Denník N

Toto by chudobní od Fica určite nečakali

Podľa údajov Štatistického úradu SR (správa EÚ SILC 2013 so zohľadnením prvých zverejnených údajov 2014) vykazuje 80% domácností a ľudí v nich žijúcich nižší disponibiliný príjem ako 514€ na osobu. Teda 4,3 milióna v SR ľudí musí každý mesiac žiť zo sumy nižšej než 514€.

Všetko dôchodcom, ostatným nič

4,3 milióna ľudí v SR žije podľa ŠÚ mesačne zo sumy nižšej než 514€. Štvrtina z nich (1,2 milióna dôchodcov) sa môže aj tento rok tešiť na tzv. vianočný príspevok, ktorý bude podľa ministra práce pre starobných dôchodcov s penziou nižšou ako 514€ tentokrát ešte vyšší, ako doteraz. Na 3 milióny spoluobčanov žijúcich v rovnakých či horších finančných pomeroch (časť z nich v chudobe či dokonca v biede) sa vláda ale aj tento rok opäť „vykašle“. A príspevok na Vianoce nedostanú žiaden. Keďže ide o „dávku“ sociálnej politiky, inak ako diskriminácia skutočne chudobných sa to nazvať nedá. Odlišná by bola situácia, keby bol 1. pilier prebytkový a štát by iba rozhodoval, akým spôsobom rozdelí medzi dôchodcov tento prebytok. Vtedy by sa možno dala takáto diskriminácia tolerovať. Lenže SR je presne v opačnej pozícii: aj bez výplaty vianočného príspevku si musí na vyplácanie penzií z prvého piliera požičiavať, čo zadlžuje budúce generácie a tiež všetkých tých, ktorí z tej vianočnej dávky nič nemajú, hoci sú sociálne odkázaní.

Viac ako 300 000 ignorovaných nedôchodcov je chudobných

Alebo iný pohľad – podľa najnovších údajov ŠÚ SR žije na Slovensku 660.000 ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, to znamená, že majú nižší príjem, ako 341€ mesačne. Malá časť z nich sú seniori poberajúci starobný dôchodok (menej než 70.000). Časť tvoria poberatelia iného typu dôchodku (napr. vdovský) apod. Najväčšia skupina ľudí ohrozených chudobou (viac ako 300.000) ale žiaden dôchodok nepoberá. Čo bude s vianočným príspevkom pre nich? Čo bude napr. s nezamestnaným Jozefom žijúcim s rodinou v hmotnej núdzi zo sumy 200€, s čašníčkou Jankou s minimálnou mzdou 380€, s kŕmičom Petrom s platom 400€, s pokladníčkou Zuzkou (425€) či kuchárom Michalom (450€)? Čo bude s ich deťmi či manželkami/manželmi t.j. dokopy s 3 miliónmi ľudí, ktorí musia každomesačne vyžiť z menej než 514€ (ako väčšina kuchárov, čašníčok, mnoho ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, maloobchode, kultúre, stavebníctve atď.)? A čo dostane na Vianoce od štátu viac ako 300.000 ľudí, ktorí žijú v chudobe či dokonca v hmotnej núdzi a majú príjem nižší ako 341€ či dokonca menej ako 198€? Nič. Oni nárok na „Vianoce“ nemajú? A dôchodca Robert s dôchodkom 500€ áno? Seniori (a domácnosti bez závislých detí) sú pritom podľa štatistík chudobou ohrození najmenej. To je sociálna politika?

RIZIKO CHUDOBY PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY
nezamestnané osoby 48,7 %
iné neaktívne osoby* 17,4 %
pracujúci 5,7 %
dôchodcovia 6,7 %
RIZIKO CHUDOBY PODĽA VEKU*
0 – 17 rokov 19,2%
18 – 24 rokov* 15,1%
25 – 49 rokov* 12,4%
50 – 64 rokov* 10,0%
65 a viac rokov* 6,0%

Pozn.: Údaje sú z tlačovej správy k EÚ SILC 2014, okrem * údajov, tie sú zo zverejnených správ EÚ SILC 2013 I. a II. Medziročné posuny nie sú ale významné.

Ficovo „netvorstvo”? Ide o voličov Smeru, nie o pomoc chudobným

A ešte posledné čísla na záver: Spomedzi starobných dôchodcov volí premiérov Smer-SD viac než 50% ľudí, kým jeho podpora medzi mladými (18-24) dosahuje sotva 20% (a samozrejme, 0-17roční nevolia vôbec). To je zrejme dôvod, prečo Roberta Fica chudoba detí a mládeže a osamelých rodičov netrápi. Ak by bol v opozícii a takto nastavený systém vianočných príspevkov by zaviedla pravica, asi by neváhal nazvať ho „volebnou korupciou“ či „sociálnym netvorstvom“.

Teraz najčítanejšie

Marcel Klimek

autor trilógie "Nemecký štandard pre Slovensko", makroekonóm, člen dozornej rady Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, bývalý štátny tajomník ministerstva financií