Denník N

Fungovanie druhého piliera

Ak si sporíte na dôchodok v druhom pilieri, v starobe budete mať dva dôchodky. Jeden od štátu, presnejšie povedané zo Sociálnej poisťovne – z tzv. prvého piliera. Tento dôchodok bude krátený podľa pomeru odvodov, ktoré ste do oboch pilierov zaplatili. Druhý dôchodok dostanete z druhého piliera v závislosti od výšky nasporenej sumy a od zhodnotenia vašich úspor.

Účasť v druhom pilieri vaša peňaženka nepocíti. Na starobné dôchodkové sporenie sa presmeruje časť odvodov, ktoré sa z vášho platu odvádzajú do Sociálnej poisťovne. Ak sa stanete sporiteľom v druhom pilieri, Sociálna poisťovňa presmeruje časť vašich odvodov do vami zvolenej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), na váš osobný dôchodkový účet. Z vašich odvodov vám tak začnú rásť úspory –  a z týchto úspor sa vám v budúcnosti bude vyplácať dôchodok.

Účasťou iba v prvom pilieri prispievate súčasným dôchodcom a spoliehate sa, že za desiatky rokov bude dosť pracujúcich, ktorí budú prispievať Vám. Účasťou aj v druhom pilieri si časť odvodov odkladáte na svoj osobný dôchodkový účet. Ten je vašim majetkom – a ak sa dôchodku nedožijete tieto úspory dostanú vaši pozostalí ako dedičstvo.

Výška príspevku do druhého piliera je v súčasnosti 4% z hrubej mzdy. Podľa aktuálne platného zákona by sa mal príspevok v budúcnosti zvyšovať až na 6%. Do druhého piliera môže vstúpiť každý pracujúci pred dovŕšením veku 35 rokov. Účastníkom druhého piliera sa stávate podpísaním zmluvy s niektorou správcovskou spoločnosťou.

Druhý pilier má dve fázy, ktoré sú od seba vzájomne nezávislé. Fázu sporenia a fázu výplaty dôchodku. Sporiť v druhom pilieri sa začalo od roku 2005. Prvé dôchodky z druhého piliera sa začali vyplácať od januára 2015.  Podobne ako množstvo iných zásahov Roberta Fica do dôchodkového systému, aj výplatu dôchodkov treba vyladiť tak, aby boli dôchodky čo najvyššie a aby mali ľudia čo najväčšiu slobodu v rozhodovaní, ako naložia so svojimi úsporami.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta č.6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo. Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk