vyučovacích predmetov ako ich poznáme dnes. Chcú odstrániť z učebných osnov vyučovanie predmetov ako takých.

Modifikujú predmety a ich výučbu ako sú napríklad Fyzika, Matematika, Literatúra, História, alebo Geografia, pričom namiesto jednotlivých predmetov budú študenti študovať udalosti a javy v interdisciplinárnej podobe. Napríklad, 2. Svetovú vojnu budú študenti doslova skúmať z hľadiska histórie, geografie alebo matematiky. Tento systém bude zavedený pre študentov vyšších ročníkov, začínať by mal vo veku 15-16 rokov. Približne 70% učiteľov a profesorov už v súčasnosti navštevuje školenia v súlade s novým systémom pre prezentáciu informácií.

Svet mimo univerzitných múrov sa zmenil, mení a bude meniť rýchlosťou, na ktorú máme problém reagovať aj individuálne ako osoby a nie ako inštitúcia. No vo Fínsku už na tom aktívne pracujú!

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie