Denník N

O ohromňe dúftipnem vijádreňú jedného hrobňíka …

Víceméňej každého z nás sa to istim spúsobem dotíká …

Čuų sem fčéra odpoųedňa, že minule došeų k hrobňíkovi dom jeden host

a na bježnú otásku ´jak sa má´ odpovidaų: „Dobre, mriva je dost …“

Podlá ´Slovníka slovenského jazyka´ sųovo ´mrivo´ (mdlo) je príslofka,

ale s kontextu hrobňíkovej odpovjedzi viplívá úplňe inačí tutofka …

12.05.2019

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...