Denník N

Fungovanie druhého piliera

Ak si sporíte na dôchodok v druhom pilieri, v starobe budete mať dva dôchodky. Jeden od štátu, presnejšie povedané zo Sociálnej poisťovne – z tzv. prvého piliera. Tento dôchodok bude krátený podľa pomeru odvodov, ktoré ste do oboch pilierov zaplatili. Druhý dôchodok dostanete z druhého piliera v závislosti od výšky nasporenej sumy a od zhodnotenia vašich úspor.

Účasť v druhom pilieri vaša peňaženka nepocíti. Na starobné dôchodkové sporenie sa presmeruje časť odvodov, ktoré sa z vášho platu odvádzajú do Sociálnej poisťovne. Ak sa stanete sporiteľom v druhom pilieri, Sociálna poisťovňa presmeruje časť vašich odvodov do vami zvolenej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), na váš osobný dôchodkový účet. Z vašich odvodov vám tak začnú rásť úspory –  a z týchto úspor sa vám v budúcnosti bude vyplácať dôchodok.

Účasťou iba v prvom pilieri prispievate súčasným dôchodcom a spoliehate sa, že za desiatky rokov bude dosť pracujúcich, ktorí budú prispievať Vám. Účasťou aj v druhom pilieri si časť odvodov odkladáte na svoj osobný dôchodkový účet. Ten je vašim majetkom – a ak sa dôchodku nedožijete tieto úspory dostanú vaši pozostalí ako dedičstvo.

Výška príspevku do druhého piliera je v súčasnosti 4% z hrubej mzdy. Podľa aktuálne platného zákona by sa mal príspevok v budúcnosti zvyšovať až na 6%. Do druhého piliera môže vstúpiť každý pracujúci pred dovŕšením veku 35 rokov. Účastníkom druhého piliera sa stávate podpísaním zmluvy s niektorou správcovskou spoločnosťou.

Druhý pilier má dve fázy, ktoré sú od seba vzájomne nezávislé. Fázu sporenia a fázu výplaty dôchodku. Sporiť v druhom pilieri sa začalo od roku 2005. Prvé dôchodky z druhého piliera sa začali vyplácať od januára 2015.  Podobne ako množstvo iných zásahov Roberta Fica do dôchodkového systému, aj výplatu dôchodkov treba vyladiť tak, aby boli dôchodky čo najvyššie a aby mali ľudia čo najväčšiu slobodu v rozhodovaní, ako naložia so svojimi úsporami.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk