Denník N

Nebezpečná stimulujúca látka obsiahnutá v predtréningových prípravkoch

Naša spoločnosť je pretkaná distribúciou a užívaním drog od podlahy až po najvyššie miesta. Drogy sa dostali aj do oblasti, ktorú máme asociovanú so zdravím, teda do športu. Boj proti všadeprítomným psychoaktívnym látkam sa tak javí ako zápas Dona Quijota s veternými mlynmi. To však neznamená, že je úplne nezmyselný. Bez ohľadu na to, aká je skutočnosť, ja nechcem žiť v spoločnosti, kde budú na moje deti číhať drogy na každom mieste, kde sa pohnú, dokonca aj vo fitness centrách.

Chcel by som verejnosť aj touto formou informovať o jednej potenciálne nebezpečnej látke, psychostimulujúcej droge obsiahnutej v niektorých predtréningových pumpách, ktorá je u nás distribuovaná, respektíve dostupná na kúpu najmä prostredníctvom e-shopov, ale nevylučujem aj kamenné obchody. Za cieľ informovania som pôvodne považoval hlavne samotných užívateľov takzvaných predtréningových púmp, ale pomerne rýchlo som pochopil (vzhľadom na rozšírenie tohto fenoménu však značne neskoro), že obsah predtréningových púmp ich užívatelia veľmi dobre poznajú a že si prítomnosť drogy v nich volia v drvivej väčšine prípadov vedome a účelovo. Preto sú cieľovou skupinu tohto krátkeho článku nielen oni, ale aj ich rodičia a blízki, a samozrejme všetci kompetentní, ktorí by s tým mohli a mali niečo urobiť.

V súvislosti s užívaním psychostimulancia obsiahnutého v predtréningovej pumpe došlo k recidíve závislosti od viacerých psychostimulancií u jedného z našich pacientov, ale konzumáciu rôznych látok v predtréningových prípravkoch v priamej alebo nepriamej súvislosti s prepuknutím novej psychickej poruchy si viem retrospektívne vybaviť u viacerých pacientov, ktorí boli u nás liečení. Táto skutočnosť ma podnietila k bližšiemu skúmaniu nielen tejto psychoaktívnej látky, ale aj istej časti fitness sveta, ktorý vôbec nemusí byť fitness v pravom zmysle slova. Týka sa to však aj rôznych „športovcov“, ktorí cítia potrebu (alebo ktorí majú túto potrebu naučenú či sugerovanú od okolia) stimulácie pred tréningom, a tak zvyšovania svojej svalovej hmoty, výdrže alebo výkonnosti.

Jedná sa o viacero prípravkov, ktoré by mali slúžiť na zvýšenie výkonu počas posilňovania alebo iného druhu „športovej“ aktivity, zvýšenie energie, podporu rastu svalovej hmoty a spaľovania tukov, ale aj takzvaného pocitu „napumpovania“. Pod týmto výrazom sa skrýva psychoaktívne pôsobenie zložiek predtréningovej pumpy, ktorého súčasťou je zvýšenie pocitu sebadôvery, zvýšenie sebavedomia a motivácie trénovať ďalej. Ide o účinky psychostimulačného preparátu, medzi ktoré patrí psychické i fyzické nabudenie, ktoré sa môže prejavovať naozaj rôznorodo. Je ním potenciálne nebezpečná a zdraviu škodlivá látka, pri kúpe výrobku uvedená spravidla iba skratkou, napríklad ako DMAA, ale videl som už aj iné označenia (1,3-Dim alebo geranamín).

Zákazník si tak nekupuje len prípravok, ktorý je zmesou aminokyselín, proteínov, výživových doplnkov alebo povzbudzujúcich látok, ale aj prípravok s obsahom psychostimulujúcej drogy, pretože pod zmienenými označeniami sa skrýva sympatomimetické amínové psychostimulans vzdialene príbuzné amfetamínu, známe ako metylhexanamín alebo 1,3-dimetylamylamín (1,3-DMAA). Zlúčenina zvyšuje pravdepodobnosť recidívy závislosti (v dôsledku fenoménu skríženej senzitizácie zrejme na akúkoľvek psychoaktívnu látku, najmä však psychostimulanciá), zhoršenia alebo opätovného prejavenia sa u jedinca už predtým prítomnej alebo existujúcej duševnej poruchy, ale aj objavenia sa duševnej poruchy u predtým duševne zdravého človeka. V súvislosti s užívaním 1,3-DMAA boli na svete zaznamenané prípady panických atakov, úzkostných stavov, novo-vzniknutých epileptických záchvatov, kardiomyopatie, infarktu, cievnej mozgovej príhody a náhlej smrti. Po užití spôsobuje zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, čo môže mať u rizikových jedincov neblahé až fatálne následky. Látka má teda veľmi ďaleko od výživového doplnku a bezpochyby ju môžeme považovať za drogu. V Európskej únii ide o zakázanú látku.

Otázne sú dlhodobé účinky týchto púmp na zmenu osobnosti a správania. Podľa mňa sú táto a jej podobné látky kandidátom na faktor zvyšujúci agresivitu u jedincov, ktorí sa venujú posilňovaniu, bodybuildingu a iným športom. Nejde totiž len o to, že zvyšuje sebavedomie a pocit energie tesne po užití. Rôzne psychostimulujúce látky môžu vďaka negatívnym neuroplastickým vplyvom meniť mozog užívateľa, ktorý už nikdy nemusí byť taký ako predtým. Práve tento druh neurobiologického pôsobenia považujem z hľadiska verejného zdravia za najviac alarmujúci, hoci je málo preskúmaný.

Potreba užitia tejto a podobných látok v istom zmysle odráža nastavenie, v akom sa naša spoločnosť nachádza. Vidina rýchlych úspechov za minimálnu námahu, impulzívne riešenia, nedostatok času, potreba vynikať a byť lepší, ktorá už presahuje rámec zdravej súťaživosti a zameranie sa na krátkodobé odmeny bez zohľadnenia a dostatočného premyslenia negatívnych následkov a omnoho väčších odmien, pre ktoré sa však treba viac a dlhšie snažiť, to vystihuje mnohých z nás, nielen užívateľov rozličných drog.

Naša spoločnosť je pretkaná distribúciou a užívaním drog od podlahy až po najvyššie miesta. Drogy sa dostali aj do oblasti, ktorú máme asociovanú so zdravím, teda do športu. Boj proti všadeprítomným psychoaktívnym látkam sa tak javí ako zápas Dona Quijota s veternými mlynmi. To však neznamená, že je úplne nezmyselný. Bez ohľadu na to, aká je skutočnosť, ja nechcem žiť v spoločnosti, kde budú na moje deti číhať drogy na každom mieste, kde sa pohnú, dokonca aj vo fitness centrách.

 

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.