Denník N

Čo dokáže byrokrat – s čím musia bojovať slušní ľudia

Pred tromi týždňami sme vyhlásili anketu o najabsurdnejšiu pokutu. Počet aj obsah mailov, ktoré sme dostali, nás utvrdil v tom, že sme „zaťali“ do živého. Často je na zaplakanie, s čím musia bojovať slušní ľudia a niekedy to je už len na smiech.

Naša súťaž rozhodne nie je samoúčelná. Dostali sme množstvo podnetov, kde všade sa dá štátna správa zjednodušiť a kde všade je možné ľuďom menej strpčovať život. Veľa z týchto podnetov zapracujeme do nášho ekonomického programu, ktorý vo vhodnú chvíľu predstavíme – aby sa na Slovensku opäť oplatilo žiť, pracovať a podnikať.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže o najabsurdenjšiu pokutu, kliknite prosím sem: https://8-dot-ankety-sas.appspot.com/Pokuty.html

Nasleduje výber mailov, pri ktorých vám často postojí rozum:

 Mária:

Naposledy ma vytočila hygiena a povinnosť, ak v jedných priestoroch podniká viacero živnostníkov, všetci sú povinní mať povolenie na jeden a ten istý priestor od hygienikov. Čo je pre živnostníka nezmysel, pre štát prináša trojnásobný poplatok.

František:

Dostal som na pokutu za to, že nemal vklad v kase vo výške minimálne 20 EUR. To znamená nemožnosť začínať v kase s nulou. Pokuta bola vo výške 20 EUR.

Miroslav:

Matka má 94 rokov a vlastní jednoizbový byt. Vzhľadom na to, že je vážne chorá a potrebuje neustálu opateru, je dlhodobo a zrejme natrvalo v Dome sociálnych služieb. Napísal na Slovenskú poštu a do RTVS ohľadom zrušenia SIPO a poplatku za rádio a televíziu. Z RTVS som neobdržal odpoveď a pošta mi nanovo zaslala doklad SIPO na zaplatenie. To, že sa matka v byte vôbec nezdržuje a televíziu a rozhlas nevyužíva nikoho nezaujíma. Keď je raz odoberateľom elektriny, musí platiť aj za TV a rozhlas.

Zuzana:

Mám zaujímavú skúsenosť s Úradom práce, sociálnych veci a rodiny v Nitre. Nakoľko som bola 2-krát operovaná na chrbticu a nevlastním žiadne motorové vozidlo, mám nárok používať taxík, pričom mi určitú čiastku úrad preplatí výmenou za potvrdenia. No od začiatku kalendárneho roka 2015 len toto nestačí. Ak mi úrad preplatí napríklad 20 EUR a musím priniesť o tom potvrdenky, ešte v ten istý mesiac mi príde doporučená zásielka – oznam, kde úrad ešte raz oznamuje, koľko EUR mi preplatil. A tak musím ísť na poštu, čakať tam obyčajne v dlhom rade, vyzdvihnúť si potvrdenie a podpísať z ÚPSVaR tento zbytočný – duplicitný oznam.

 Tibor:

Určite ešte niekde nájdem list od riaditeľa daňovej správy, v ktorom sa mi na 2 husto popísaných stranách vyhráža, že ak okamžite nezaplatím daňový nedoplatok 8 korún, bude to riešiť súdom a exekútorom. Namiesto slušnej upomienky, ktorá neprišla …

Martin:

Ak by som bol lekár a mojou chybou umrie pacient, akú pokutu dostanem? 3000 alebo 10 000 EUR? V porovnaní s predajom zdravotne nezávadného tovaru s prešlým dátumom minimálnej trvanlivosti (napr. cestoviny) to má obchod za „babku“, okrúhly milión.

Anonym:

Prevádzkujeme objekt, ktorého prízemie tvorí pizzeria, fitness a bowling, všetko nefajčiarske priestory. Na všetkých dverách sú uvedené piktogramy s prečiarknutou cigaretou. Podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je všade za barom na stene prilepená informácia o tom, kde by sa mohol sťažovať návštevník zariadenia v prípade, ak by náhodou iný občan v týchto priestoroch fajčil. Za to, že tieto absurdné a nezmyselné oznamy neboli uvedené „na viditeľnom mieste“, nám orgán uložil pokutu 50 EUR.

Peter:

Som SZČO od roku 1992, predávam ojazdené autá, ktoré si aj dovážam. Pri podávaní Žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla na Okresnom úrade na odbore cestnej dopravy v Nitre si pracovník zmyslel, že ku každému spisu je potrebné doložiť výpis zo živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace! Existuje predsa internet a načo štát investuje milióny do sietí, keď ich následne nevyužíva? Platnosť živnosti je predsa možné hneď overiť.

