Denník N

Otec Kuffa ani netuší, čo to liberalizmus je…

Prečítal som si dnešný rozhovor Andreja Bána s farárom Mariánom Kuffom. Musím oceniť prácu redaktora, ktorý rozhovor urobil. Určite to nebolo ľahké, dotlačiť do odpovedí večne od tém a otázok odbiehajúceho kňaza zvyknutého na monológy. Z celého dialógu však pre mňa vzišiel jeden záver.

Otec Kuffa ani netuší čo to liberalizmus je a aké sú jeho skutočné prejavy. Žiaľ, podobne nízke povedomie o liberalizme má ako väčšina konzervatívcov, tak aj mnohí, ktorí sa medzi liberálov hlásia, pritom však majú rovnaké postoje ako konzervatívci, len v opačnom garde a vlastnú netoleranciu zakrývajú bojom za toleranciu.

Farár Kuffa má pred sebou jediného nepriateľa. Je to akási obluda, ktorú skrátene nazveme dženderobluda a ktorá má niekoľko chápadiel. Teda ja vidím vlastne iba tri. Potraty, LGBTI a Istanbulský dohovor. Navyše sa tieto chápadlá navzájom preplietajú, nakoľko spolu jedno s druhým súvisia, takže obluda ako taká je, povedal by som, krívajúca. A boju s týmto džender netvorom je ochotný podriadiť všetko. Toto je v očiach pána farára to najväčšie zlo, tá kultúra smrti, či hnoj. A na tej oblude sedí hrdý liberál. To on ju riadi, on ju kŕmi a hucká na každého statočného občana.

Liberál je pôvodcom všetkého zla. A otec Kuffa preto neváha hrdinsky sa proti tej oblude postaviť a samozrejme všetky prostriedky sú dobré. Kotleba? Harabín? A ďalší? Pán farár je ochotný úplne ignorovať ich činnosť. Na to aby skúmal akých skutkov sa dopustili ON predsa nemá čas! ON zachraňuje úbohých, nešťastných a hladujúcich. ON nebude skúmať, že Kotleba sa nikdy nedištancoval od svojej minulosti a nedokázal verejne priznať, že fašistická ideológia s ktorou vstúpil do politiky, je oveľa väčší ‚hnoj‘, než o akom otec Kuffa hovorí, keď spomína liberálov, LGBTI či potraty. Kotleba, Harabín a ďalši predsa pomáhajú zachraňovať topiace sa deti z rieky (obraz rozhovoru redaktora Bána s Kuffom), takže sú tí vyvolení. A basta! Oni predsa bojujú proti hnoju liberalizmu a to mu stačí. Otec Kuffa nebude riešiť nejaké ďalšie dosahy. Nepripomína vám to niečo? Mne veľmi jasne z našej histórie. A nie je to nič príjemné.

Otec Kuffa vôbec nepochopil zmysel liberálnej politiky. Skutočná liberálna politika chráni všetkých. Teda nie len LGBTI, nie len ženy, ktoré chcú ísť na potrat. Liberál chráni každého presne do tej miery, kým dotyčný nezačne prekračovať hranice, za ktorými už škodí iným. Skutočný liberál chráni aj veriacich a konzervatívcov. A rovnako aj nenarodené deti, akurát je proti kriminalizovaniu žien, ktoré chcú ísť na potrat. Liberál hľadá iné cesty, nie cesty represií a zákazov, ktoré v konečnom dôsledku potom ochránia len jednu stranu a druhá je utláčaná a diskriminovaná. Dôsledná aplikácia liberálnej politiky nám môže priniesť rovnováhu a možnosť žiť svoj život slušne a bez strachu.

A toto by si mali uvedomiť všetky strany. Nebojujme za toleranciu šírením netolerancie! Myslime na to v našom ďalšom rozhodovaní o osude tejto republiky!

Roman Dulgerov

Teraz najčítanejšie

Roman Dulgerov a Danko Beran

Viac rokov sme varili a písali na blogu SME. Dnes sa po období oddychu vraciame na blogy s novými receptami. Asi nám to chýbalo. Najviac sa budeme venovať receptom podla zdravého životného štýlu. Ale z času načas určite zaradíme aj nejaké to obžerstvo.