Denník N

Mal to byť Kažimírov darček na rozlúčku. Ako podnikateľ konštatujem, že som zase asi neposlúchala

Mala to byť novela roka. Zákon, ktorý prepíše všetky ostatné a bude ústretový k malým a stredným podnikateľom. Darček na rozlúčku od ministra financií Petra Kažimíra. Sľuboval daňovníkom opravu všetkého, čo napáchal, či už ide o umorovanie strát, odpisy alebo celkovú zrozumiteľnosť zákona.

Aj sa stretli s podnikateľmi a zamestnávateľmi a pozbierali od nich návrhy. S nádejou sme priniesli, čo by sme chceli zmeniť. Po prečítaní návrhu ministerstva financií musím skonštatovať, že sme opäť raz naleteli.

Najprv k sľubu prepísať zákon do zrozumiteľnej podoby. Nič také sa nestalo. Dvadsaťstranová novela obsahuje kopu bodov. Ak jej chcete rozumieť, musíte si otvoriť platný zákon a k nemu ešte kopec ďalších, na ktoré sa jednotlivé body odvolávajú.

Ústretovým krokom malo byť zrejme zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“. Bude ním môcť byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má príjmy z podnikania a za zdaňovacie obdobie neprekročila príjem alebo obrat 49 790 eur. Zaviesť do legislatívy pojem mikropodnikateľ je môj životný sen. Ale kde sa môj sen iba začína, tam sa konanie ministerstva končí.

Chýba obsah

Zaviesť mikropodnikanie má zmysel, ak mu dáte obsah. A rozhýbete ekonomickú aktivitu hlavne v regiónoch. Tak ako to v SPOLU dávno navrhujeme. Z novely zákona o dani z príjmov som sa však o žiadnych ďalších výhodách mikrodaňovníkov nedozvedela.

Podnikatelia chceli skrátiť odpisovanie majetku v poslednej odpisovej skupine, ktorá im nariaďuje odpisovať majetok v období 40 rokov. Podnikať štyri desaťročia v súčasných podmienkach však bude hrdinský výkon. Áno, potrebujeme tradíciu dlhoročného podnikania, odovzdávania si firmy v rámci rodiny potrebujeme. Ale pri súčasnom vývoji a technologických trendoch bude akýkoľvek majetok po 40 rokoch úplne zastaralý.

Namiesto skrátenia doby odpisovania však v zákone pribudla ďalšia komplikácia — nová odpisová skupina. Majetok zaradený do tejto odpisovej skupiny sa bude odpisovať po dobu dvoch rokov. Je teda veľmi pravdepodobné, že aj majetok, ktorý podnikatelia doteraz mohli uplatniť v rámci daňových výdavkov jednorazovo, bude potrebné odpisovať aspoň dva roky.

Ďalším problémom podnikateľov bolo umorovanie strát. Kažimír obmedzil možnosť umoriť si dosiahnutú stratu počas siedmich rokov ľubovoľne do výšky základu dane na možnosť odpísať si ju maximálne počas štyroch rokov. A to rovnomerne maximálne do výšky jednej štvrtiny. Podnikatelia považovali za krivdu, že im štát prikazuje, akým spôsobom môžu narábať s dosiahnutým hospodárskym výsledkom. Často sa stávalo, že kvôli tejto zmene si časť strát jednoducho uplatniť nemohli.

Nuž prichádza zmena i v tejto oblasti. Podnikatelia budú môcť umoriť stratu počas piatich rokov, ale len v prípade že sú mikrodaňovníkmi. Ak mikrodaňovníkmi nie sú, môžu ju umoriť počas piatich rokov, ale vždy maximálne do výšky polovice základu dane. Takže pomoc sa zmenila na kozmetickú úpravu a ďalšiu komplikáciu.

Aspoň niečo

Predpokladám, že zmeny, ktorými sa bude ministerstvo v prípade tejto novely hrdo prezentovať, budú dve. Prvou je zvýšenie odpočtu daňových výdavkov vynaložených na vedu a výskum z doterajších 100 na 200 percent. Druhou bude zvýšenie hranice na platenie preddavkov.

V prípade výdavkov vynaložených na vedu a výskum ma veľmi zaujíma, koľko daňovníkov si vôbec takýto odpočet doteraz uplatnilo a v rámci infozákona podávam žiadosť o poskytnutie tejto informácie Finančnej správe. V prípade zvýšenia hranice na platenie preddavkov z 2 500 eur na 5 000 eur hovorím, že aspoň niečo fajn.

Zaujalo ma aj čiastočné odbúranie byrokracie pre zamestnávateľov a zamestnancov. Zamestnanci nebudú musieť každoročne potvrdzovať, či si chcú uplatniť daňový bonus alebo nezdaniteľnú časť základu dane. A žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania môžu doručiť elektronicky. Zamestnávateľ bude zasa môcť doručiť zamestnancovi elektronicky potvrdenie o príjmoch, doklad o vykonaní ročného zúčtovania alebo o zaplatení dane. Veci, ktoré mali fungovať už dávno, ale aj tak vďaka za ne.

Neposlúchali sme

Ak toto mal byť od ministra Kažimíra darček na rozlúčku pre podnikateľov, tak ani ja, ani ďalší malí a strední podnikatelia sme zrejme neposlúchali. Tento darček nás veľmi nepoteší. Viem si predstaviť oveľa ústretovejšiu zmenu, ktorá by štátny rozpočet nič nestála, ale pomohla by viac. Budeme sa ju snažiť presadiť v rámci schvaľovania zákonov v parlamente.

Ale je isté, že na darčeky od tejto vlády sa nemôžeme spoliehať. V SPOLU sa poctivo chystáme, aby sme boli najlepšie pripravení podnikateľom reálne pomôcť. Pretože na skutočné zmeny k lepšiemu potrebujeme v prvom rade lepšiu vládu

Dajte mi like na Facebooku a neujde vám žiaden ďalší blog.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.