Denník N

Sociálny balíček – porovnanie Ficovho a Eurovratky

Vo Ficovom druhom 15-bodovom sociálnom balíčku je len 1 bod, ktorý sa týka všetkých. 7 bodov v ňom nemá, čo robiť. Celkovo nie je dostatočne transparentný. Naproti tomu je Eurovratka jasne definovaná a každý si môže vypočítať, koľko mu prinesie.

Mám rada matematiku. Pri číslach sa nespolieham na sľuby a krásne prezentované čísla. Spočítam si ich sama. Pozrela som sa na zúbok Ficovmu druhému sociálnemu balíčku a Eurovratke.

Na Ficov sociálny balíček má štát minúť 200 mil. eur. Problém je, že z tohto čísla si človek nevie vypočítať, akú sumu ušetrí – netýka sa totiž každého rovnako. Z 15 bodového programu sa všetkých týka len 1. bod – zníženie DPH na základné potraviny.

Zníženie DPH na základné potraviny z 20% na 10% má stáť od 60 do 70 mil. eur. Takto včera minister financií Kažimír upresnil informáciu premiéra Fica o tom, že zníženie DPH bude stáť štát do 100 mil. eur. Dá sa predpokladať, že okrem dojčiat, používa základné potraviny každý – to je asi 5 300 000 ľudí. Bez ohľadu na to, či niekto kupuje viac mlieka, alebo pečiva, dá sa jednoducho vypočítať na jednu osobu šetrenie na mesiac: 60 000 000 eur / 5 300 000 obyvateľov / 12 mesiacov = 0,94 eur. Pri 70 mil. eur by sme sa dostali na 1,10 eur na mesiac. Teda na prvý pohľad úžasných 60 až 70 mil. eur po prepočítaní na mesačné šetrenie na osobu už také úžasné nie je – pre štvorčlennú rodinu šetrenie 3,76 až 4,40 eur mesačne.

Bod 2 – zvýšenie minimálnej mzdy – nezaplatí štát, ale zamestnávatelia. Osobne si myslím, že tento bod do sociálneho balíčka nepatrí, lebo minimálna mzda sa zvyšovala každý rok aj bez toho, aby bola v takomto balíčku zahrnutá.

Zoznam, čo do sociálneho balíčka nepatrí, pri minimálnej mzde nekončí. Bod 3 – špeciálny program pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti – obsahuje budovanie infraštruktúry, čo je bežná práca a povinnosť štátu. Bod 6 – rozšírenie kapacít materských škôl, bod 7 – výstavba základných škôl a bod 11 – obnova spoločných priestorov štátnych nemocníc sú všetko činnosti, ktoré majú byť a sú bežne štátom vykonávané a nevidím dôvod, aby si niekto pripisoval zásluhy za bežnú prevádzkovú činnosť štátu.

Bod 13 – príspevok na ekologické zdroje energie pre domácnosti – je plnenie záväzkov voči EÚ a tým je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie. Jedná sa o Operačný program EÚ – Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiam v rokoch 2015-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 mil. eur. Bod, ktorým si vláda plní záväzky voči EÚ a je financovaný z prostriedkov EÚ, nemá čo hľadať v sociálnom balíčku.

Bod 14 – lacný bankový účet pre každého – je tiež len plnením nariadenia EÚ a teda rovnako nemá byť v sociálnom balíčku.

Spolu je to 7 bodov z 15, ktoré jednoznačne nemajú, čo v sociálnom balíčku robiť.

O zvyšných 7mich bodoch sa dá povedať, že do sociálneho balíčku patria. Bod 4 a 5 sa týkajú zvýšenia materskej dávky a príspevku na starostlivosť – celkom pekné, keby v roku 2013 nedostali pracujúce mamičky na rodičovskom príspevku ranu pod pás v podobe platenia odvodov. V bodoch 8 – príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy a 9 – pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo mi chýba transparentnosť. Na hranici chudoby žije 715 tisíc Slovákov. Podľa čoho bude vybraných 120 tisíc žiakov a 20tisíc rodín?

Bod 10 – zníženie doplatku na lieky pre deti a dôchodcov vítam. Môj vnútorný pocit mi však vraví, že keď si raz platím zdravotné poistenie, alebo ho za mňa hradí štát, tak nemám na liekoch nič doplácať.

Eurovratka z dielne strany SKOK! síce neuvádza, koľko bude štát stáť, avšak každá domácnosť si môže na kalkulačke jednoducho vypočítať, koľko ušetrí. Obsahuje 4 body – zníženie odvodov pre zamestnancov, zníženie DPH na všetky potraviny (okrem alkoholu), zníženie a zrušenie koncesionárskych poplatkov.

Eurovratka kalkulacka

Kalkulačka Eurovratky je orientovaná na domácnosť. Ak chcete vedieť, koľko ušetríte na osobu, treba si šetrenie vydeliť počtom ľudí v domácnosti. Kalkulačka je jednoduchá a nie je v čom sa pomýliť.

Jediné, čo by som Eurovratke vytkla je, že v bode 1 sa zníženie odvodov uvádza len pre zamestnancov. Mne osobne tam chýba zníženie odvodov aj pre živnostníkov.

Suma sumárum je pre mňa Ficov druhý sociálny balíček málo transparentný. Naproti tomu je Eurovratka jasne definovaná, týka sa všetkých ľudí a každý si môže vypočítať, koľko mu prinesie. Navyše nevyžaduje žiadnu papierovú prácu a vypisovanie žiadostí, ako je to v prípade niektorých bodov druhého sociálneho balíčka.

Zdroj foto: YouTube.com, Eurovratka.sk

Teraz najčítanejšie