Denník N

Ombudsmanka sa o slovenské deti bojí, no o maďarské si starosti nerobí

Cieľom je podľa všetkého to, aby rozbili jednotu Maďarov v Rohovciach, a aby sa obec stala slovenskou dedinou.

Parlament v marci prerokoval Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2018.  Mária Patakyová, nominantka Mosta-Híd v tejto správe venuje veľký priestor situácií Slovákov žijúcich v maďarských obciach na Južnom Slovensku.

Spomína konkrétne otázku slovenskej školy v Rohovciach, o ktorej sa viackrát písalo aj na portály Körkép.sk.

Ombudsmanka má strach o Slovákov

Vo svojej správe  na 2,5 stranách opisuje situáciu Slovákov žijúcich na národnostne miešaných územiach a argumentuje ich základným právom dostupnosti vzdelania v štátnom jazyku.

Doslovne píše, „deti z týchto dedín, ako Trnávka, Rohovce, či Báč, tak majú základnú školu vzdialenú aj viac ako 20 kilometrov pri použití automobilovej dopravy a ešte viac kilometrov pri použití autobusovej dopravy, to všetko v prehustenej premávke tohto regiónu. Do školy by tieto deti mohli autobusom cestovať aj viac ako trištvrte hodinu. Takýto stav je pre malé deti neúnosný. Školský zákon pritom považuje za zníženú dostupnosť základného vzdelania už vzdialenosť 6 kilometrov.“

Aj liberálne média by utláčali Maďarov?

Liberálny DenníkN píše aj o tom, že veľká maďarská škola v Rohovciach má voľné kapacity, ktoré by umožnili otvorenie slovenskej triedy, alebo založenie osobitnej slovenskej školy, lenže „miestne zastupiteľstvo to neodsúhlasilo“. Správa ombudsmanky ďalej hovorí o tom, že základné vzdelanie v slovenčine na juhozápade je nedostupné pre miestnych Slovákov.

Ale do akej miery zodpovedá správa ombudsmanky skutočnosti?

Portál Körkép.sk sa od poslanca miestneho zastupiteľstva Balázsa Horvátha, bojujúceho o záchranu maďarskej školy v Rohovciach dozvedel, že tvrdenia v správe nezodpovedajú skutočnostiam. Maďarskú školu v Rohovciach totiž od septembra bude navštevovať skoro 110 maďarských žiakov, čo v plnom rozsahu napĺňa kapacitu miestnej školy. Navyše, je medzi nimi aj 14 prváčikov. Škola tým pádom nebude stratová, nakoľko z kvót na žiakov dokáže škola v  plnom rozsahu zabezpečiť svoju prevádzku, a nebude odkázaná ani na podporu samosprávy.

Výprava BKŽ

Skutočnostiam nezodpovedá ani to, že deťom miestnych slovenských rodičov nie je zabezpečené vyučovanie v materinskom jazyku. Obec,  spolu s okolitými obcami, pomocou Trnavskej župy zabezpečuje dochádzku žiakov do Lehníc, ktorá je vo vzdialenosti ledva 8 km vlastným autobusom. Túto možnosť však nevyužila  ani jedna z mála slovenských rodín, žijúcich v Rohovciach.

Iniciatíva známa pod názvom Brontvajová- Kriško – Žárová (BKŽ), bojujúca za založenie slovenskej školy v čisto maďarskej obci Rohovce, chce očividne využiť všetky svoje možnosti a  vládne kontakty  na to, aby dosiahla úspech.

Hoci najjednoduchším, a pre všetkých ideálnym riešením by bolo, keby v blízkom Macove postavili novú škôlku a školu. Tam, kde je aj reálna požiadavka, nakoľko v obci oproti Rohovciam žije v pomere oveľa viac slovenských rodín. Čím by ani škôlkari, ani školáci nemuseli toľko cestovať.

O tom, že aké slovenské záujmy sú v  pozadí založenia slovenskej školy v Rohovciach, sme už viackrát písali na portáli Körkép.sk

Novodobá slovenská kolonizácia

Podľa všetkého je viac než jednoznačné, že celý príbeh hovorí o niečom úplne inom, v ktorom žiaci sú len nástrojmi. Konkrétne, nástrojmi novodobej slovenskej kolonizácie v tichej, peknej malej dedinke, na čisto maďarskom území.

Cieľom iniciatívy BKŽ prisťahovaných Slovákov do Rohoviec je podľa  všetkého to, aby narušili jednotu Maďarov v Rohovciach,  aby obec sa postupne premenila na slovenskú dedinu. Tomuto cieľu môže slúžiť aj postupne rastúci počet miestnych pozemkov vo vlastníctve Romana Krišku, ktoré sa ľahko dajú premeniť na stavebné pozemky.

To, že ombudsmanka prečo má obavy práve o väčšinových Slovákov oproti maďarskej menšine, je záhadou. Taktiež nevieme pochopiť, prečo ombudsmanka neupozornila vo svojich správach na neudržateľnosť situácie maďarských žiakov v Dobrohošti a vo Vojke, ktoré musia denne cestovať 2 x 25 km do Gabčíkova, a to už desaťročia.

Že prečo ombudsmanka Patakyová nemá na srdci aspoň v takej miere aj osud maďarských žiakov z regiónu, skúsime zistiť v najbližších dňoch.

Spolu za Rohovce,

Článok zabezpečili: Zsolt Herberger, Balázs Horváth, Pál Horváth, István Rublík, Attila Szabo.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

spoluzarohovce

Tento blog slúži na pravdivé informovanie o udalostiach, aktivitách súvisiacich s obcou Rohovce. Predovšetkým ohľadom snahy Iniciatívy BKZ otvoriť v obci základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským. Blog prevádzkujú rodení Rohovčania, ktorým záleží na tom, aby pomery v obci zostali zachovalé, no zároveň chcú žiť v pokoji a vo vzájomnom porozumení. Zsolt Herberger, Balázs Horváth, Pál Horváth, István Rublík, Attila Szabo.