Denník N

En ten tyčky, dva špendlíčky, čert vyletel, z (petržalskej) električky

Združenie domových samospráv a spoločnosť Aquaterm neohrozili len vybudovanie nejakej električkovej trate. Ohrozilo verejný záujem a nárok obyvteľov Bratislavy na dostupnú, efektívnu a ekologickú dopravu. Preto treba dať pozor na kvázideveloperov a samozvaných bojovníkov za práva občanov…

Detská vyčítanka „en-ten-tyčky-dva špen-dlíč-ky čert-vyle-tel z e-lek-trič-ky tragikomicky ilustruje realitu ohľadom budovania nosného dopravného systému…

Budovanie električky do Petržalky, predstavuje jeden z najvýznamnejších dopravných projektov v hlavnom meste od roku 1989. Dnes túto rušnú dopravnú tepnu využíva tisíce Bratislavčanov. Nosný dopravný systém sa buduje pomocou európskych peňazí. (Mimochodom, aktualizačný moment pre blížiace sa eurovoľby. Hlúpe reči že Slovenská republika členstvom v Európskej únií viac stráca ako získava, vyzerajú vo svetle tohto úspešného projektu ešte hlúpejšie).

V minulom volebnom období, sme ako tím Mladá Petržalka upozornili, že v dôsledku malej pozornosti magistrátu, byrokratických prieťahov a prípadných nepredvídateľných okolností hrozí, že druhá etapa výstavby električkovej trate (Bosákova – Janíkov dvor) sa nestihne dobudovať do roku 2023. Ide o koniec programovacieho obdobia, po ktorom Európska komisia nemusí refundovať náklady v hodnote cca. 80 miliónov EUR na jej vybudovanie. Túto informáciu sme si overili aj na útvare Európskej komisie pre štrukturálne fondy. Tam nám veľmi diplomaticky tlmočili znepokojenie s napredovaním prác pri vybavovaní rozličných povolení. Vtedajší primátor nás však odbavil mávnutím ruky a ubezpečil, že nič podobného nehrozí a vybudovanie električky Bratislava stíha v riadnom termíne…

Na scénu prichádza čert (alebo čerti)…
Nastali však už spomenuté „nepredvídané okolnosti“. Mestská časť Petržalka, ktorej stavebný úrad celý proces dozoruje, vydala na jeseň 2018 územné rozhodnutie na električku. Dvaja účastníci územného konania sa však odvolali, čím sa proces budovania významne spomalil. Už vtedy sme tušili, kto asi podal odvolanie, ktoré významne ohrozilo úspešné dokončenie električky. Stavebný zákon pozná inštitút „účastníka konania“, aby sa mohli dotknuté strany brániť, v prípade, že sú ohrozené ich oprávnené záujmy. Bohužiaľ, definícia je veľmi benevolentná, a preto okrem možnosti občanov brániť sa, vytvára aj veľký priestor pre darebákov, špekulantov a vydieračov.
V tomto prípade spomalili proces budovania električky dva subjekty. Firma Aquaterm s.r.o. (konateľ Ing. Miroslav Skovajsa) ktorá pre verejné priestranstvo ani scenériu Petržalky nepriniesla nič dobrého… Táto spoločnosť pôvodne „stvorila“ ohavnú čiernu stavbu Domino na Jasovskej ulici, s ktorou si obyvatelia, ani samospráva nevedia rady už 7 rokov. Spoločnosť tiež chcela vybudovať  polyfunkčný objekt na beztak zahustenej Topoľčianskej ulici, voči čomu občania spísali petíciu.
Druhý „účastník konania“, je však ešte o poznanie nebezpečnejší, lebo svoje konanie odôvodňuje bojom za práva obyvateľov. Ide o Združenie domových samospráv. Neprehľadné občianske združenie so zdanlivo vznešeným názvom, reprezentuje Marcel Slávik. Tento pán sa pohybuje vo verejnom priestore viac ako 10 rokov. Tvári sa, že reprezentuje domové samosprávy, hoci nikdy neuviedol ktoré…Zapája sa do územných konaní po celom Slovensku, zneužíva dieru v stavebnom zákone a podáva odvolania k akejkoľvek investičnej činnosti, či už užitočnej, alebo škodlivej. Či to robí zo zištných alebo hodnotových dôvodov je otázne. Prirodzene, každý podnikateľ v stavebníctve sa chce vyhnúť komplikáciám a čo najrýchlejšie zhodnotiť investíciu, s čím nepochybne počíta aj Marcel Slávik..Zvyšok necháme na predstavivosti láskavého čitateľa.

Teraz sa však „Marcel z malého mesta“ prepočítal… Zablokoval zdarný priebeh investície naozaj strategického významu. Je nepredstaviteľné, aby kvôli svojvôli, úchylke, alebo vypočítavosti jedného človeka, došlo k ohrozeniu výstavby finálnej etapy električky, ktorú tu budú využívať ďalšie generácie Bratislavčanov.
Pri plánovanej novele stavebného zákona, by mal zákonodarca pamätať aj na to, aby sa obmedzil priestor pre špekulantov, ako pán Slávik.
Pokiaľ tento pán ohrozuje súkromné investície, je to medzi ním a developermi. V tomto prípade však ohrozil verejný záujem. A ako poslanec Petržalky sa musím ozvať.
Okresný úrad Bratislava nedávno odvolanie účastníkov konania zamietol. Stratili sme však drahocenné mesiace…
Ak kvôli aktivite pána Slávika a špekuláciám spoločnosti Aquaterm sa električke nestihne vybudovať v riadnom termíne, pevne dúfam, že Združenie domových samospráv aktivizuje, zaiste svoju mohutnú členskú základňu, a koľaje na dokončenie
Električky naprieč Petržalkou položí svojpomocne!

Teraz najčítanejšie