Jaroslav:

Som členom Slovenského poľnohospodárskeho zväzu (SPZ) nepretržite od roku 1990 a pri obnove platnosti zbrojného preukazu je zakaždým potrebné predložiť výpis z registra trestov, potvrdenie o spôsobilosti od obvodného lekára, psychologický posudok, čo nie je lacná záležitosť, a navyše aj potvrdenie o členstve v SPZ (!). To že mám platný  poľovnícky lístok (bez členstva ho nedostanete) a preukaz člena SPZ nestačí, je nutné predložiť potvrdenie na A4 od kancelárie, ktorá vydala členský preukaz.

Tatiana:

Máme firmu zaoberajúcu sa účtovníctvom a daňovým poradenstvom. Podnikáme vo vlastnej nehnuteľnosti, ktorá bola pôvodne rodinným domom (kúpili sme pred 7 rokmi). Za túto nehnuteľnosť platíme mestu od samého začiatku daň z nehnuteľností ako za podnikateľský objekt, nie ako za rodinný dom. To predstavuje približne 10-násobnú sadzbu, v našom prípade cca 900 EUR ročne. Koncom minulého roku prišli na kontrolu pracovníci zo živnostenského úradu. Nenašli žiadne pochybenie, ale v rámci „kontroly dodržiavania iných záväzných predpisov“ majú údajne kontrolovať aj skutočnosť, či máme platné povolenie od hygieny na zriadenie prevádzky. To sme nemali. Podali sme žiadosť na hygienu o schválenie. Prišli pracovníčky z hygieny, vypýtali si kolaudačné rozhodnutie. Na kolaudačnom rozhodnutí je samozrejme uvedené, že ide o rodinný dom. Pracovníčky z hygieny sa teda otočili na päte a odišli s tým, že nejde o podnikateľský objekt, a preto nemôžu schváliť podnikateľskú prevádzku ani v prípade, že by spĺňala hygienické štandardy pre operačnú sálu. Následne sme dostali pokutu od živnostenského úradu vo výške 150 EUR s odôvodnením, že ohrozujeme zdravie klientov. Tým, že sme si dovolili viesť účtovníctvo v rodinnom dome.

Marián:

Dostal som pokutu za to, že môj zamestnanec išiel dať bloček až po tom, ako prijal peniaze. Situácia typu „Moment, ešte vám dám bloček“ a končiaca slovami inšpektora „Už nemusíte“ preukazujúc sa preukazom. Taktiež som dostal pokutu za to, že bol odtrhnutý okraj bločku a z mena firmy nebolo vidno jedno či dve písmená, pričom bolo jasne viditeľné IČO. Ďalším prípadom bola pokuta za to, že na bločku nebol jasne definovaný tovar, ale iba všeobecný popis. Príkladom je, namiesto „rohlíka cereálneho ražného 50-gramového“ bolo na bločku uvedené iba „pečivo“.

Ján:

Daňový úrad (DÚ) nám vyrúbil pokutu cca 400 EUR za nedoplatok dane z príjmu. My sme mali za toto obdobie preplatok, ktorý nám predtým DÚ aj vrátil. Po kontrole dokladov našej účtovníčky na DÚ sa ukázalo, že máme všetko v poriadku a žiaden nedoplatok nemáme. Chyba bola na strane DÚ. Pointa: Namiesto ospravedlnenia a zrušenia pokuty nám bolo z DÚ oznámené, že nie je možné pokutu zrušiť a o odpustenie pokuty musíme požiadať nadradený Krajský DÚ. To nám však veľmi nedoporučujú, „pretože je trend vyrúbené pokuty nerušiť, ale poslať následnú kontrolu, ktorá aj tak niečo zistí“.

Juraj:

Ukradli mi firemné auto a polícia má 30 dní na šetrenie prípadu, v lepšom prípade aj jeho nájdenie. Keď ho po 30 dňoch nenašli, išiel som odhlásiť z cestnej dane. Následne som dostal pokutu vo výške 2000 SK, keďže sa auto prestalo používať na podnikanie a do 2 týždňov od tejto skutočnosti sa malo odhlásiť z cestnej dane. Ak by sa auto našlo, mal by som ho opätovne prihlásiť.

Ján:

Ako živnostník som asi pred 3 rokmi podal neskoro daňové priznanie na cestnú daň (pozn. o jeden deň, pretože som nestihol otváracie hodiny na DÚ). Pripomínam, že uvedenú daň som zaplatil načas, neskoro som dodal len papier. Dostal som pokutu vo výške 330 EUR, hoci daň činila len okolo 130 EUR.

Ľuboš:

Máme reštauráciu a pri nalievaní tatranského čaju (ktorý je dosť hustý, čiže po odmeraní čo to zostane na stene odmerky) sa čašníčka sekla o asi tri kvapky do 1 dcl. Pán inšpektor, ktorý prišiel inkognito, si to prelial do svojej úradníckej odmerky a vypočítal, že mu tak vznikla škoda 10 centov. Dostali sme pokutu 200 EUR.

