Denník N

Ako si nastaviť II. pilier a do ktorej DSS vstúpiť

Podľa terajších pravidiel musí mať každá DSS povinne iba dva fondy, jeden garantovaný dlhopisový a druhý negarantovaný akciový. Väčšina správcovských spoločností má však štyri fondy, garantovaný, dva s rôznym pomerom akcií a čisto akciový, takzvaný indexový fond.

Sú garancie dobré? Ak sa do dôchodku chystáte za pár rokov, určite áno. Ochránia Vás pred nepredvídateľným kolísaním akciového trhu. V zmysle zákona pred dovŕšením dôchodkového veku budú do garantovaného fondu presunuté prostriedky každého jedného sporiteľa. Sú však garancie vhodné, aj keď máte do dôchodku ešte desiatky rokov? Určite nie. Garancie sú vždy na úkor výnosu a iba za posledné dva roky by ste prišli o zhodnotenie okolo 50 %.

Napriek tomu má na Slovensku 86 % sporiteľov peniaze v garantovanom fonde. Ak Vás ešte nechytila panika, dobre porozmýšľajte, či ste začiatkom roka 2013 odpovedali na list Sociálnej poisťovne. Pokiaľ ste nereagovali a Sociálnej poisťovni nepotvrdili, že si uvedomujete riziko poklesu hodnoty v negarantovanom fonde, automaticky vás preradili do garantovaného fondu. Doteraz ste prišli o zhodnotenie okolo 50 %.

Ak celý svoj aktívny život strávite v garantovanom dôchodkovom fonde, v lepšom prípade bude hodnota Vášho dôchodku výrazne nižšia, ako by ste mali pri správnom investovaní dôchodkových úspor a v horšom prípade vám zhodnotenie nepokryje ani infláciu. Garancie síce znejú pekne, ale znemožňujú investovanie do aktív, ktoré majú šancu dosahovať slušný výnos.

Ako si nastaviť druhý pilier

Ak s vami nejaký ten mínus na papieri z DSS nič nerobí a do dôchodku sa chystáte až za desiatky rokov, pokojne si dajte 100 % do indexového fondu. Ak máte do dôchodku trošku menej alebo riziko veľmi neobľubujete, namixujte si indexový a garantovaný dlhopisový fond. Napríklad 80 % indexový fond a 20 % dlhopisový fond alebo 70:30. Ak sa vám pri počutí slova strata roztrasú kolená, zvoľte si pomer 50:50.

Fondy v DSS si môžete meniť aj každý deň a úplne bez poplatku. Väčšina správcov už dnes ponúka online prístup na Váš osobný dôchodkový účet, kde zmenu vykonáte za pár sekúnd. Ak prístup nemáte, treba si ho u Vášho správcu vyžiadať.

Ktorú DSS si zvoliť?

Osobne preferujem indexové fondy, ale veľmi slušné výsledky dosahuje aj akciový fond DSS Allianz, ktorá ako jediná zrušila svoj indexový fond. Akciový fond DSS Allianz obsahuje väčšinou aj dlhopisovú zložku, preto nie je potrebné delenie sporenia medzi akciový a garantovaný fond.

Domnievam sa, že pri výbere správcu je vhodné uprednostniť také DSS, ktorých indexový fond sleduje niektorý celosvetový index a nie iba európsky. Európske ekonomiky nie sú v najlepšej kondícii, preto fixovanie sa iba na európske akcie považujeme za nepatričné, či už z hľadiska diverzifikácie rizika alebo možných výnosov. Celosvetové indexy dnes sledujú indexové fondy správcov DSS Aegon, DSS AXA a DSS VUB-Generali.

DSS si môžete zmeniť podpísaním zmluvy s novou DSS. K zmluve však musíte priložiť akceptačný list, ktorý Vám vydajú na pobočke Sociálnej poisťovne, väčšinou aj na počkanie. Ak ste vo svojej súčasnej DSS viac ako rok, akceptačný list dostanete zadarmo, ak menej ako rok, tak za poplatok 16 Eur.

Krátky návod:

  • Presvedčte sa, či Váš správca ponúka indexový fond
  • Skontrolujte zloženie majetku v indexovom fonde. Celosvetový index je z dlhodobého hľadiska lepším výberom ako iba európsky index.
  • Opýtajte sa na online prístup k Vášmu účtu. Papierové zmeny sú zdĺhavé a nekomfortné.

Vývoj druhého piliera sledujte na:

druhypilier.sme.sk

www.manazeruspor.sk

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk