Denník N

Dane treba prekopať: Oligarchovia sa majú skladať na ľudí, nie ľudia na oligarchov

V predchádzajúcom blogu som naznačil, že je potrebné, aby nová vláda zmenila paradigmu hospodárskej politiky a dôsledne napĺňala tézu jedného z najvplyvnejších ekonómov 20. storočia: „v zlých časoch ekonomike pomáhať a ľudí chrániť a v dobrých časoch si odkladať na horšie časy.“ Zmenu si pýta aj daňová politika.

V tomto blogu sa budem sústrediť na to, ako môžeme spravodlivosťou a efektívnosťou dosiahnuť cieľ – čo najkvalitnejší život na Slovensku nie pre „našich“ (oligarchovia v pozadí vládnej koalície), ale pre obyčajných ľudí. Inšpiroval som sa pritom Európskou komisiou a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

Komisia nám okrem iného odporúča, aby sme viac zdaňovali majetok a naopak, aby sme znížili vysoké daňovo-odvodové zaťaženie obyčajných ľudí.[1] Rozpočtová rada zase v jednej zo svojich analýz poukázala na to, ako vlády Smeru nebojovali za najmenej zarábajúcich. Predtým ako začal vládnuť Smer, sa minimálna mzda nezdaňovala vôbec. Štát dokonca nízko zarábajúcim pridával cez štedrejšie nastavené nezdaniteľné minimum a zamestnaneckú prémiu. Počas Radičovej vlády bolo daňovo-odvodové zaťaženie ľudí poberajúcich minimálnu mzdu spolu 12,1 % (žiadne dane, len sociálne a zdravotné odvody). Zatiaľ čo v roku 2019 to bolo skoro o polovicu viac. Ľudia platili z minimálnej mzdy štátu až 17,2 %. To je vizitka „sociálnej“ vlády. Trochu tristné.

Zdaňovanie minimálnej mzdy (zdroj: RRZ)

Kde by mala nastať zmena?

Pre dlhodobo udržateľný daňový a odvodový systém je potrebná značná dávka férovosti a spravodlivosti, aby ho občania rešpektovali. Opätovné previazanie odvodových platieb s benefitmi by posilnilo akceptáciu a stabilitu dôchodkového systému v očiach občanov. Odvody tak nebudú považované za dane[2], ale opäť získajú rozmer spravodlivého poistenia. Musíme hľadať celospoločenský konsenzus, aby sme tento poistný systém do budúcnosti ochránili, napríklad aj vo forme ústavného zákona,.

Veľký odklon od doterajšej daňovej politiky SMERu by mal nastať v majetkových daniach. Ekonomickí experti odporúčajú presunúť ťažisko na majetkové dane. Cieľom je totiž vytvárať nové hodnoty. Ale dane za aktivitu takéto vytváranie potláča a majetkové nie. Nová vláda by sa mala vážne zaoberať otázkou vysoko progresívnych majetkových daní tak, aby zasiahli najmä slovenských oligarchov. Na zavedenie tzv. „dane na oligarchov“ je najvýšší čas, a to v čo najpočetnejších prípadoch, keď to bude čo len trochu legislatívne možné. Slovensko už raz malo takýto nástroj vo forme 80 % zdanenia vylobovaných výhod na úkor občanov – nadmerných emisných povoleniek (počas Radičovej vlády). Bohužiaľ táto daň tu bola iba rok a Smer ju okamžite po nástupe do vlády zrušil.

Týmto blogom sa zároveň chcem obrátiť aj na odbornú verejnosť, aby mi posielala všetky možné návrhy zdaňovania neférových finančných výhod, ktoré vznikli straníckym lobizmom, korupciou, či nespravodlivou privatizáciou.

Monopoly: prísnejšia regulácia alebo dane

Nová vláda by sa mala sústrediť aj na oligopoly a monopoly. Je nevyhnutné legislatívne zreformovať nezávislosť regulačných orgánov a vytvoriť motiváciu pre najímanie talentovaných nezávislých odborníkov, vrátane zahraničných expertov, ak to bude nutné. Takýmto spôsobom je možné preťať pupočnú šnúru medzi majiteľmi monopolov – „našimi ľuďmi“ a ich regulátormi. Tí by mali  strážiť záujem bežných občanov, a nie „našich ľudí“. , čo v súčasnosti nefunguje.

Všade, kde to bude možné, treba urýchlene odstrániť bariéry pre nástup nových hráčov na trh, aby sa maximálne zvýšila konkurencia. Konkurencia je garanciou toho, že obyčajní ľudia ako klienti budú maximálne benefitovať cez férové ceny a výrobcovia dostanú spravodlivú odmenu, ale nič navyše. Ak to nebude možné, potom sa treba zamýšľať nad zavedením extra dane pre monopolné a oligopolné spoločnosti.

Posilniť princíp hodnoty za peniaze

Chuť občanov platiť dane a dôvera, že ich dane sú využité správne, sa zvýši tak, že štát bude ukážkou toho, že ľuďom slúži. Zároveň treba brániť efektívnosť verejných výdavkov posilnením princípu Hodnoty za peniaze. Jej ignorovanie by malo viesť k odvolaniu rezortného ministra.

Štát musí čo najviac uľahčiť život občanom aj maximálnou elektronizáciou verejnej správy a la Estónsko či zavedením moderného prístupu inteligentného „postrkovania“, ktorý bude nastavený tak, aby občania robili lepšie individuálne rozhodnutia[3]. Občania by mali byť otravovaní byrokraciou čo najmenej. Ak už na nejakú byrokraciu je dôvod, mala by platiť iba dočasne a jej predlžovanie by malo byť veľmi dobre opodstatnené. Navyše, ak bude štát chcieť zaviesť nové regulácie, musí platiť pravidlo, že zruší niektoré staré.

Štát tu má byť pre ľudí, nie ľudia pre štát.

 

Ďalšie blogy k tejto téme:

  1. Ako nastaviť ekonomickú politiku? Recept pre Slovensko – KLIKNITE TU
  2. V zlých časoch má štát ekonomike a ľuďom pomáhať a chrániť ich, nie ako to robí SMER-SD teraz – KLIKNITE TU
  3. (čítate teraz) Dane treba prekopať: Oligarchovia sa majú skladať na ľudí, nie ľudia na oligarchov
  4. Rodina a solidarita – KLIKNITE TU

_______________________

SLEDUJTE MOJU PRÁCU NA Facebooku TU.

[1] https://ec.europa.eu/slovakia/news/country_report_slovakia_2019_sk

[2] Tj, každý benefituje rovnako, nezávisle koľko prispieva.

[3] Jedná sa o v najvyspelejšom svete známy tzv. “nudge” prístup, kedy štátom zamestnaní experti, prvotne nastavia voľby v rôznych systémoch tak, aby boli v priemere dlhodobo maximálne optimálne pre občanov.  Napr. prvotným nastavením 2. piliera a najlacnejších indexových fondov pre nových mladých zamestnancov, pokiaľ sa nerozhodnú inak.

Teraz najčítanejšie