Denník N

Premeny a potenciál Zlatovskej ulice

Pohľad na Zlatovskú ulicu v minulosti
Pohľad na Zlatovskú ulicu v minulosti

Zlatovská ulica patrí spolu s Bratislavskou a Brnianskou ulicou medzi hlavné dopravné tepny trenčianskeho Zámostia. Kým Bratislavská a Brnianska idú „po okraji“ mestskej časti, Zlatovská je osou Zámostia a Nových Zlatoviec. Už po desaťročia je tu preto koncentrovaná občianska vybavenosť a najmä v pracovné dni ide o jednu z najrušnejších trenčianskych ulíc. V poslednej dobe bolo realizovaných alebo zverejnených viacero projektov, ktoré tento potenciál využívajú a rozširujú, a ktoré môžu priniesť život do „celej dĺžky ulice.“ V tomto blogu sa pozrieme na niektoré z nich.

Nové dopravné riešenie Zlatovskej ulice

Mesto Trenčín ako správca a vlastník komunikácie získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu prostriedky na vybudovanie cyklotrasy na Zlatovskej ulici. Spolu s cyklotrasou sa zmena dotkne i parkovania a zastávok MHD a prímestskej dopravy.

V úseku cesty od križovatiek s ulicami Brnianska a Staničná bude cyklotrasa vedená v cyklopruhoch na okrajoch komunikácie. Z tohto dôvodu budú v celom úseku zrušené parkovacie pásy, ktoré tu boli zriadené v 2. polovici nultej dekády. V úseku od Staničnej po Piešťanskú ulicu bude v smere jazdy do centra cyklotrasa pokračovať ako cyklopruh, v opačnom smere bude vedená ako segregovaný cyklochodník. V zjednosmernenom úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou ulicou bude cyklotrasa obojsmerne vedená opäť ako cyklopruh. Okrem samotnej cyklotrasy pribudnú oproti obchodnému domu Úspech cyklostojany.

Dopravné a stavebné riešenie pred OD Úspech v rámci výstavby cyklotrasy. Foto: Projektová dokumentácia projektu

Samotná zmena značenia neprinesie len pozitívne zmeny pre cyklistov, dá sa povedať, že zároveň dopravne „uprace“ Zlatovskú ulicu. A to napríklad tým, že nové riešenie už azda definitívne vylúči už dnes v rozpore s pravidlami, no mestskou políciou sústavne ignorované, parkovanie v križovatke tvaru „Ť“ pred reštauráciou Doppio. Takisto sa podľa projektu má zrušiť zastávka prímestskej dopravy priamo pred budovou SAD Trenčín, ktorá bola však skôr ako zastávka využívaná ako parkovisko autobusov dopravcu, a to len pár metrov od depa vozidiel.

Projekt tiež počíta s vybudovaním dvoch nových parkovísk so šikmým státím, a to v mieste súčasného stojiska na kontajnery v križovatke Zlatovskej a Továrenskej ulice a ďalej v úseku medzi Úspechom a Staničnou ulicou. Prestavané bude aj parkovisko pred Reštauráciou u Janáčka, čiastočné parkovanie na chodníku bude nahradené pozdĺžnym státím.

Čiastočné zmeny sa dotknú i zastávok verejnej dopravy. Okrem už spomínaného zrušenia zastávky prímestskej dopravy pred podnikom SAD dôjde k bezbariérovej úprave zastávky oproti Úspechu, budú tu takisto osadené signálne pásy pre nevidiacich a prístrešok pre cestujúcich. Autobusová zastávka MHD z Veľkomoravskej ulice by podľa projektu mala byť presunutá do zjednosmerneného úseku Zlatovskej, laicky povedané spred budovy ZŠ Veľkomoravská za ňu. To zlepší dopravnú obslužnosť sídliska Kvetná a ulíc Školská a Továrenská, naopak, zhorší ju pre obyvateľov bývajúcich bližšie pri nábreží Váhu.

Pozitívom je, že okrem zastávky oproti Úspechu, ktorá je „odjakživa“ umiestnená v nike, ostanú všetky ostatné zastávky mimo ník, v jazdnom pruhu, čo je plne v súlade s pravidlami  prioritizácie MHD. Investor, Mesto Trenčín, tu tak nerobí tú istú chybu, ktorú urobilo pri výstavbe cyklotrasy na Soblahovskej ulice, kedy autobusy v zastávkach „upratalo“ do zálivov, čím vodičom MHD skomplikovalo výjazd  z nich.

Okrem uvedených investícií súvisiacich s cyklotrasou má mesto tento rok realizovať i prestavbu križovatky Brnianska x Zlatovská. Tá sa stala problematickou po tom, ako bol otvorený nový most a k nemu priliehajúca časť juhovýchodného obchvatu. Nárast dopravy spôsobilo i napojenie nového podjazdu z mestských častí Záblatie a Zlatovce priamo na Brniansku ulicu, a v neposlednom rade i narastajúca výstavba v lokalite.

Rodinné byty Zlatovská a development bývalého futbalového štadióna OZETA

A práve nová výstavba je to, čo môže dať Zlatovskej ulici a jej okoliu nový rastový impulz. Čiastočne v realizácii a čiastočne dokončená je výstavba projektu „Rodinné byty Zlatovská,“ ktorá do priestoru po asanovaných objektoch bývalého okresného stavebného podniku prináša obytnú funkciu spolu so službami v parteri budovy orientovanej do Zlatovskej ulice. Tento rok by sa mala začať posledná, piata, bytovka, ktorá ukončí výstavbu tohto projektu a uzavrie celý vnútroblok, v ktorom bude umiestnené detské ihrisko. Pôvodná, šiesta plánovaná bytovka, bola počas realizácie nahradená parkovacími a záhradnými plochami.

