Denník N

Projekt „Záložkou do sveta“ pomáha deťom spoznať iné krajiny

Platformu NoTrouble GoTravel, kde sa venujú téme zodpovedného cestovania, založili z vďačnosti. Uvedomovali si, aké mali obrovské šťastie, že mohli študovať v zahraničí a precestovať svet. Svojimi skúsenosťami z ciest po Európe, Amerike, ale aj Ázii, chceli inšpirovať mladých, aby cestovali zmysluplne. Dominika Hagarová a Veronika Šustáková vyštudovali cestovný ruch a teraz učia na základných školách na východnom Slovensku. So svojimi žiakmi pracujú na projekte Záložkou do sveta, ktorým chcú pomôcť svojim žiakom dostať sa na vzdelávacie výlety do zahraničia.

Veronika Šustáková, foto: Zuzana Veverková

Nad dopadom cestovania a cestovného ruchu sa prvýkrát začali zamýšľať, keď sa dostali do Dominikánskej Republiky. Prišli do oblasti, ktorá bola kedysi vyhľadávanou turistickou destináciou, ale postupne v dôsledku masového turizmu stratila svoju atraktívnosť a turizmus sa presunul do inej oblasti.

“Tu sme prvýkrát videli realitu toho, čo naozaj cestovný ruch môže spôsobiť. Ako masový turizmus dokáže destináciu zdevastovať, doslova vyžmýkať všetko čo sa dá, a keď už nemá čo ponúknuť, jednoducho sa presunie na iné miesto. Bez ohľadu na to, aký dopad to má na ľudí, čo tam žijú,“ hovorí Veronika.

Zodpovedné cestovanie je pre Veroniku a Dominiku o uvedomení si vlastného konania a vplyvu na miesto, či ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu, a o prevzatí zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

“Jednoducho povedané, pre nás je to o hľadaní spôsobov ako našu cestu spraviť prínosnou nie len pre nás, ale zároveň aj pre miesta a ľudí, ktorých navštívime. Keď sa rozhodujeme v akom ubytovaní ostaneme, tak pozeráme nielen na to, či to miesto vyhovuje našim požiadavkám, ale zároveň, ako dbajú na životné prostredie. Či peniaze z biznisu ostanú v krajine, alebo je vlastníkom zahraničný investor, a tým pádom majú miestni ľudia z toho minimálny benefit,” dodáva Dominika.

Cestovanie pre ne zároveň znamená tú najlepšiu školu života. Veľa ich cesty naučili a napomohli k budovaniu kritického myslenia. Taktiež sa stali chápavejšími a viac si vážia, čo majú. Pri svojich cestách sa naučili menej súdiť a pozrieť sa na pravdu z viacerých uhlov pohľadu.

Pridanú hodnotu cestovania vidia aj vo vzdelávaní v oblastiach geografie, histórie a jazykov. Zážitkovým spôsobom sa na človeka toho nalepí omnoho viac, ako pri sedení v lavici.

Toto by chceli sprostredkovať svojim žiakom.

Cestovať sa dá aj so žiakmi

V rámci programu Teach for Slovakia už dva roky učia na základných školách na východnom Slovensku. Dominika na prvom stupni v Chminianskych Jakubovanoch, Veronika učí angličtinu v Markušovciach. Po rokoch slobodného cestovania po svete to bola pre nich veľká zmena. Cestovanie im zo začiatku veľmi chýbalo.

“Najväčšou výzvou pre nás bola strata slobody. Nemohli sme si booknuť letenku či zobrať dovolenku len tak, kedy nám to vyhovuje. Zrazu sme boli časovo obmedzené.  No našťastie sme našli možnosti, ako cestovať aj počas týchto náročných dvoch rokov. Či už so žiakmi alebo súkromne.”

