Denník N

Neňi jednoduché stat sa stoprocentňím Záhorákem …

Aj ked dobre písat aj čítat po záhorácki už dokážem …

„Mislím, že ešče nejsi stoprocentňí Záhorák …“,

jeden známí neskaj večer f šenku mi povidaų.

„Vúbec nechápem, proč si mislíš, že je to tak,

šak už sem sa naučių po záhorácki dobre písat,

dokonca už dokážem v záhoráčťine aj čítat …“

„To je pravda, už sem Ťa čuų v ňí aj viprávjat,

ale Ti ešče vúbec neviš po záhorácki rozmíšlat!!!“

„Proč si to mislíš?!“, začudovaňe sem reagovaų.

„Protože pred chvílú mje aj sebje pivo objednaųs´,

ale po pú deci borovički nám obom neroskázaųs´!“

25.05.2019

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...