Denník N

Fínska revolúcia v školstve: končia s vyučovaním predmetov

Fínske školstvo využíva inovatívne študijné metódy a samotné štúdium vo Fínsku je aj vďaka tomu považované za jedno z najlepších na svete.

Štúdium vo Fínsku je takisto ako napríklad u susedov v Dánsku bezplatné. Síce bez štipendia (Dánsko), ale je stále dostatočne atraktívne, aby pritiahlo zahraničných študentov. Univerzity vo Fínsku efektívne reagujú na potreby spoločnosti, podnikateľskej sféry a priemyslu. Školstvo upravili tak, aby ich absolventi mali čo najlepšiu šancu sa po škole uplatniť a hlavne mali čo najvyššiu hodnotu na pracovnom trhu.

Je to výsledok ich reforiem a inovácií, dlhodobej práce a pravdepodobne aj toho, že sú jednoducho organizačne lepší. Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia si uvedomili nutnosť zmeny konceptu vzdelávacieho systému, a tiež si osvojili Problem Based Learning. Fíni sa však rozhodli ísť ešte ďalej a uviedli skutočnú revolúciu vo vzdelávacom systéme.

Fínsko sa podľa plánov od 2020 stane prvou krajinou na svete, ktorá sa zbaví vyučovacích predmetov ako ich poznáme dnes. Chcú odstrániť z učebných osnov vyučovanie klasických predmetov.

Modifikujú predmety a ich výučbu ako sú napríklad fyzika, matematika, literatúra, história, alebo geografia, pričom namiesto jednotlivých predmetov budú študenti študovať udalosti a javy v interdisciplinárnej podobe. Napríklad druhú svetovú vojnu budú študenti skúmať v širšom kontexte – z hľadiska histórie, geografie alebo matematiky. Tento systém bude zavedený pre študentov vyšších ročníkov, začínať by mal vo veku 15-16 rokov. Približne 70% učiteľov a profesorov už v súčasnosti navštevuje školenia v súlade s novým systémom zameraných na spôsob prezentovania informácií.

Svet mimo univerzitných múrov sa zmenil, mení a bude meniť rýchlosťou, na ktorú máme problém reagovať individuálne, nie to ešte ako inštitúcia. Vo Fínsku už na tom ale aktívne pracujú.

Teraz najčítanejšie