Denník N

Fico „and company“ v Mochovciach, v NFŠ, v …

Je to len ich neschopnosť, alebo vysoko sofistikované bačovanie?

Talianska mafia zamrzla v nemom úžase. Ctení kmotri kalábrijskej mafie Ńdranghety nemohli dlho uveriť informáciám, ktoré im zo Slovenska poskytoval osobne p. Antoníno. Šéfovia jednej z najrozšírenejších i najbohatších mafií na svete len postupne pod ťarchou faktov aj to len veľmi neradi pripúšťali skutočnosť, že na malom Slovensku rozkvitá biznis v stavebníctve, pri ktorom sa zisky, provízie a najmä predraženie nebies dotýka.

Cena za dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach zdražela z pôvodných 2,8 miliardy Eur. na súčasných a isto nie konečných 5,4 miliardy Eur. t.j. už skoro 2-násobne. Príprava projektu a rozpočtu stavby zbabraná skoro o 100 %? A tak namiesto toho, aby sme mali za dvojnásobnú pôvodnú cenu 2 jadrové elektrárne (resp. 4 bloky), nemáme dodnes hotový a prevádzkyschopný ani jeden, jediný blok z dostavby tejto jadrovej elektrárne.

Don Fico and company je nepretržite pri moci už od 4.júla 2006, len s malou relatívne časovo nepodstatnou prestávkou počas vlády p. Radičovej.  V pamätný pondelok 3. novembra 2008 emeritný premiér Fico prestrihnutím pásky slávnostne otvorili dostavbu 3.a 4. bloku v Mochovciach a tým aj náš štátny mešec. A odvtedy už menej slávnostne, ale o to viac nekontrolovateľne odtekajú gigantickým prúdom aj štátne peniaze. Stavba je len drahšia a drahšia. Bačovanie a lá Fico. Krásny názorný príklad „kontroly“ nad plánovaným čerpaním financií zo štátneho rozpočtu. Kontrola, bačovanie s verejnými financiami, s mojimi, s našimi, s Vašimi peniazmi, daňami. Ak je to len ich neschopnosť, tak už dávno mali spáchať masové harakiri. Ak je to však už vysoko sofistikované a cielené nastavenie kontrolných mechanizmov tak, aby neboli schopné a ochotné niečo zistiť, alebo aby nevedeli nič včas a vopred skontrolovať, odsúhlasiť prípadne rozporovať, pripomienkovať, či oponovať, tak treba celú kompániu na čele s Donom konečne… .

NFŠ alebo tzv. „Národný“ futbalový štadión mal ochudobniť štátny rozpočet Slovenskej republiky len o dotáciu vo výške 27,2 milióna Eur. v tom prípade, ak by štadión ostal v súkromnom vlastníctve jeho developera Mr. Kmotríka. V prípade odpredaja sa štát zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť NFŠ za max. cenu 75,2 milióna Eur. Dnes sa vraj cena za túto „národnú“ pýchu šplhá na začiatku stavby na nepredstaviteľnú, neuveriteľnú úroveň 115 miliónov Eur. Zdraženie o cca 53% a nikto vraj nevie koľko to bude nakoniec stáť, hoci je stavba už dokončená. Don Fico slávnostne poklepal aj tento základný kameň stavby NFŠ dňa 01.09.2016. Don požehnal aj tento obchod, tento biznis. Len štát akosi ani na tomto obchode vôbec neprofituje… .

Mr.Kmotrík popri výstavbe stratového štadióna s neznámou konečnou cenou za jeho realizáciu, hladko stíhal a stíha súbežne aj čisto svoju výstavbu bytovej a administratívnej časti, ktorá tvorí „nedeliteľnú“ súčasť futbalového štadióna. Zaujímavé je i to, že pri stavbe týchto rýdzo súkromných častí tohto istého developerského projektu by vraj mala byť cena za dielo dodržaná resp. len symbolicky prekročená. Podľa neoverených a neoveriteľných informácií, ktoré rozširujú len neprajníci predcedu stále vraj najsilnejšej politickej strany to môže byť aj preto, že stále nie je známa konečná cena za národný futbalový štadión. Stále sa teda nevie, koľko bude treba na NFŠ (alebo, že by nielen na túto časť stavby) minúť zo štátnej kasy. Aj tu štátna kontrola pod vedením dona Fica od začiatku projektu NFŠ stála stále len v hlbokom ofsajde.

Akýkoľvek developerský projekt je nevyhnutné mať pod absolútnou kontrolou konečného investora   (t.j. v tomto prípade štátu) už od štádia tvorby jeho projektovej dokumentácie, od štádia prvých „nástrelov“ ceny za jeho celkovú realizáciu. A táto kontrola musí kontinuálne pokračovať počas jeho realizácie, až do záverečnej kolaudácie diela, aby ani na koniec cena za dielo nekontrolovateľne nevystrelila kdesi do nebies. Skúsený, profesionálny investor, manažér má svoje financie potrebné na realizáciu stavby pod kontrolou počas celej výstavby. V tomto prípade štátna kontrola pod vedením vtedajšieho kameň poklepávajúceho premiéra bola nastavená tak po slovensky, štandardne a lá don Fico and company. A výsledok tomu plne zodpovedá. Je to náhoda, je to výsledok ich totálnej neschopnosti alebo výsledok koncepčnej, manažérskej činnosti dona F. a jeho kompánov?

Slovenský národ sa už môže tešiť na stavbu zatiaľ síce ešte nie národnej, ale isto štátnej nemocnice na Rázsochách. Utešovať sa môžeme len skutočnosťou, že prekonať predraženie dostavby 3.a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ako aj „šalamúnske“ rozdelenie financovania stratovej nekomerčnej časti NFŠ medzi štát a nič neriskujúceho súkromného investora bude veľmi, veľmi náročné. Všetko závisí len od toho, či aj tento základný kameň poklepe, alebo slávnostnú pásku prestrihne osobne don alebo niektorý z jeho kumpánov! Dovolíme im to opäť?

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...