Denník N

Real-timeová hra Dôkaz = Zánik ideológie

Dôkazový optimizmus človeka a AI

Dve pravidlá hry

1. Začíname zo stredu (v zátvorkách doplnené slová, ktoré sa do tejto hry viac hodia)

„To discuss this subject we start in the middle. We suppose that we already know what integers (C-language) are, what zero (Linux) is, and what it means to increase a number by one unit (Python).“

2. Používame iba to, čo si vytvoríme

„Don’t worry about being clever, or not being clever enough, just start making things and go from there“.

Dva príklady hrania sa

1 Dokáže Linux vytvoriť niečo náhodné sám od seba? Alebo potrebuje vonkajší zdroj náhodnosti?

Spustíme v termináli príkaz na generovanie náhodných čísel a pozorujeme ho:

od -t x1 /dev/random

Zastavil sa? Pohýbeme myšou. Pohol sa? Pohýbeme myšou znova. Ako je to možné?

2 Dokáže Pythonovský program vylúčiť nesprávne hodnoty (ideológie) tak, aby sa nezrútil?

Napíšeme funkciu, ktorá požiada užívateľa, nech zadá číslo medzi -10 a 10. Ak zadá nesprávne číslo (či už zámerne, alebo nezámerne), funkcia ho ošetrí ako syntaktickú chybu, čiže program sa nezrúti (ako vidíme o 2 vety ďalej, zrúti sa užívateľ). Iba mu oznámi, že zadal chybnú hodnotu a vyžiada si správnu. Bude to opakovať dovtedy, dokým ju nezadá, alebo s hanbou neutečie od počítača. Ako je to možné?

Dochuť (aftertaste) hry

Kontinuálnou tvorbou dôkazových otázok v nás a potom aj okolo nás s kognitívnou radosťou zanikajú ideológie.  Doteraz blokovali skutočnú tvorivosť nekonzistenciou komplikovanosti, zakrývajúcou ich dvojitú väzbu, ktorou predstierajú, že sú inovácie.

Predchuť hry

Dôkazový systém nikomu neubližuje aj keď trvá tisíce rokov, lebo samosmeruje ku svojmu prekonávaniu. Nedôkazový ku svojmu sebapotvrdzovaniu. Tak nutne ohrozuje celý svet, aj keď trvá iba niekoľko rokov.

Rozvíjame Riemannovské ihrisko

„When it comes to Riemann, however, philosophy, mathematics and physics are never far from each other … Riemann fuses philosophy, mathematics and physics in his thinking and in the architecture of his concepts, and thus also offers us a better way of understanding the nature and workings of concepts in all three domains, and in the relationships among them … What is a concept (e.g. manifold, and its subconcept tensor of curvature, etc.)? Is it a generalization from particulars? … The absence of concept, such as manifold, leave us in „the dark“, because „we do not see whether, or to what extent, any connection between [axioms] is necessary, or a priori whether any connection between them is even possible… While Hilbert’s foundational thinking aimed to bring physics closer to mathematics, even to make it mathematics, by giving physics an axiomatic form, that of Riemann brings mathematics closer to physics by grounding it in hypotheses and concepts, rather than in axioms.“

Nedá sa vytvoriť dokonalá pravdivosť. Vyplýva z toho, že klamstvo a podlosť sú rovnocenným zdrojom inovácie? Ak áno, dokáž to. Ak nie, nie je ich používanie stratou nášho času?

Pokračuj tu

__________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020

b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk