Denník N

Volebný syslog pre voľby 2020

Cieľ
Ukázať, ako funguje učenie neurónovej siete (v hlave).

Princíp
Kolmogorov dokázal, že akúkoľvek zubatú viacparametrovú funkciu vieme reprezentovať ako konečnú sumáciu hladkých, jednoparametrových. Je to ústredná teoréma učenia viacvrstvových neurónových sietí. Predpokladám, že je platná aj pre neurónovú sieť (v hlave). Pracovne ju nazvem Učenie typu Kolmogorova transformácia (UTKT).

Prvý pokus o ukázanie UTKT (v hlave)
Tento blog a menšie blogy, ktoré na neho referujú
Vytvoril som a 4 roky (od 06.03.2016 do 28.03.2018 som prepisoval jeho dátum, čo je proti pravidlám blogovania a preto som s tým prestal a začal tvoriť menšie blogy) udržiavam tento hlavný blog pri živote jeho perifériami, menšími blogmi. A nič, resp. ukazuje to iba terminológiu. Predpokladám, že by tomu nepomohol ani jej export do mapovej štruktúry. Stále by to bol iba vonkajší zoznam terminológie (bez súradníc – synapsií a axónov). Preto ju zredukujem do popisnej schémy jej vnútorných akcií, modelov a váh. Touto operacionalizáciou sa ju pokúšam otvoriť a zrozumiteľne vojsť dovnútra jej princípov, pojmov. Zobrazujem tým jej veľmi silný kvalitatívny a pritom dôkazový diagnostický nástroj (v schéme označený ako ‚Zrkadlo‘, ktorý sa stáva hlavným hrdinom tohto príbehu).

Druhý pokus o ukázanie UTKT (v hlave)
Popisná schéma akcií, modelov a váh

Nástroj Akcia Najlepší Model Výsledok Úprava váh
Zmena 7 Parlamentné voľby PS/Spolu
Zrkadlo 6 Predvolebná koalícia 0 +PS/Spolu, -Za Ľudí
5 Rozštiepenie SaS 0 samovynulovanie váh SaS
4 Voľby do Europarlamentu Jurzyca, Galek 0.5 +SaS
3 Prezidentské voľby Mistrík, Čaputová 1 +SaS, +PS/Spolu
2 Komunálne voľby Vallo, Čupka 0.5 +PS/Spolu
1 Župné voľby Droba 1 +SaS

Popis A
V 1 narástli váhy SaS. Napriek tomu to nestačilo na to, aby podporila najlepší model 2, ktorým narástli váhy PS/Spolu. V 3-4 váhy SaS síce rástli, ale to nestačilo na to, aby sa v 5 nerozštiepila, čím si samovynulovala váhy. Nosnými váhami sa stali PS/Spolu a Za ľudí, ktorým (Za ľudí) to nestačilo na to, aby podporili najlepší model 6. Preto je najlepší model 7 PS/Spolu. (Spracovávaním 1-5 si neurónová sieť v hlave – UTKT, vytvorila nezávislý nástroj ‚Zrkadlo‘, pomocou ktorého si vytvorila nezávislý nástroj ‚Zmena‘).

Popis B
Schéma súčasne ukazuje, že UTKT-predikcie vidia za roh, lebo
a) napriek najvyšším váham SaS v 1, za najlepší model považovali v 2 non-SaS model, ktorý odhadli správne s 50% presnosťou. (overfit by bol, keby som považoval SaS model za najlepší.)
b) napriek ziskom váh SaS v 3-4 ich v 5 anulovali (znova to nebol overfit – nesprávna predikcia, že sa to nestane, 0, tu znamená, že SaS nevedeli, čo robia, t.j. nevedeli, že si tým anulujú váhy. Čo je už druhý dôkaz, že model SaS overfituje)
c) UTKT-nástroj ‚Zrkadlo‘ vidí, čo je najlepší model 6, hoci jeden z nositeľov najvyšších váh (Za ľudí) to nevidí (overfituje). Čiže nezávislé ‚Zrkadlo‘ posúva svojmu ďalšiemu nezávislému nástroju ‚Zmena‘ už iba najlepšieho nositeľa najvyšších váh (jazykom cost funkcie a gradient descentu sme dokázateľne najbližšie k realite – našou referenciou je globálne minimum konvexnej funkcie).

Popis C
Zo schémy je vidieť, že UTKT-Zrkadlo operuje online, v reálnom čase. Robí to tak, že akékoľvek funkcie reality dokáže transformovať na hladké, spojité a natáčať ich do modelového minima, ktoré je ku realite oveľa bližšie ako hermeneutika (prítomnosť v nej leží principiálne v slepej škvrne a preto na jej interpretáciu potrebuje časový odstup – UTKT-Zrkadlo na to hovorí „ďakujem, neprosím“), ako aj vizionárstvo (v ktorom nič nie je garantované – UTKT-Zrkadlo na to tiež hovorí „ďakujem, neprosím“). Súčasne touto činnosťou UTKT-Zrkadlo rozpracováva svoju dôkazovú existenčnú bázu, Kolmogorovu teorému do konkrétnych prepojení neurónov jej skrytých vrstviev v konkrétnych situáciách (Kolmogorov totiž ‚len‘ obecne dokázal existenciu tejto transformácie).

Popis D
Ak by UTKT-Zrkadlu postačovalo rekurentné zapracovávanie chybovosti do spresňovania váh, viedlo by to k neprekonateľne silnému induktívnemu biasu – underfit, (alebo ku overfitu, ako je to pri perceptronoch). Zo schémy vyššie je však vidieť, že UTKT-Zrkadlo je schopné svoj bias prekonávať a neoverfituje. Predpokladám, že je to preto, že si emergentne utvára úplne novú, nenaučenú, reflektívnu inteligenciu. Uvedomujú si to aj v Google. Ich heuristické prostredie TensorFlow Playground zobrazuje zubatú skutočnosť a jej hladké modelovanie v jednom obrázku tak, aby čo najviac motivovalo tvorbu reflektívnej inteligencie.

Popis E
Bol som voličom SaS od 2016-2019, kedy sa samorozhodla roztrhnúť. UTKT stratu jej hladkosti/spojitosti vyhodnotila ako samovynulovávanie váh. A nezastavuje ho ani 400 stranový program, lebo ako je napísané vyššie o tomto blogu, bez váh je iba neštruktúrovanou terminológiou.

Popis F
Chyba liberálno-demokratickej opozície sa skladá z 2 komponentov: Prvý je popísaný v bodoch F.1-2 a druhý v F.3

F.1-2 (tričkový bias)
1. tým, že nevytvorila predvolebnú koalíciu sa vzdala víťazstva vo voľbách
2. čiže sa vzdala prvého poverenia liberálno demokratickou prezidentkou zostavovať vládu
Je to niečo také, ako keď si v kolektívnom športe lepší tím vytvorí víťaznú šancu a nevie dať gól do prázdnej brány, lebo sa jeho hráči začnú hádať o farbu tričiek

F.3 (tričkový overfit)
3. tým pádom jej nezostáva iné ako poškulovať po spoluvládnutí so Sme rodina, ktorá nie je liberálno-demokratickou stranou, čo dáva úplne banálnu, škaredú zápletku, že ak sa náhodou stane, že liberálno-demokratická opozícia dostane od prezidentky poverenie (ako druhá, alebo tretia), so psími očami požiada proto-fašistickú stranu Sme rodina o spoluvládnutie, čo je max. pokrytecké a ponižujúce

Podľa ‚Zrkadla‘ túto chybu môžeme korigovať už len my, liberálno-demokratickí voliči. Tým, že pôjdeme všetci voliť. Tak dokážeme našim stranám a lídrom (PS/Spolu, Za ľudí), že máme lepšie strategické myslenie ako oni (viď Hinty riešenia nižšie, z ktorých vidíme, čo je riešiteľné priamo a čo nepriamo).

Hint riešenia F.1-2 (tričkového biasu): vysoký bias/underfit, jeho validačná/testovacia chybová funkcia sa nezmenšuje pridávaním hodnôt argumentu, čiže tadeto cesta nevedie. Vedie pridávaním nových, silnejších argumentov – silnejších, ako farba tričiekveľmi zložité NP-zadanie. Preto ho transformujem do P-jednoduchého, viď Hint riešenia F.3 nižšie.

Hint riešenia F.3 (tričkového overfitu): vysoká variancia/overfit, jeho validačná/testovacia chybová funkcia sa zmenšuje pridávaním hodnôt argumentu, čiže tadeto cesta vedie, pridávam Strategické partnerstvo Sme Rodina so Salvinim, Kollár sa pridal ku extrému. Jeho noví spojenci sú rasisti a majú väzbu aj na mafiu.

Zhrnutie riešenia tričkového problému prirodzeným jazykom
Znižovaním toho, že Sme rodina je akceptovateľná strana, zvyšujem svoju voličskú spôsobilosť generalizovať. Preto ako liberálno-demokratický volič, svojim kolegom ukazujem, že potrebujeme ísť volič všetci. Tým zabezpečujeme, že 1. PS/Spolu a 2. Za ľudí napriek strategickej chybe, popísanej v F.1-2 dosiahnu synergické čísla. Čiže vyhrajú voľby v naznačenom poradí (záleží na poradí), ktoré si samé stanovujú sebavedomím odbornej trúfalosti predkladaných riešení.
10 dní dáva dostatočný čas, potrebný pre vyladenie autonómneho voličského myslenia tak, aby autenticky, najneskôr v deň volieb, došlo do optima (globálneho minima), t.j. najbližšie ku pravdivému určeniu budúcej reality. Tak ako sa to stalo v prezidentských voľbách 2019. Povedané prirodzeným jazykom, aby každý liberálno-demokratický volič namiesto strachu zo Smeru a ĽSNS, išiel voliť. Potom môže pokojne spávať.

Pre ilustráciu iný príklad riešenia tričkového problému prirodzeným jazykom
Medzi liberálmi je veľmi rozšírené takéto tvrdenie, ktoré sa objavilo aj v Drobovom článku
: „Verím, že veľké % voličov LSNS extrémisti nie sú, iba hľadajú rýchle jednoduché riešenia svojich problémov.“ Je to rovnako bias ako ten nacistický, že nenenávida Židov, iba ich považujú za škodlivý hmyz. Čiže to „iba“ obsahuje masové vraždenie. Voliči LSNS nepotrebujú uisťovanie, že nie sú extrémisti. Potrebujú uvidieť to masové vraždenie v „iba“. Vtedy a len vtedy už nebudú extrémisti. A prejaví sa to tým, že LSNS sa v týchto voľbách nedostane do parlamentu a samo zanikne.

príklady riešení tričkového problému pre strany Smer, SNS, Most, Dobrú voľbu, Vlasť nechávam na tvoju tvorbu. Mne vyšli ako neakceptovateľné.

Popis G

Ak ťa moje riešenie nenadchlo, vytvor si ho jedným ťahom.
Takže už ho máš a možeš sa vrátiť ku môjmu riešeniu a zlepšovať ho. Máme na to 10 dní.

Záver

Predpokladám, že hlavná skrytá akcia/model/váha UTKT-Zrkadlo je jej nová, hladká nenaučená reflektívna inteligencia, ktorej narastajúca štruktúrotvornosť generuje nové otázky. Tým si samoudržiava zvedavosť. Preto ju stotožňujem s VAČ.

Potenciálne má každý volič na vytvorenie ‚Zrkadla‘ 10 dní, čo je dosť času. Príkladom jeho špičkovosti je priamo Hilbert, ktorý bol ešte pred Kolmogorovom svojim 13. problémom úplne pochopiteľne posadnutý.

Construction of an Image by Superposition of 2D Waveforms from mathpics


Backpropagation algorithm

################################################################

Dataset – generovaný UTKT topikovým modelovaním
od 2016 do 2020, nepodarilo sa mi ho viac štruktúrovať

18.02.20
Blahová, Rajtár, Galko a spol ukazujú svoju pravú tvár
Liberálno-demokratická opozícia je silnejšia. Blokuje mimoriadnu schôdzu 7*24

16.02.20
Vynikajúci prejav Čaputovej v Mníchove

a) kombináciu ignorácie ducha zákona a nedostatku odvahy
prekonáme
b) dobrovoľným sebalimitovaním moci, podporujúcim rešpekt voči pravidlám
c) odmietaním manipulatívnej rétoriky o právnom štáte

14.02.20
Vynikajúci Hlina
Vynikajúci Hlina 2

13.02.20
Vynikajúci stratég Robert Mistrík
Som za Havranom

10.02.20
Teším sa so svojej prezidentky Čaputovej, ktorá problém ratifikácie Istanbulského dohovoru vyriešila v súlade s Ústavou.

Teším sa z maximálneho drajvu dôveryhodnosti argumentácie Beblavého – standing ovations!!!!
+ geniálny spot.

Môj počet volebných kandidátov narástol na 6. Na krúžky som ich skomprimoval takto: Šucha, Dubovcová, Prostredník a Beblavý, ktorého si želám za premiéra. Na ďalších miestach sú Baláž a Roháč.
výborný text Prostredníka Dankovi
výborný text Prostredníka Kuffovi
všetky články Prostredníka sú výborné svojou kompetentnou, sebavedomou jednoznačnosťou

Zhrnutie
Hlavný princíp, ktorý od koalície PS/Spolu očakávam, je byť takto razantný dovnútra strany. Čiže vždy proaktívne, ako prví zverejňovať chyby, ktoré PS/Spolu spravila.

05.02.20
Fantastická Dubovcová, týmto článkom som pochopil, že Vás budem voliť

Rekapitulácia Kiskových a Čaputovej chýb:
KISKA
1. menovanie Pellegriniho
2. menovanie Druckera
3. menovanie Sakovej
4. podpora Lajčáka
5. proti predvolebnej koalícii

ČAPUTOVÁ
6. prijatie Kotlebu ak vyhrá voľby
a po tejto chybe na nátlak plagiátora a vlastizradcu, alias spasiteľa slovenského národa, ktorý ho tvrdou rukou rázne ochraňuje pred všetkými konfliktmi – strachom vynútená chyba
7. rešpektovanie odmietnutia Instanbulského dohovoru Parlamentom. Treba ustúpiť starostlivému diktátorovi, lebo bez neho by došlo určite k stretu medzi nacistami ĽSNS a liberálnymi demokratmi, tak ako došlo pri demonštráciách proti vláde Smeru k ohrozeniu Slovenska dlažobnými kockami.

Ak sú všetci liberálni demokrati takí zvedaví ako ja, prídu k voľbám a zabezpečíme v nich víťazstvo liberálnej demokracie napriek týmto chybám. Získame tak autoritu, ktorou spolu s Kiskom a Čaputovou priamo a bezomáčkovito z ich chýb spravíme lessons learned, aby (sme) sa už nikdy nebáli právneho ponižovania od podliakov.

02.02.20
LSNS je neonacistická strana
Nie krčmy, ani kaviarne, ale Fico podporuje neonacistickú stranu LSNS

30.01.20
Faktický dôkaz skutočných síl, ktorého kvantifikáciu ukážeme všetkým komunistickým, nacistickým, zradcovským a plagiátorským papalášom 29.02.2020.

27.01.20
Baránik to hovorí úplne jasne v 56:43-58 – Tento druh myslenia (nevyhranenosť) dostal Kotlebu z 8% na 15. Proste,človek musí mať nejaké zásady a tam to všetko končí.

21.01.20
Toto je iba falošné gesto. Konzervatívci sa nemôžu oddeliť od zodpovednosti za Kotlebovcov slovami. Dá sa to iba konaním, ako hovorí Hlina. A vidieť to na dôveryhodnom konaní jednotlivcov, ktorých vmotivoval do KDH, napr. Lexmann, alebo Čaučíka. Nimi Hlina ukazuje svoje kvality antikotlebovského lídra. Lebo dôveryhodnosť je funkciou konania a nie slovného vyhlásenia.

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku ukazovaniu konaním, nie ku vyjadrovaniu slovami

Jasná argumentácia Bihariovej (Kompromis je funkciou jasnosti. Jasnosť nie je funkciou kompromisu)

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku jasnosti

Matovič odmieta podpísať predvolebnú dohodu o neútočení liberálno-demokratických strán, lebo chce byť „policajtom“ všetkých, aj sebe. Čiže nie je demokrat.

15.01.20
Filipová má perfektný drajv ku konaniu toho, čo je dôležité
1. Mám rada, keď sú veci efektívne.
2. Keď mám oponentúru a diskusiu k mojim návrhom.
3. Keď vidím, že (diskutujúci) rozumejú, ako štát funguje a ako by mala vyzerať verejná správa.
4. Zdravotníctvo, školstvo, životné prostredie sú priority, ale verejná správa obsiahne všetky tieto oblasti.
5. Ak nebudú kvalitnejší úradníci, tak môžeme len dookola hovoriť o školstve, zdravotníctve, životnom prostredí. Zastane to na úradoch, kompetenciách, financovaní – to je to, čo rieši verejná správa a štíhly štát.
6. Zmena príde, ak vládu preberú ľudia, ktorí nie sú poznačení ľuďmi (ktorí sa neriadia zákonnosťou vo svojich postupoch) a kauzami.
7. Maďarský volič potrebuje od slovenských strán cítiť autentickosť.

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku konaniu podstaty zmeny

18.12.19
Čaputová má perfektný drajv ku pravdivosti

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku pravdivosti

28.11.19
Pod Lampou s Kiskom
Myslím si, že nehrať na víťazstvo je veľká strategická chyba. Napriek tejto chybe je Kiska pre mňa max. dôveryhodný svojim presvedčením, že ľudskosť je najdôležitejšia vlastnosť silnej občianskej spoločnosti.

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku ľudskosti

27.11.19
Beblavý mi pomohol uzatvoriť svoju štvoricu kandidátov, ktorých budem voliť v parlamentných voľbách 2020 v abecednom poradí: Baláž, Beblavý, Dubovcová (Roháč), Šucha

Topik inteligencie: strategické myslenie

15.11.19
Zrkadlo demokratickej opozície

31.10.19
Proaktívne preventívne ukončenie spolupráce PS/Spolu s agentúrou Shaviv

Topik inteligencie: proaktivita

30.10.19
Mistríkove core

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku spolupráci

26.10.19
Beblavého jasná argumentácia

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku riadeniu sa pravidlom

25.10.19
Abstrakt Lampy „Boj o povahu Slovenska sa len začína“

SÚČASNÝ STAV
Prokuratúra za posledných 15-20 rokov nevytvárala dostatočný tlak na vyžadovanie zákonnosti v postupoch Polície v prípravných konaniach (pred vznesenim obžaloby).

Táto deštrukcia dodržiavania zákonnosti Polície pokračuje stále ďalej, čo vidíme
a) z rozpustenia vyšetrovacieho tímu vraždy Kuciak/Kušnírová
b) z vyhlásenia šéfa NAKA, že s verejnosťou môže komunikovať iba on, šéf NAKA a nie vyšetrovateľ, čo je v rozpore s Trestným poriadkom, ktorý dáva túto kompetenciu vyšetrovateľovi a nie funkcionárovi.

Trestný poriadok
§6/1 – „Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom.“
§10/1 – „Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt
§10/8 – „Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie … vyšetrovateľ policajného zboru.“

ČO NEPOMOŽE
spoliehať sa, že víťazstvo liberálno-demokratických síl vo voľbách 2020, alebo slušnosť to automaticky vyriešia. Kľúčoví sú ľudia druhého sledu, ktorí v závetrí iba zmenia tričká a budú pokračovať v doterajšom tolerovaní bezzákonosti vo svojich postupoch.

ČO POMOŽE?
1 Prokurátori, policajti a sudcovia, ktorí spolutvorili prostredie bezzákonnosti (ľudia prvého a druhého sledu, ktorí tolerujú bezzákonnosť vo svojich postupoch), umožňujúce vraždu Jána a Martiny nemajú morálne právo, aby sa dostali do riadiacich funkcií. 
2. Morálne právo na riadiace funkcie v Prokuratúre, Polícii a Súdoch majú ľudia, ktorých východiskom je vyžadovanie zákonnosti vo svojich postupoch.  
3. Samosprávy Prokuratúry, Polície a Súdov si takýchto ľudí do riadiacich funkcií zvolia pod prísnou verejnou kontrolou.
4. Potom budú spolu s nimi pokračovať v kontinuálnom vyvíjaní tlaku na vyžadovanie zákonnosti vo svojich postupoch a tak si plniť svoje Ústavné povinnosti pod prísnou verejnou kontrolou.

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku konaniu podstaty zmeny

22.10.19
Principiálny Trubanov, Kiskov, Hlinov prístup

Topik inteligencie: riadenie sa pravidlom

21.10.19
Rozhovor s behaviorálnym ekonómom, plne kompatibilný s konštruktivizmom, Lectures in behavioral macroeconomics

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku riadeniu sa pravidlom

Nositeľom líderského liberálno-demokratického signálu je Kiska, ktorý Kollárovi jasne hovorí, že hodnoty jeho strany nemajú s liberálnou demokraciou nič spoločné a preto Za ľudí nepočíta so Sme rodina do liberálno-demokratickej vlády 2020.

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku lídovaniu a integrovaniu

18.10.19
Zjednotenie liberálno demokratickej opozície

Topik inteligencie: proaktívny drajv ku spolupráci

17.10.19
Veľmi sympatický krok vyskúšať si svoje vlastné sily

Výborná protestná akcia pred Haščákovým domom

Výborná protestná akcia proti ĽSNS akcii v Trenčíne

Topik inteligencie: odvaha

16.10.19
Cesta ako sa dostať zo svetového populistického močiara

15.10.19
Jednoduchá činnostná stratégia správania proti agresii, vojne, diktatúre. Viem=môžem ju uskutočňovať ako jednotlivec.

12.10.19
The diary of impossibilities

10.10.19
Na prvom návrhu Sulíkovej kandidátky bol Mika, bývalý nominant Smeru na riaditeľa RTVS. A Osuskému, Dostálovi, Galekovi, Klusovi, Zemanovej, atď. vôbec nevadilo stáť s ním na pódiu. Dodnes sa tvária, že s Mikom stáli na správnom krídle. Ak by to tak zostalo, spolu s ním by zvádzali zápas s nesprávnym krídlom, s DJ. Takto je to jasnejšie. Rozmýšľajte, čo z toho vyplýva.

09.10.19 Peter Osuský napísal:
Nič paradoxnejšie, ako zoznam hrdelných zločinov a smrteľných hriechov Richarda Sulíka (všeobecne a chronicky známych, počínajúc termostatom u Kočnera a končiac tričkom JBM, len Havran nebol citovaný), ktoré mu v zastúpení kolegov z DJ vyčítala pred médiami v Jasnej Natália Blahová a ich súbežné mesiace deklarované permanentné uisťovanie, že NIKTO z nich NIKDY nespochybňoval Sulíkovo postavenie ako predsedu a lídra kandidátky SaS do parlamentných volieb 2020, neexistuje.
Veď vedľa človeka, o ktorom toto všetko odoznelo, by statočný člen DJ vari nechcel ani len na cmiteri ležať, nieto s ním ísť ako lídrom do volieb… Inak rečeno: doveď nás do parlamentu a potom , ako by povedal klasik, príde čas rátania!

Odpísal som:
Peter Osuský Existuje ešte väčší paradox: Preformulujem Váš paradox do „Všetci, ktorí boli proti kandidátke s Mikom sú pokrytci“. Ak je to pravda, potom je Kiššová pokrytec. Kiššová však má dodnes ponuku prijať kandidátku dokonca aj ako nečlenka SaS. Čiže nie je pokrytec. Pokrytec ste Vy.

(in komentáre pod článkom v .týždni)

30.09.19
Pán Sulík, dištancujeme sa od Vášho vyháňania členov Demokratického jadra zo strany SaS. Považujeme to za zámerné popieranie Slobody, aj Solidarity.

28.09.19
Ustanovujúci snem strany Za ľudí

25.09.19
Odporcovia interrupcií prekrúcajú koncept ľudských práv
Plne sa s tým stotožňujem.
UK, STU, SAV sa pripája ku globálnemu klimatickému štrajku
Plne sa s tým stotožňujem.
Proti predĺženiu predvolebného moratória na prieskumy
Plne sa s tým stotožňujem.

24.09.19
Môj postoj ku Pochodu za život
Waldemar Švábenský – Režete do mňa veľmi hlboko. Ďakujem Vám za to. Etika nie sú slová, ktorými sa preslávim pred ľuďmi. Ale konanie voči konkrétnemu človeku bez slávy – Levinas.

Topik inteligencie: proaktívny etický drajv

Bratislavské datasety

Topik inteligencie: bezvýkladové vyťahovanie významu priamo z textu

23.09.19
Perfektný liberálny kóšer podcast
poslal som liberálnemu rabínovi otázku:
Nakoľko boli myšlienky týchto ľudí
1 Maimonides, 2 Spinoza, 3 Cohen, 4 Cassirer, 5 Husserl, 6 Wittgenstein, 7 Kafka, 8 Levinas, 9 Borges, 10 Levi-Strauss, 11 Jakobson, 12 Jabes, 13 Putnam, 14 Kertész (neva, že som zabudol Bergsona, Derridu, Poppera, Kripkeho) liberalne zidovske?

22.09.19
Výborný Beblavý
Výborný Beblavý a Truban

15.09.19
Matovičovi

14.09.19
Vynikajúci Kiskov záväzok – Drucker je odnožou Smeru a ja nechcem mať nič so Smerom ani s jeho klonmi.

Kiska už druhý krát ukazuje spôsobilosť lídovať celú opozíciu (v opačnom abecednom poradí) Za Ľudí, Spolu, SaS, PS, OĽaNO, KDH.
Rekap:
1. ak sa našich päť strán PS/Spolu, KDH, SaS, OĽaNO a Za ľudí po voľbách nespojí, bude to veľmi zlý signál pre našu krajinu a Fico sa bude len usmievať a tlieskať.
2. SMER-om ponížený Drucker, ani žiadna distribúcia SMERu s nami SMER-om neponíženými, hrdými a sebavedomými, nemá nič spoločné.

Nesúhlasím s Kiskom iba v jednom:
Sme Rodina je rovnako neakceptovateľná , ako SNS, SMER, ĽSNS a ich akékoľvek n-percentné distribúcie. Majú rovnaký kernel, diktatúru. Náš kernel, demokracia (1 distributing responsibility, 2 empowering group members, 3 aiding the group decision-making process – 4 many, most, or all members of a group serve these functions, regularly exchanging the roles of leader and follower, 5 leadership is behaviour, not position), je s ním nekompatibilný.

Topik inteligencie: integrovanie

11.09.19
výborná Valáškova formulácia: moja vlastná pasivita je súčasťou problému (54:21-26)

Topik inteligencie: integrovanie

10.09.19
Potenciálny zvyšovateľ Mistríkovej latky

Kocúrovi v komentári na jeho FB post
„Som volič SaS. Slobody a súčasne solidarity. Latku tohto prepojenia položil Mistrík v prezidentských voľbách. Vo voľbách 2020 budem voliť stranu, ktorá túto latku pochopí, čiže ju ešte zvýši. Ak to spravi Šucha, budem voliť PS. Berte to ako môj záväzok“.

Topik inteligencie: inovovanie

05.09.19
Inšpiratívny verejný záväzok Beblavého a Trubana
Inšpiratívne konanie Rajtára
Dôveryhodné Drobove objasnenie situácie v SaS
Inšpiratívna výzva Blahovej

03.09.19
Diskusia o kritickom myslení
Vlastizradca Gustáv Husák
Čiže vlastizradca-predseda NR, vyzdvihuje vlastizradcu. Po GDPR potrebujeme v EU aj GEPR, cize ‚General ethical protection regulation‘, aby demokracia nebola bezmocná ani voči vlastizradcom, plagiátorom a iným podliakom. Nezastupujú nikoho. Sú to izolované stožiare. Potrebujeme garanciu, že nás nebudú zámerne systematicky, proti našej vôli obťažovať svojim podlým diktátom.

01.09.19
Stačilo brať Hitlerove hrozby vážne a včas sa mu postaviť
Lesson learned: Stačí brať SMER, SNS, ĽSNS, DOBRÚ VOĽBU, SME RODINA vážne a včas sa im postaviť.

Diskusia MTodovej s FGálom a JPohlem
Ako hovorí pán z publika a optimizmus Jakuba, je tu od nás umiernených voličov motivácia pre našich zástupcov v abecednom poradí pre Beblavého, Hlinu, Kisku, Matoviča, Sulíka, Trubana (a nikoho viac) po „zjednocovacom priesečníku“. Tá motivácia znamená, že v tom máme my voliči úplne jasno. Nečakáme na Godota, čo sme našim zástupcom ukázali v prezidentských voľbách (iba Mistrík/Čaputová). Garantujeme im (menovaným zástupcom), že SMER bude mať max 9.2%. Až vtedy a len vtedy spolu pochopíme pesimizmus p. Gála alias Fedora. Až vtedy a len vtedy budeme skutoční optimisti.

Reakcia na článok Šimona Jeseňáka
„Podstatné však je, že aj pri súčasnom rozložení síl medzi koalíciou a opozíciou môže byť Druckerova strana jazýčkom na váhach.“
Ako liberalno-demokraticki opozicni volici sme spolukonstruovali opozicne vahy. Preto vieme, ze ich hlavnym komponentom je sebavedome odmietnutie vlady so Smerom. Na vlastne oci sme videli, ze konstrukter Dobrej Volby spoluvladol so Smerom. Preto vieme, ze hlavnym komponentom jeho vah je ponizenie. Vieme vopred, ze zmiesanim sebavedomia a ponizenia dostavame ponizenie, cize vahy Dobrej Volby. Vieme vopred, ze liberalno-opozicne vahy sa daju skonstruovat iba z komponentov SaS, OĽaNO, Spolu, PS, KDH a Za ľudí. A vieme vopred, ze to bude stacit.

Topik inteligencie: neprehrávanie vopred

31.08.19
Slobode a súčasne Solidarite

27.08.19
Niet dôvod váhať nad odvolaním Jankovskej
Ak ho teda Pellegrini má, jeho svet je obludný

26.08.19
Kiska ukázal spôsobilosť integrátora opozície, čiže budúceho premiéra
Čaputová potvrdila dôveryhodnosť

Topik inteligencie: integrovanie

21.08.19
Sklamanie z 1. Trubanovho vypínania mozgu ako zdroja inovácie – viď 13.08.19 nižšie, 2. z toho, že PS tomu nevenuje žiadnu pozornosť, ale stará sa iba o to, že to neovplyvnilo ich predvolebné výsledky, ako keby záležalo iba na tom, 3. z toho, že jeho partnerka sa stala zamestnankyňou Prezidentskej kancelárie Čaputovej…Namiesto toho, aby boli veci vopred citlivo komunikované, ako to robí Vallo a jeho team, sme postavení pred hotové veci 09:59.
Zhrnutie: Sklamanie mi nestačí. Chcem dôverovať.

Topik ineligencie: priznávanie si chýb

16.08.19
Výborné spájanie

15.08.19
Perfektná Laid-back-diskusia s Bihariovou a Milom
abstrakt:
Nositeľom zmeny som, keď
1. empatiou/rešpektom tvorím prostredie priznávania si chýb
2. rešpektom ku negatívnym emóciám nedávam súhlas s ich konaním
3. nevyvracaním neprávd zmenšujem ich význam
4. kladiem na stôl pozitívnu revoltu

Topik inteligencie: integrovanie

13.08.19
Ad Truban – Premýšľanie, alebo jeho vypnutie?

11.08.19
Compose better me

09.08.19
Výborná stratégia spoločných záväzkov PS-Spolu-KDH získavať vzájomnú dôveru riešením najťažších otázok
perfektne formulované Beblavým: všetci tí, ktorí nemajú ľuďom čo ponúknuť, budú na téme registrovaných partnerstiev rozdeľovať. My sa na tomto rozdeliť nedáme. Dohodu nájsť musíme, lebo je to naša spoločná zodpovednosť.

Topik inteligencie: integrovanie

08.08.19
Dôveryhodné Trubanove priznanie si chyby
Štýlotvorná jasnosť Mojžiša
Dôveryhodná umiernenosť Sulíka

02.08.19
2 intelligent topics of Peirce by Haack

01.08.19
Autoencoder 2

31.07.19
Šimečka presne rozumie, čo funguje
Parafrázujem hlavnú myšlienku jeho článku – …prišlo mi to ako dobrý nápad a to je lepšie ako nič (ciže najlepšie a vždy)
Ženy Spolu
Ženy na Slovensku si zaslúžia viac

27.07.19
Útok nedôveryhodného vlastizradcu a plagiátora na dôveryhodného vedca

20.07.19
Atlas

14.07.19
Výborný Hlinov blog
Rozhovor už taký nie je. Hlina v ňom napr. nevie povedať, že so SNS spolupracovať nebude

12.07.19
Čaputová na Pohode
Parafrázovanie Čaputovej výborných myšlienok:
1 Keď niečo robím, snažím sa v tom byť naplno prítomná. Venujem sa naplno len tomu, čo mi bolo zverené. Mám odvahu prevziať zodpovednosť. Na nej a nie na výsledku som závislá.
2 Unikátnosť kultivovanosti uskutočňovania štrukturálnych zmien u nás.
3 Populizmus sa nezaťažuje pravdou.
4 Svet nepotrebuje neistých politikov, ktorých podliehajú svojmu neistému egu.
5 Ekonomické záujmy nesmú byť na úkor našich hodnôt.
6 Absolútne hodnoty, ako ľudské práva, nemožno relativizovať.

Topik inteligencie: integrovanie

11.07.19
Mizík klame a naše súdnictvo mu dáva za pravdu
Ja nie. Verím riešeniu pani Mosnákovej. Ak je Mizík nevinný, dokáže sa jej pozrieť do očí.

Kiskova oprávnená kritika predvolebnej dohody PS, Spolu, KDH
Kiska má pravdu.

Čaputovej prejav v Maďarsku
Myslím si to isté

10.07.19
Dostálova oprávnená kritika Čaputovej
Čaputovej schválenie je absurdné – principiálne schvaľuje parlament ako nedotknuteľnú hodnotu aj vtedy, keď vládnuca časť predkladá zákon, ktorý ju zvýhodňuje v prichádzajúcich voľbách.

Predvolebná dohoda PS, Spolu, KDH
Spoločný záväzok, to je to, čo voliči demokratických strán potrebujeme.

Čaputovej vyjadrenie ministrovi zahraničných vecí Číny
Presne to si myslím aj ja.

08.07.19
Úplne rovné Kaščákove myslenie
Takéto proaktívne myslenie potrebujeme všetci. Ide o to robiť veci ‚predtým‘. Lebo ‚potom‘ je už neskoro.

Topik inteligencie: proaktivita

07.07.19
Poliačik
Poliačik vyjadruje môj názor.

Eset žaluje Blahu
Každý z nás potrebuje znášať následky svojich činov, aj Blaha.

Inteligencia ako učenie

17.06.19
Kiska
Máme ďalšiu výbornú stranu

15.06.19

Máme výbornú prezidentku

08.06.19
Súťaž konkrétnych racionálnych riešení

Od tohoto blogu už nepíšem o Smere, SNS, ĽSNS, Sme rodina. Ale výlučne o slušných stranách v opačnom abecednom poradí: Za ľudí, Spolu, SaS, PS, OĽaNO, KDH.

Len potiaľto sa mi podarilo prísť v prvom behu cleaningu

07.06.19 Špičkové Kvasnicove formulácie

napr. Uvedené dve trestné veci by nemali splývať a v oboch by sme mali byť rovnako dôslední, aby bola zistená pravda.

06.06.19 Perfektný vývoj politiky do hodnotovosti

Kiska perfektne integruje umiernených konzervatívcov s umiernenými liberálmi (napr. ja). Je to rozhodujúci prínos do politiky ústretovosti, motivácie a dobromyseľnosti. A to je fantastické !!!!

03.06.19 Úplne zlá interpretácia prieskumu

1 Pellegrini je predsa jediná sebazáchovná nádej voličov Smeru v porovnaní s Ficom. Neexistuje tam výber. Pellegriniho dojatie je teda nutne predstierané.

2 Voliči liberálnej opozície netápu. Iba majú slušný výber (v abecednom poradí): Beblavý, Kiska, Remišová, Sulík, Truban.

31.05.19 Hrčka

Priznal si chybu je veľmi fajn.

31.05.19 Zánik ideológie

27.05.19 Gap

22.05.19 Pomôcka pre voľby do Europarlamentu

18.05.19 Presná Hardošova analýza funkcionality diskurzívnych rámcov

16.05.19 Liberálne-demokratické sily potrebujú spoločnú záväznú stratégiu

Výborne to vyjadruje Craig Ramsay:

„Naučiť sa hrať a byť šampiónom je však náročné. Niekedy to zabolí. Zlé veci sa dejú, ale to neznamená, že skloníte hlavu a prestanete pracovať. Musíte sa z toho dostať a opäť hrať ďalší zápas. Teraz to musíme urobiť v zostávajúcich troch súbojoch… „Ľudia musia byť na tento tím hrdí, lebo nikto nepracoval tvrdšie ako naši hráči včera proti Nemcom. Fakt, že to nefungovalo, je smutné a skľučujúce. To ale nemení nič na tom, aby sa prestali robiť veci, čo musíme robiť na to, aby sme boli šampiónmi.“

Presne toto potrebujeme my voliči, byť hrdí na celú liberálno-demokratickú scénu, aby sme sa spolu s ňou mohli vo voľbách 2020 stať šampiónmi.

16.05.19 Bán a Kuffa

Bán ovláda to, čo ja nie: pochopiť niekoho, kto sa mýli až tak, že to začne chápať…

07.05.19 Prezident Kiska

07.05.19 Privítanie Nočných Vlkov v Prahe

03.05.19 Akcia Nočných mačiatok

29.04.19 Stop fašizmu, nacizmu a ľudáctvu

28.04.19 O vplyve konšpiračných teórií

28.04.19 Na telo s Trubanom a Sulíkom

28.04.19 Beblavého výzva Sulíkovi ku spolupráci

03.04.19 – prístup Kant

17.03.19 – update blogu Prezidentské voľby 2019

10.03.19 Mechanizmus maxím a imperatívov

08.03.19 Kľúčový Penrose

tento repozitár je dôkazom, že vedecké myslenie je kalkulus, nástroj, ktorý sa samospresňuje postupom
(na    s. 4 je obsah 3. casti knihy – krátkeho slovníka heuristiky
napr. s. 76 heuristic, heuristic reasoning
        s. 85 modern heuristic)
>>dedukcia
>>>heuristika
>>>>dedukcia
>>>>>heuristika
>>>>>>>>>>>>>…
Vidíme, že otvorenosť, čiže nedokonalosť (ktorá je opakom dokonalej ľubovoľnosti) je principiálna. Tvorí si svoje mantinely, lokálnu aj globálnu hranicu, ktorú tvorí ich prepojením, hoci je experimentálne nemožné. Žiaden ďalší krok tohto postupu kvôli tomu nutne nemôže znamenať úbytok presnosti. Lebo sa snažíme ihneď ho opravovať…
Hudobne vyjadrené je to tu.

Konkrétne v diskusii to Penrose vyjadruje, keď vysvetľuje chybný predpoklad, (min. 12:15 – 12:54), že jeho neperiodické parketáže boli IBA matematickými hrami. To IBA je najdôležitejšia súčasť heuristického hľadania možnosti ako sa pozrieť dopredu v reálnom čase. Plán štruktúry sa totiž musí realizovať globálne a na lokálnej úrovni sa nedá uvidieť, že momentálny krok je chybný…Zbadá sa to až oveľa neskôr, keď nedokážeme pokryť celú rovinu.

Z toho je dôkazovo vidieť, že výklad (hermeneutika), ktorý sa pozerá dozadu (vzadu globálny plán nie je), nie je vedeckou metódou. Preto je pre nás rovnako dôležitá aj Penroseova humanitno-vedná heuristika.