Ján:

Pre mňa najabsurdnejšia pokuta je pokuta pre rodiča, ktorý uplatní svoje základné ľudské právo chránené Ústavou SR a medzinárodnými dohodami a informovane odmietne invazívny lekársky zákrok na svojom dieťati so zdokumentovanými vedľajšími účinkami, zvaný očkovanie.

František:

Dovolil som si, resp. moja brigádnička, nenaúčtovať 2 espressá v hodnote 2 EUR dvom paniam. Ukázalo sa, že sú to daňováčky. Dostal som pokutu vo výške 320 EUR a k tomu ešte 20 EUR za to, že som nemal vklad v kase vo výške minimálne 20 EUR. Apropo, tvárili sa, že sú mierne … Doteraz ma to štve, takto živiť štát. Preto som už prestal predávať.

Ján:

Mal som vozidlo, ktoré bolo podľa zákona o odpadoch zlikvidované v roku 2012 a ako majiteľ mám o tom doklad. Zabudol Pri pracovnom vyťažení som zabudol odovzdať evidenčné čísla na Dopravnom inšpektoráte (DI).V roku 2015 som dostal pokutu 160 EUR za neplatnú STK. Ako je možné v dobe počítačov a vládami vynaložených financiách na počítačové vybavenie, že DI nemá informáciu o zošrotovaní vozidla?

Branislav:

Registroval som s.r.o. Po dlhom čase, tzn. nie do 30 dní, ako vtedy zákon ukladal, mu prišiel prvovýpis z Obchodného registra, že s.r.o. bola zaregistrovaná, samozrejme so spätným dátumom ešte v „lehote“. Lenže list s registráciou prišiel až po zákonnej lehote na registráciu na daňový úrad. Keď som sa potom následne registroval na Daňový úrad, ten mi už udelil pokutu za nedodržanie termínu 30 dní.

Bohumil:

Mali sme v predajni pneumatík vystavené značkové montérky. Obchodná inšpekcia nám chcela napariť pokutu, že na montérkach je uvedený návod na obsluhu v nezrozumiteľnej reči, a to  v češtine.

Daniela:

Ciachovaný meter v kvetinárstve alebo darčekovej službe. Jednak, že musí byť ciachovaný, jednak, že 1 drevený meter (meradlo) má platnosť 2 roky. Potom ste povinný kúpiť nový. A pri kontrole ste vydaný na milosť alebo nevôľu úradníka. Prepáčte, ale ani v metrovom textile nemá zmysel ciachovaný meter!

Ľuboš:

Ja som dostal od Daňového úradu pokutu 60 EUR za neskoré podanie prehľadu o dani z príjmu v hodnote 0,09 EUR.

 Ján:

Po výmene fiškálnych tlačiarní v našej spoločnosti som nepodpísal Knihu Elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Kontrola z Finančnej správy u nás urobila kontrolné nákupy, skontrolovali stav hotovosti, nenašli žiadnu chybu, ale dostali sme pokutu za chýbajúci podpis. Knihu som okamžite podpísal a apeloval som na kontrolórov, aby do protokolu chybu uviedli, ale pokutu nedávali, nakoľko sa chyba okamžite odstránila. Dostal som odpoveď, že môžem byť rád, lebo mi dali spodnú hranicu, čo ma nesmierne „potešilo“.

Martina:

Pred pár mesiacmi som ukončila živnosť. Bol mi zaslaný list (samozrejme s doručenkou, ktorý stojí nás poplatníkov viac a zabezpečuje posilňovanie dolných končatín poštárky), v ktorom mi bolo na jednom hárku oznámené, že mám preplatok vo výške cca 4 EUR. Išlo o poistné odvedené bez právneho dôvodu. Nežiadala som ho vrátiť späť, ani som o tom nemala tušenie. To však mala snaživá pani v Sociálnej poisťovni. Aby mi tie peniaze nemuseli vrátiť, ktoré som ani nežiadala, vymyslela si kontrolu mojich úhrad. Takže pani prekontrolovala úhrady až 2 a pol roka dozadu a namiesto toho, aby mi zaslala diplom o poctivom a včasnom platení odvodov, tak mi vyrubila poplatok vo výške cca 5,2 EUR. Nehorázna suma. Všetko to bolo regulárne a pekne vytlačené na niekoľkých hárkoch papiera. Aj ten je, myslím, nami platený. Takže výsledkom možno hodinového snaženia milej zamestnankyne SP bol nakoniec môj nedoplatok 1,2 EUR. Myslela som si, že žartuje a celé som to mierne otrávene odložila. To som však nemala robiť, lebo približne do mesiaca mi prišla ďalšia doporučená zásielka – tento krát už od iného kolegu zo SP.

Gustáv:

Bol som penalizovaný tak, že mi bola pričítaná k vine aj doba rozhodovania Ústredia Sociálnej poisťovne v dĺžke 153 dní. Tie musím zaplatiť???

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.