Denník N

Quo vadis ZMOS ?

Kritici bývalého vedenia majú v mnohých veciach pravdu. Ale kde boli doteraz?! Čo urobili preto, aby sa situácia nedostala do toho stavu? Ja som na mnohých rokovaniach sedel a častokrát mi tam chýbali. A nielen mne… Snažil som sa byť konštruktívny a prichádzať aj s návrhmi a podnetmi. Niekedy som uspel  v plnom rozsahu, niekedy čiastočne a niekedy môj názor bol osamotený. Práve vtedy som  postrádal  podporu či  postoj primátorov veľkých miest. Možno len súhlasiť, že pozície obcí a miest sú mnohých prípadoch rozdielne a starosta malej dedinky má často iný typ problémov ako krajské mesto s 50 tisíc obyvateľmi.

Ako  inak  sa dnes pýtať ? Jubilejný 30. snem ZMOS priniesol  viac otázok, ako odpovedí, čo bude ďalej s najväčšou samosprávnou organizáciou. Hoci počet jej členov dosiahol tento rok  historické čísla, o jej postavení vo verejnosti a medzi členmi už takto optimisticky hovoriť nemožno.

Na úvod snemu oznámil jej dlhoročný predseda Michal Sýkora, že sa už  nebude uchádzať o tento post. Informácia bola pre všetkých prekvapivá a nečakaná. Viac či menej sa predpokladalo, že bez väčších problémov obháji svoju pozíciu a povedie organizáciu aj v ďalšom období. Nepovedie. Združenie bude mať nového predsedu. Už v prvom kole získal nadpolovičnú väčšinu dlhoročný primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

ZMOS stojí dnes na križovatke. Silné postavanie a autorita odchádzajúceho predsedu spôsobili, že značná časť členov akoby rezignovala na aktivity v združení a len staticky prijímala rozhodnutia  organizácie. Na verejnosť už presakujú informácie o záujme niektorých členov vystúpiť z tohto zoskupenia miest a obcí. Najviac medializované je krajské mesto Trenčín, ktoré sa práve pod vedením súčasného primátora R. Rybníčka, stalo jeho opätovným členom. Na najbližšom rokovaní zastupiteľstva bude ten istý primátor prekladať materiál, ktorý bude hovoriť o potrebe z neho vystúpiť (https://mytrencin.sme.sk/c/22127173/mesto-trencin-chce-ukoncit-clenstvo-v-zmos-a-vratit-sa-do-unie-miest-slovenska.html). Jeho kroky  chcú nasledovať aj ďalšie mestá. Takže  sú výhrady kritikov oprávnené a dozrela situácia na radikálne riešenie odchodom? Odpoveď nie je taká jednoduchá. Kritici majú v mnohých prípadoch pravdu, ale na druhej strane odchod nič nerieši, skôr naopak.

Máte pravdu, ale kde ste boli doteraz?

Počas  troch funkčných období na pozícii primátora som pôsobil v rôznych orgánoch tejto stavovskej organizácie. Na začiatku som bol vo vedení regionálneho združenia. Neskôr ako  člen finančnej sekcie ZMOSu, potom aj ako predseda sekcie pre cestovný ruchu a člen celoslovenskej rady. Počas  môjho pôsobenia som sa, bohužiaľ, stretol len s minimálnym záujmom mojich kolegov  – primátorov pracovať v týchto odborných útvaroch.  Dokonca  primátori krajských miest neviedli ani jednu takúto odbornú sekciu. Ešte horšia bola situácia s ich aktívnou účasťou na samotných radách. Prečo to píšem? Pretože s ich kritickými výhradami sa viem stotožniť! Ale na rozdiel od nich,  ja som sa tento stav snažil aj reálne riešiť. Nebolo zasadnutie rady, ktoré  by som vynechal. Nebolo zasadnutie, kde by som nepoukazoval na veci, ktoré sa mi nepozdávali. Zároveň som sa snažil byť konštruktívny a prichádzať aj s návrhmi a podnetmi.

(napríklad tu: https://dennikn.sk/blog/771848/socialne-balicky-alebo-molotovov-koktail-pre-obecne-rozpocty/ ).

Niekedy som uspel  v plnom rozsahu, niekedy čiastočne a niekedy môj názor bol osamotený. Práve vtedy som  postrádal  podporu či  postoj primátorov veľkých miest. Možno len súhlasiť, že pozície obcí a miest sú mnohých prípadoch rozdielne a starosta malej dedinky má často iný typ problémov ako krajské mesto s 50 tisíc obyvateľmi. Aj preto som sa spolu s niektorými kolegami z Považia zasadzoval za aktívnejšie fungovanie Komory miest (http://www.netky.sk/clanok/povazsky-primatori-vyjadrili-nespokojnost-s-cinnostou-centralnych-organov-zmos?fbclid=IwAR1Zlal-j-Aza8klvMX-ImFxaLrbBi3Dg2-7PosIafRKxFD3hYiMtO8q7BE ).

Kritici bývalého vedenia majú v mnohých veciach pravdu. Ale kde boli doteraz?! Čo urobili preto, aby sa situácia nedostala do toho stavu? Ja som na mnohých rokovaniach sedel a častokrát mi tam chýbali. A nielen mne…

Čo bude ďalej?

Novému predsedovi niet čo závidieť. Zdedil veľkú organizáciu s veľkými problémami. Hneď na úvod sa bude musieť vysporiadať s avizovaným odchodom niektorých miest. Aký dopad to bude mať na chod združenia,  nedokáže ešte nikto predvídať. Bez ohľadu na tento štartovací handicap bude pre neho kľúčové,  akým tímom ľudí sa dokáže obklopiť. Získať na svoju stranu sklamaných a často rezignovaných zástupcov samosprávy,  by malo patriť medzi prvé kroky nového lídra združenia.

Dnes, keď niekto hovorí o reinkarnácii Únie miest, mal by vedieť, že týchto pokusov tu už bolo niekoľko. A to v nedávnej minulosti. Šéfovali jej primátori Bratislavy (M. Ftáčnik, I. Nesrovnal), predtým  primátor Prešova (P. Hagyari). Výsledok vidíme… Bez urážky, je to v princípe schránková organizácia, ktorá  funguje ako neformálny diskusný klub primátorov. O nič lepšie na tom nie je tzv. K8 (zoskupenie krajských miest). Často sme svedkami ich stretnutí, ktoré končia spoločnou tlačovou konferenciou a tam celá ich aktivita skončí. Pamätá si niekto ešte ich výtlak pri tzv. chodníkovej novele zákona?

https://www.webnoviny.sk/chodnikova-novela-je-celoslovensky-problem-primatori-z-k8-chcu-o-nej-rokovat-s-pellegrinim/

Prípadne čo relevantné vzišlo z ich rokovania na februárovo rokovaní už pod taktovkou nového primátora M. Vallu Bratislavy?

https://www.bratislava.sk/sk/sprava/zdruzenie-k8-dnes-rokovalo-o-chodnikovej-novele-zakone-o-hazarde-financovani-samospravy-ci-o-objektivnej-zodpovednosti-pre-mestsku-policiu ).

Samozrejme možno sa situácia zmení. A „odídenci“ zo ZMOSu aj investujú do reštartu únie. To však bude vyžadovať vybudovanie reálnej kancelárie s profesionálnym aparátom, ktorý bude pripomienkovať legislatívny proces a vytvárať odborné zázemie na aktívnu politiku pri presadzovaní záujmov miest. Predstava, že toto všetko budú „stíhať“ a robiť personálne kapacity na radniciach, je naivná a utopistická.

Najbližšie mesiace ukážu, aký smerom sa vydajú obe tieto organizácie. Snem Únie miest je naplánovaný na koniec júna tohto roku. Približne v rovnakom období  bude zasadať nová rada ZMOSu, kde sa bude voliť aj zvyšné vedenie  (podpredsedovia) a konštituovať komory miest a obcí. Obe tieto udalosti a najmä ich výstupy  naznačia,  akým smerom sa bude uberať vývoj v týchto stavovských organizáciách našich miest a obcí. Či tento rozchod pomôže mestám, alebo skôr iba oslabí celé samosprávne hnutie.

Z môjho pohľadu mestá potrebujú obce. A platí to aj naopak. Mestá potrebujú obce, aby si zabezpečili svoju reprezentatívnosť a obce sa nezaobídu bez miest, ktoré disponujú dostatočnými kapacitami a kvalifikovaným know-how. Najmä v období keď téma komunálnej reformy založenej na princípe municipalizácie sa stáva čoraz viac aktuálnejšia.

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.