Denník N

Cirkev diskriminuje deti aj v Bratislave

Cirkev diskriminuje deti aj v Bratislave
Cirkev diskriminuje deti aj v Bratislave

Príbeh rómskeho dievčatka z Trnavy, s ktorým nemali sedieť deti z majority v jednej lavici na prvom prijímaní ma povzbudil, aby som napísala o príbehu, v ktorom cirkev diskriminovala Rómov. Bolo to začiatkom mája tohto roku, kedy pán farár po chladnej a autoritatívnej komunikácii s rodičmi rozhodol o rozdelení obradu prvého prijímania na dva dni. V sobotu mali sväté prijímanie rómske deti a v nedeľu ostatné. Pán farár to zdôvodňoval nedostatkom miesta v kostole. Nikto mu však neveril. Všetci Rómovia aj nerómovia vedeli, o čo ide.

Dôvod, pre ktorý sa rómski rodičia nebúrili a neukázali vzdor, spočíval v snahe nepokaziť deťom ich slávnostný deň, na ktorý sa chystali .osem mesiacov a na ktorý sa veľmi tešili. Starší obyvatelia mestskej časti otvárali ústa od údivu, pretože si pamätali, že na sväté prijímanie chodievali vždy všetky deti spolu. Cirkev, ktorej úlohou je spájať, rozdelila deti. Deti sa brániť nevedeli a našťastie, ani veľmi nechápali, prečo sú diskriminované. Rodičia premohli silné emócie a prehltli neprávosť, ktorej sa ich deťom dostalo práve z inštitúcie hlásajúcej rovnosť pred Bohom.

Ak si myslíte, že tento príbeh sa odohral na východe Slovenska, v nejakej malej obci, ste na omyle. Bolo to v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach. Bolo by zaujímavé vedieť, ako si cirkev predstavuje ľudské práva a rovnoprávnosť ľudí. Tento príspevok píšem najmä preto, aby sa z čierno-bielych obradov nestala tradícia a aby kňazi nezačali hovoriť, že to chceli samotní Rómovia.

Teraz najčítanejšie

Agnes Horváthová

Zakladateľka a štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Najprv ako dopisovateľka rómskych novín a časopisov na Slovensku i v Čechách. V rokoch 1995 – 1999 pracovala ako projektová manažérka v Nadácii pre podporu občianskych aktivít. V rokoch 2000 – 2006 administrovala projekty Svetovej banky pri Úrade vlády SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamerané na integráciou rómskych komunít. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity. Dve funkčné obdobia bola členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.