Rodinné byty Zlatovská, vizualizácia. Projekt rozšíri obytnú funkciu na Zlatovskej ulici ďalej smerom k JV obchvatu mesta. Foto: Web developera

Dovedna 183 nových bytov je už pomerne dosť na to, aby zabezpečili tlak na rozvoj a zlepšovanie kvality a ponuky služieb v okolí. O tom svedčí aj fakt, že v samotnom komplexe ostal už voľný iba jeden nebytový priestor. Takisto aj drvivá väčšina bytov je už predaná alebo rezervovaná.

Projekt, ktorý by mohol takisto priniesť dopyt po väčšej kvalite a kvantite služieb, sú bytovky, ktoré majú vzniknúť na pozemku bývalého futbalového štadiónu Ozeta Trenčín. Novovybudovaná komunikácia prepojí Zlatovskú ulicu s Veľkomoravskou medzi objektom bývalej letnej plavárne a súkromnou ulicou s rodinnými domami. V súčasnosti sú známe plány na umiestnenie štvorice bytových domov, pričom v jednom z nich by mal mať parter takisto polyfunkčný charakter.

Bývalý futbalový štadión OZETA je rozparcelovaný a pripravený na novú výstavbu. Foto: Geoportál

Konverzia priemyselného areálu KARA: ďalší potenciál v území

Nielen zastavanie nefunkčného štadióna OZETY alebo nahradenie jednoposchodových dielní OSP Rodinnými bytmi- Zlatovská ulica skrýva veľký potenciál aj v konverzii bývalého podniku KARA, ktorého areál vrátane architektonicky zaujímavej budovy (v takmer pôvodnom stave!) sa rozprestiera medzi Zlatovskou a Kožušníckou ulicou. Celý areál má veľké plus vo forme dopravnej dostupnosti a jeho efektívnejšie využitie sa priam pýta. Žiaľ, dnes je na strane od areál lemovaný nevzhľadnými prízemnými predajňami, ktoré kazia obraz ulice ako celku a ktoré mali ostať niekde v 90. rokoch minulého mesta. Obdobnú „kvalitu“ poskytujú aj približne pred 10 rokmi na druhej strane ulice postavené predajne.

Výzva: námestie a park pred Úspechom

Veľkým prínosom pre územie a pre komunitu, ktorá v lokalite žije, by mohla byť rekonštrukcia priestoru pred obchodným centrom Úspech aj s priľahlým parčíkom, ktorý oddeľuje Zlatovskú od Továrenskej a Staničnej ulice. Kým plocha pred OD, ktorá je z veľkej časti využívaná ako parkovisko, je v súkromnom vlastníctve, park je majetkom mesta Trenčín a návrh jeho rekonštrukcie sa objavil jednak v projekte Mestské zásahy, jednak v poslednom volebnom programe primátora Richarda Rybníčka. Jeho rekonštrukcia by teda mala byť reálna v relatívne krátkom horizonte. Čo sa týka nástupnej plochy pred nákupným centrom, tá bola v minulosti riešená ako malé námestíčko, neskôr tu bolo trhovisko, dnes je obostavaná rôznymi „búdami“ a spolovice využívaná ako parkovisko, spolovice ako pešia zóna. Dúfame, že tak, ako pristúpil majiteľ nákupného strediska k rekonštrukcii samotnej budovy, zrevitalizuje aj plochu pred ňou, pretože tá dnes absolútne neláka k tráveniu času, hoci sa tu nachádza i zmrzlináreň, kaviareň či pekáreň.

Jeden z návrhov parku pred Úspechom z projektu Mestské zásahy. Autori: Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. arch. Miroslav Mlynček

Nad čím ešte uvažovať do budúcna

Existujú ešte viaceré príležitosti, ktoré by mohli zo Zlatovskej urobiť ozajstné centrum Zámostia a Nových Zlatoviec a zlepšiť tak kvalitu bývania v jej okolí. Jednou z nich je napríklad integrácia prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, ktorá by zlepšila dopravnú dostupnosť územia. Tá by sa zlepšila i zaradením vozidiel, ktoré vykonávajú prejazd do alebo z vozovne pod niektorú z liniek, ktoré Zlatovskú ulicu obsluhujú.

Zlatovskej ulici a rastúcej komunite najmä mladých Trenčanov okolo nej by takisto „pristala“ možnosť kultúrneho využitia, na čo sa priam núkajú objekty v priemyselnom areáli KARA alebo v bývalom závodnom klube Ozety. Ostáva veriť, že práve rozbehnutá bytová výstavba bude tým, čo sem tieto možnosti vyžitia pritiahne.

 

Blog vznikol pre potreby portálu archiTN, ktorý sa zaoberá architektúrou, urbanizmom a stavom verejných priestorov v meste Trenčín

Teraz najčítanejšie

Martin Jurikovič

Ekonóm a lokálpatriot pôsobiaci na voľnej nohe. Medzi moje záujmy patrí architektúra a história mesta Trenčín, profesne sú mi zas blízke politické a ekonomické témy a problematika samospráv.