Denník N

Nielen GDPR II (alebo „menej je viac“)

Pre fungovanie štátu resp. určitého združenia štátov, akým je aj EÚ, je administratíva potrebná. Ale naozaj platí – MENEJ JE VIAC.

To sa týka počtu úradov, úradníkov a v konečnom dôsledku procesov. Pretože čím ich je viac, tým menej robia to čo robiť majú – poskytovať servis verejným orgánom a občanom. A naopak robia to čo nemajú – vymýšľajú čoraz viac administratívnych nezmyslov (dirigujúcich, regulačných, kontrolných a výkazníckych). Čím ďalej viac sa správajú nadradene a šikanózne a existujú si len sami pre seba.

Výsledkom je neúnosná byrokracia zaťažujúca ľudí, živnostníkov a firmy, obce a mestá, takisto aj štátne úrady, ktoré následne zdôvodňujú potrebu vytvárania dodatočných úradníckych pozícií. Ďalší úradníci  vymýšľajú ďalšie nezmysly a vzniká tak úradnícke perpetuum mobile, ktoré spôsobuje ďalšie  a ďalšie navyšovanie zbytočných nákladov pre všetky uvedené subjekty. Nastáva postupná eliminácia produkčnej sféry a nárast neproduktívnej sféry, čo v konečnom dôsledku zadusí ekonomiku a spôsobí krach celej spoločnosti. Čiže daný štát alebo zanikne, alebo ho čaká občianska vojna, čoho následkom je obyčajne diktatúra.

Preto platí – MENEJ JE VIAC. Menej úradov, menej úradníkov a menej procesov, ktoré upravujú a regulujú. To zabezpečí viac zdrojov pre tých, čo produkujú a zarábajú. Ľudia sa budú mať lepšie a spoločnosť má zabezpečený trvalo udržateľný rozvoj.

Ludvík Posolda

Teraz najčítanejšie

Ludvík Posolda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu - voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Za najdôležitejšie však považujem, že som získal vôľu, húževnatosť, cieľavedomosť, naučil som sa „niečo vydržať“ a „zabrať, keď je to potrebné“. Profesionálnu prax mám rôznorodú z hľadiska obsahu, má však jedného menovateľa – manažment. Až na krátke obdobia keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré s niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor - spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu. Priamo angažovať sa v politickej strane som sa rozhodol v tejto dobe, vzhľadom na stav, do akého sa dostal náš štát a spoločnosť. Myslím si, že strana Doprava svojím programom ako aj osobnosťami v nej, ponúka reálne riešenia.