Denník N

O práznem buďuráli, o sexuológovi

a též o prevelice zvjedavem súsedovi …

Ňekolko pif a pú decákú borovički zapųacit f šenku sceų,

a tak dost opotrebovaní buďurál kvúlivá temu otevreų,

na chvílu velice upreňe sa do ňeho zadzívaų

a ohromňe vážňe poųonahųas poznamenaų:

„Mjeų bi sem už konečňe zajít ke svojému sexuológovi …“

„K sexuológovi?!“, nedaųo to jeho zvjedavému súsedovi.

„Ano, k sexuológovi bich mjeų už zajtra ráno zajít …

a optat sa ho seriózňe, lesik bi mi nedokázaų pomocit.“

„Proč?! Máš ňejaké urologické problémi snad?“

„No, chodzím čurat v noci už duchší čas vícejkrát,

ale kvúlivá temu vúbec né, potrebovaų bich v ňečem inačím poradzit …“

„Hmm, a moheų bis´mi to prozradzit?!“

Ukázaų svojému súsedovi skoro úplňe prázní buďurál

a s ohromňe vážním vírazem v načervenaųém ksichce povidaų:

„Sceų bi sem dochtora, co sa vizná aj v rozmnožováňú poprosit,

abi mi poradzių, jak bi sa dali peňíze rozmnožit …“

15.05.2019

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...