Dvojica sa podieľala na spoluorganizovaní výletov po Slovensku, Poľsku či do hlavných miest Európy. So svojimi žiakmi sa zúčastnili organizovaných akcií, napríklad výletu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu a v Bruseli. Počas letných prázdnin išli na dva mesiace do Thajska a na Borneo, kde okrem cestovania a navštevovania inšpiratívnych organizácií naplánovali aj svoj jedinečný projekt Záložkou do sveta.

Môžu záložky dostať deti do sveta?

Cieľom projektu je dať príležitosť žiakom ísť na vzdelávací zájazd do zahraničia. Najväčšou výzvou bolo získavanie financií. Zo začiatku chceli získať financie na projekt cez granty. Avšak nakoniec sa rozhodli, že chcú do procesu zapojiť priamo žiakov. Tým v nich budujú povedomie, že ak po niečom túžia, nepadne to len tak z neba, ale musia na tom vytrvalo makať.

“A tak vznikol veľmi jednoduchý nápad, že deti budú dobrovoľne pravidelne zostávať po vyučovaní a tvoriť záložky. Žiaci od začiatku vedeli, že len tí, ktorí sa budú snažiť, budú na konci roka vybraní na výlet. Naše zameranie bolo teda najmä budovať v žiakoch nastavenie, aby sa nevzdávali, aj keď nevidia výsledok. Tvorba záložiek je dôležitá v tom, že žiakov vedie k vytrvalosti aktívne makať na svojom sne.”

Výsledkom projektu bude zorganizovanie vzdelávacieho zájazdu pre žiakov. Od januára krúžok pravidelne navštevuje štrnásť detí z Markušoviec a Chminianskych Jakubovian. S deťmi by radi navštívili Prahu, alebo Viedeň či  Budapešť.

“My samé sme sa veľa počas realizácie projektu naučili. Vyskúšali sme si, čo všetko obnáša získavanie financií cez granty, či byrokracia spojená s organizovaním školských zájazdov. Taktiež sme získali prehľad, čo žiakov motivuje, a na aké akademické vedomosti či charakterové vlastnosti sa máme počas výletov zameriavať, aby boli v súlade so vzdelávacími plánmi. Po vlastných skúsenostiach s organizovaním vzdelávacích výletov sme si uvedomili, že učitelia by mali byť odbremenení od ich organizovania a vybavovania,” hovorí Dominika.

Práve organizovanie a plánovanie výletu môže byť na úkor kvalitného učenia. Alebo naopak – nedostatok času na prípravu sa odrazí na kvalite vzdelávacieho výletu. Jeho organizácia od predprípravy, cez vytváranie pracovných listov a aktivít, až po reflexiu, si vyžaduje obrovské množstvo energie. Dominika s Veronikou predpríprave projektu Záložkou do sveta venovali celé prázdniny a teraz projektu venujú takmer celý svoj voľný čas.

Program končí, práca pokračuje

V júni obe dokončia dvojročný program Teach for Slovakia – teda jeho účastnícku časť a stanú sa jeho ambasádorkami. Projektom si otestovali, či majú žiaci záujem ísť naozaj na výlet a ako budú vytrvalí pri dosahovaní svojho cieľa. Test sa podaril.

“Do budúcna by sme však rady ďalej spolupracovali so školami v Markušovciach a Chminianskych Jakubovanoch. Otázkou pre nás zostávajú naďalej financie, aby sme mohli podobné projekty spolu s výletmi pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia samofinancovať bez žiadania o granty. Zároveň by sme rady organizovali vzdelávacie zájazdy aj pre iné školy, ktoré by mali záujem.”

Veronika s Dominikou sa ďalej budú venovať rozširovaniu povedomia o zodpovednom cestovaní. Veria, že vzdelávacie výlety môžu žiakov posunúť akademicky aj charakterovo, a ďalej ich motivovať v práci v škole, či v živote.

 

Ak chcete podporiť projekt Záložkou do sveta, môžete tak urobiť tu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6280

Na tento projekt sa zatiaľ vyzbieralo 30% z potrebnej sumy.

Pomôžte deťom spoznať svet skutočne plnohodnotným spôsobom.

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.