Denník N

Porovnanie druhého piliera s inými druhmi sporenia

Druhý pilier je najlacnejším dostupným spôsobom sporenia. Dôležité sú najmä priebežné poplatky, ktoré sa strhávajú každoročne z celej hodnoty konta a preto najviac ovplyvňujú výsledok sporenia. Druhý pilier má priebežné poplatky päť až šesť násobne nižšie ako druhá a tretia najvhodnejšia alternatíva na sporenie.

  Druhý pilier Tretí pilier Podielové fondy Sporenia cez poistky IŽP
Vstupné poplatky 1,25% (1% DSS a 0,25% SP) 0% 3 až 5% Dvojnásobok ročnej platby + 4 až 5% z každej nasledujúcej platby
Priebežné poplatky 0,3% p.a. 1,7% p.a. 2% p.a. 3,5% p.a.*

Tabuľka udáva najčastejšie sa vyskytujúce hodnoty pri danom type sporenia.

*ide o súčet priebežných poplatkov podielových fondov a sekundárneho management fee na strane poisťovne

Ak vám to vaša finančná situácia umožňuje, do druhého piliera sa oplatí vkladať aj dobrovoľné príspevky. Ide o najlacnejší bežne dostupný spôsob dodatočného dôchodkového sporenia. Štát podporil dobrovoľné prispievanie na dôchodok v II. pilieri daňovým zvýhodnením. Daňovo zvýhodnený je dobrovoľný príspevok najviac vo výške 2 % zo základu dane, v roku 2015 to bude maximálne 988,80 eur.

Do fondov druhého piliera však môžete posielať ľubovoľne vysoký dobrovoľný príspevok. Môžete byť dokonca dobrovoľne nezamestnaný a formou dobrovoľných príspevkov si napriek tomu sporiť na dôchodok. Daňovú výhodu síce nevyužijete, ale nízke náklady druhého piliera sú nespornou výhodou oproti iným formám sporenia.

Pre lepšie pochopenie ako je to s daňovou výhodou, uvediem aj príklad. Ak máte hrubý príjem 400 Eur mesačne, od základu dane si môžete odpočítať príspevky vo výške 2%, tj. 8 Eur. Ak si dobrovoľne prispievate napríklad 50 Eur mesačne, zvyšných 42 Eur daňovo zvýhodnených nie je.

Edit: od roku 2017 už dobrovoľné príspevky nie sú odpočítateľné od základu dane. Daňové zvýhodnenie zaniklo.

Pri posielaní dobrovoľných príspevkov netreba zabúdať, že na rozdiel od podielových fondov dobrovoľné príspevky do druhého piliera sú nedostupné až do Vášho dôchodkového veku. V prípade budúceho vystúpenia z druhého piliera, ak taká možnosť nastane, suma vo výške dobrovoľných príspevkov sa aj so zhodnotením vracia priamo sporiteľovi.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk