Denník N

Polícia potrebuje niečo iné ako ďalších generálov

Vláda schválila návrh na menovanie viceprezidentov Policajného zboru do najvyššej – generálskej hodnosti. Polícia však dnes potrebuje riešiť akútnejšie problémy ako rozširovať zbierku generálov.

Vláda na ostatnom rokovaní schválila návrh vymenovať viceprezidentov  Policajného zboru  Janu Maškarovú a   Róberta Bozalku  do hodnosti generál  a návrh predloží prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý rozhodne, či  nových generálov vymenuje.

Nespochybňujem odborné či osobné schopnosti schválených kandidátov či ich kariérny rast.  Je však zvláštne, že kým v minulosti   sa stávali generálmi ľudia výnimočne,  v posledných rokoch akoby sa stalo záľubou vysokých funkcionárov polície  zbierať, nielen generálske, hodnosti  (   rovnako ako v spoločnosti zbieranie vysokoškolských titulov bez ohľadu na ich kvalitu ). Prakticky len plynule  pokračuje  degradácie hodností v polícií a túto skutočnosť nevníma  pozitívne ani  verejnosť.

Polícia  potrebuje niečo iné ako ďalšie generálske hodnosti 

Môžeme sa v spoločnosti  či   v polícii potľapkávať po pleciach ako všetko funguje, rozdávať si generálske hodnosti   a tešiť sa z grafov pri prezentácii  štatistiky.  Zväčša tej štatistiky, ktorá širokú verejnosť nezaujíma a už vôbec netuší čo sa za ňou skrýva. Tej štatistiky, o ktorej klasik hovorí, že predstavuje presný súhrn nepresných čísel. Alebo si  môžeme  naliať čistého vína a priznať, že polícia dnes nie je zďaleka v dokonalom stave.

Polícia sa, okrem iného, potrebuje vysporiadať  so stavom svojej dôveryhodnosti v porovnaní s policajnými zbormi  v rámci Európy.  Rovnako nelichotivé je aj jej postavenie  v rebríčku dôveryhodnosti medzi inštitúciami verejnej správy.

S čím nemôže byť polícia spokojná ? 

Polícia, ale ani laická verejnosť, ktorej sa táto problematika niekedy dotkla, nemôže byť určite spokojná s priebehom trestného konania.  Nejeden poškodený či oznamovateľ  v trestnom konaní nechápe prečo musí  po tom ako mu bolo ublížené absolvovať cestu cez toľko policajtov. Koľkým policajtom musí dokola opakovať okolnosti za akých mu bolo odcudzené  auto, vykradnutý dom, bol podvedený či nahlásil  nelegálnu ťažbu dreva či skládku odpadu. Opakované požadovanie informácií, ktoré osoba už polícii poskytla je problém.   

Napriek tomu, že  trestné konanie nie je hlavnou témou  Policajného zboru SR,  jeho zefektívnením by mohla polícia  skôr dostať páchateľa  pred súd, eliminovať obťažovanie obetí a svedkov trestných činov a v neposlednom rade by sa jej uvoľnili sily a prostriedky na bežné policajné činnosti, ktoré by prispeli k tomu, že sa budú  ľudia cítiť bezpečnejšie a budú vnímať, že sa na políciu môžu spoľahnúť.  Polícia by sa mala snažiť o zmenu v trestnom konaní, aby  v ňom menej obťažovala poškodených a svedkov a viac obťažovala páchateľov a podozrivých. Potom by mohla efektívnejšie  pomáhať a chrániť. 

Je niekde viac byrokracie ako v polícii  ?  

Napriek  niekoľkým zmenám v poslednom období  predstavuje  polícia  jednu z najviac byrokratických častí štátnej správy ( aspoň dúfam, že to nie niekde ešte  horšie). Údaje, ktoré sú vkladané do informačných systémov sa často nezmyselne vedú aj v papierovej podobe a štatistické výstupy sa namiesto analýzy vložených dát pracne získavajú požadovaním hlásení  a  štatistík  od základných útvarov. Nariadenia, ktoré vznikli v čase informačného praveku dodnes nikto nezrušil.  Skutočne potrebuje polícia na skoro  všetky vložené  dáta zároveň papier ? 

Prečo polícia  nie je príťažlivý zamestnávateľ   ? 

Policajný zbor SR sa, napriek svoju nezastupiteľnému miestu v spoločnosti, borí s nedostatkom personálu a nie je tajomstvom, že ministerstvo vnútra nie  je schopné naplniť tabuľkové stavy policajtov na jednotlivých útvaroch, hlavne na západnom Slovensku a v krajských mestách. Je zrejmé, že svojou atraktívnosťou a ohodnotením nie je toto povolanie v týchto regiónoch konkurencieschopné.

Vedenie Policajného zboru by sa malo zamyslieť nad tým prečo je dnes  status policajta v tak nelichotivom postavení. Dnes si bohužiaľ ľudia  väčšinou pod statusom policajta nepredstavia bojovníka za spravodlivosť, ktorý  sa snaží nájsť objektívnu pravdu a pomôcť občanovi za každých okolností. Dnes sú tie predstavy ľudí pri vyslovení slova policajt rôzne… 

Vedenie polície by dnes malo svojim zamestnancom garantovať primerané platové ohodnotenie, jasne definovaný kariérny postup, hodnotenie a odmeňovanie  podľa reálneho výkonu    práce a nie na základe kontaktov a sympatií a vytvoriť reálne podmienky na celoživotné vzdelávanie.  Len pri splnení týchto podmienok sa postavenie policajta dostane na tú úroveň, ktorá mu prináleží.   

Chyba nie je v policajtoch ale systéme.  

Keď si dnes bežný občan vyhodnotí svoj priamy kontakt s políciou, vníma  médiá plné ( zatiaľ nevyvrátených )  upozornení  na problémy na  policajných  (často elitných ) útvaroch ( PMJ Bratislava, Úrad na ochranu  ústavných činiteľov,  v minulosti NAKA  etc.  ) má problém veriť polícii ako celku.

Drvivá väčšina policajtov išla do služieb polície s ideálmi bojovať so zločinom a pomáhať ľuďom. Keď vstúpili do systému, ktorý nemôže pochopiť ten, kto v ňom nepôsobil, zistili že vnútri je systém o niečom inom.

Je to systém, kde panuje formalizmus  a byrokracia, ktorá nie je schopná, respektíve ochotná meniť stereotypy a zabehnuté, aj keď v súčasnosti neefektívne, systémy.

Je to systém   ponorený do svojich ( často nezmyselných ) policajných štatistík.

Je to systém absencie celoživotného vzdelávania  ( aký je bežný  v súkromných firmách ).

Systém direktívneho  riadenia bez tréningu manažérskych zručností.     

Systém zabíjajúci kreatívne myslenie jednotlivca  a potláčajúci individualitu.

Systém neprehľadného hodnotenia často založený na neobjektívnych a subjektívnych parametroch.

Systém  čiastočne sa vzďaľujúci  pôvodnému poslaniu.

Prajem nádejným generálom ich hodnosti a  dúfam, že v týchto hodnostiach sa im podarí posunúť Policajný zbor SR vpred.

Bežní ľudia na Slovensku si zaslúžia efektívne a kvalitné fungovanie polície.

Teraz najčítanejšie