Denník N

Lubyovej audit stimulov dopadol podľa očakávania. Chyby hodili na hodnotiteľov a IT systém

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto - TASR
Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto – TASR

Ministerstvo školstva SR zverejnilo správu z vnútorného auditu prideľovania stimulov na výskum a vývoj. Audit ministerstvu nariadil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu. Dôvodom boli početné pochybenia a podozrenia pri rozdeľovaní 33 miliónov eur na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu.

Nadácia v prípade stimulov upozornila na viaceré podozrenia a pochybenia. Firmy dostali peniaze zo štátneho rozpočtu na základe hodnotení, v ktorých boli zle spočítané body. Viaceré z nich neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora a napriek tomu s nimi ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uzavrela zmluvy, čo je v rozpore so zákonom.

Keďže ministerstvo školstva celý proces obhajovalo, Nadácia 22. januára podala podnet na NKÚ. Ten nariadil ministerke Lubyovej vnútorný audit, ktorého výsledky ministerstvo nedávno zverejnilo. “Dopadlo to podľa očakávania, keďže ministerstvo kontrolovalo samé seba. Nepriznalo ani nedostatky, ktoré už boli rozsiahlo medializované,” povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Ministerstvo síce priznalo chyby v hodnotiacich hárkoch, ale “hodilo” ich na odborných externých hodnotiteľov a informačný systém. Znížená funkcionalita systému SK CRIS sa prejavila hlavne v spôsobe hodnotenia žiadostí a evidencie hodnotiacich hárkov, kde chýbala funkcia automatického sčítavania. Body boli sčítavané manuálne každým hodnotiteľom, čoho dôsledkom došlo v ojedinelých prípadoch k zlyhaniu ľudského faktora,” tvrdí ministerstvo.

Administratívne nedostatky

Celkom audit prišiel na päť nedostatkov. V troch prípadoch administratívneho charakteru.

Ministerstvo navyše zle spočítané body identifikovalo iba v prípadoch firiem NaviDate a Virtual Reality Media. Nadácia Zastavme korupciu však už skôr upozornila, že nesedia ani pri ďalších 4 firmách (Konštrukta Defence, DB Biotech, SOFTIP a Futurum s.r.o.).

Ministerský audit vôbec neskúmal, ako sa mohlo stať, že pri troch firmách boli zhodné posudky hodnotiteľov, ktorí mali byť od seba nezávislí a náhodne vylosovaní. Kontrola vôbec neriešila porušenie zákona, ktorý jasne hovorí, že zmluvy sa môžu uzatvárať len s firmami zapísanými v registri partnerov verejného sektora.Posudzovala stav v čase, kedy prebiehal audit. Niektorí žiadatelia sa do registra zapísali až potom, čo na protiprávne konanie upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá podala v tejto veci podnet pre podozrenie zo spáchania priestupku na okresnom úrade Bratislava.

“NKÚ by sa nemal uspokojiť s tým, čo mu ministerstvo poslalo a mal by vykonať vlastný nezávislý audit,” myslí si Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu, ktorý na kauzu stimulov začiatkom roka poukázal. Na základe odporúčaní NKÚ by potom malo ministerstvo prijať opatrenia a nastaviť spôsob prideľovania miliónov zo štátneho rozpočtu transparentne a spravodlivo.

Nevedia, ktorá firma mala navrch

Zo správy auditu však predsa vyplýva aj jedna nová skutočnosť: V prípade žiadosti firmy Exa Group došlo k dodatočnej úprave úprave hodnotenia z 91 bodov na 96 bodov. K úprave došlo na základe listu, ktorý hodnotiteľ zaslal ministerstvu 30.11. 2018. Táto zmena  zabezpečila, že firma Exa Group neskončila pod čiarou a zíkala tak finančné prostriedky. A to na úkor spoločnosti SOFTIP, ktorá by ju v opačnom prípade predbehla. “Vnútorní audítori dôkladne overili túto skutočnosť, ale metódami a technikami vnútorného auditu nedokázali jednoznačne potvrdiť správnosť jedného, resp. druhého bodového hodnotenia v prípade žiadateľa Exa Group”, uvádza sa v správe. Ministerstvo teda nevie či podľa správnosti mala financie získať firma Exa Group alebo SOFTIP.

Traja neúspešní žiadatelia sa voči rozhodnutiu ministerstva o neposkytnutí stimulov odvolali. Takzvané rozklady im zamietli.

Martin Suchý,

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.