07.03.19 Výborná Čaputová

02.03.19 Výborný Mistrík

Robert Mistrík spolu so Zuzanou Čaputovou vytvorili minulý týždeň nový univerzálny činnostný objekt. Volá sa ‚dôvera‘. Nedá sa prekonať žiadnou nepravdou, postpravdou, ani podlosťou, lebo je omylný (čiže sa dokáže opraviť), zatiaľčo ony sú neomylné. Najbližšie ho môžeme testovať v prezidentských voľbách. A ešte bližšie okamžite v medziľudských vzťahoch. Mne sa veľmi páči.

19.02.19 Nenecháme sa vydierať ani zastrašiť neomylnými. Ukážeme im, čo nás, omylných, spája, slušnosť.

11.02.19 Vynikajúca Kvasnicova argumentáca – 2. hodina podcastu

11.02.19 Klusova faux-pas-účasť na televíznej diskusii s členom ĽSNS 

Moje posledné varovanie!!!! Ak sa to stane ešte raz, že ktokoľvek zo SaS, OĽaNO, Spolu a PS bude diskutovať s členmi ĽSNS, spraví zo mňa nevoliča. Nezastupuje ma žiadna strana, ktorá diskutuje s ľudáckymi neonacistami.

# 7.5.19 Odvtedy sa to stalo znova a znova, lebo začal prevládať názor, že treba pomýleným voličom Kotlebu ukazovať pravdu… Myslím, že je to chyba. Namiesto toho, aby som sa stal nevoličom, sa snažím dokázať, že nás nezaujimaju ľudáci, ktorí namiesto riešení ponúkajú nenávisť v populistickom obale. Komunikujeme s nimi tak, že im ukazujeme naše víťazstvo v župných, komunálnych, prezidentských, europarlamentných a parlamentných volbách. Čím vyššie bude, tým lepšie s nimi komunikujeme…

10.02.19 Prezidentské voľby 2019

02.02.19 Začína sa ozrejmovať postup plánovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Súčasťou toho ozrejmovania je aj Pellegriniho reakcia na možnú lustráciu Kuciaka Gašparom krátko pred vraždou.

Gašpara z nej usvedčuje riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície na policajnom prezídiu Pavol Vorobjov, ktorý lustráciu robil

01.02.19 Nedovolíme zastrašovať Karolínu Farskú.

28.01.19 Vynikajúci blog Fedora Gála

27.01.19 Nacista Danko

24.01.19 Opäť špičková Remišová v závere videa

22.01.19 Debata prezidentských kandidátov potvrdzuje kredibilitu Mistríka a Čaputovej

22.01.19 Výborný záväzok Mistríka a Čaputovej

18.01.19 Špičková Remišová u Závodského

18.01.19 Veľmi presné hodnotenia Šefčovičovej kandidatúry

Výborná Mistríkova reakcia na Ševčovičovu kandidatúru

Čaputovej výborná reakcia na kandidatúru Šefčoviča

Dobrá Sulíkova korekcia z  na výborné stanovisko SaS ku kandidatúre Šefčoviča

Remišovej výborná reakcia na kandidatúru Šefčoviča od 3 minút do konca videa

11.01.19 – Odmietame kradnutie a klamanie Andreja Danka

11.01.19 – Výborná (Sulíkova  + Za slušné Slovensko + Beblavého) výzva

Sulík: Andrej Danko by mal okamžite odstúpiť. „Chýba už len to, aby tento klamár a podvodník kandidoval za prezidenta.“

Za slušné Slovensko: „Odstúpte a nerobte viac Národnej rade Slovenskej republiky hanbu“

Beblavý: „Odborná komisia Univerzity Mateja Bela dnes oficiálne potvrdila, že Andrej Danko je podvodník a plagiátor.“

Presne to potrebujeme! Spoločnú proaktívnu akčnosť. Nie čakanie na Godota, ktoré predvádza Most-Híd:

Most – Híd: „Je na osobnom rozhodnutí Andreja Danka, ako naloží so závermi komisie UMB„.

09.01.19 –Investigatívne centrum Jána Kuciaka

Vynikajúci konštruktívny nápad za svet bez tyranie, ako o tom píše Timothy Snyder na strane 63 svojej knihy O tyranii: „…Posmievanie je mainstream a je ľahké, lebo skutočné novinárstvo stojí veľa síl a je ťažké. Skúste sami napísať skutočný článok zo skutočného sveta: cestujte, robte rozhovory, nadväzujte vzťahy so zdrojmi, rešeršujte písomné materiály, všetko si overujte, napíšte a revidujte koncept a to všetko v napätých a nemilosrdných termínoch. Ak to dokážete, urobte si blog. A medzitým oceňte všetkých, ktorí to celé robia ako svoje živobytie. Novinári nie sú dokonalí o nič väčšmi, ako sú dokonalí ľudia v iných povolaniach. No práca ľudí rešpektujúcich novinársku etiku je celkom iná kvalita než práca tých, ktorí to nerobia.“

06.01.19 – Naša?elita

01.01.19 – Výborný prejav môjho prezidenta Kisku

Áno, obstáli sme. V tomto a nasledujúcich rokoch si to dokážeme.

17.12.18 – Výborný point Roberta Mistríka

14.12.18 – Výborný Šimečkov článok

05.12.18 – Kiskovi

29.11.18 – Sulíkovi, od jeho voliča

27.11.18 – Vlastizrada SNS

23.11.18 – Plagiátorská totalita SNS

17.11.18 – Zvukové príklady slov nového jazyka

13.11.18 – Nenecháme sa vohnať do občianskej vojny

12.11.18 – Stimulácia je prekážka. Motivácia je zdroj.

12.11.18 –  Ďalší vynikajúci analytický článok o Komunálnych voľbách

Poslal som autorom tychto analytickych clankov navrh, nech sa vzdy pri komentovani vychadza z ich clankov. Lebo teraz pri komunalnych volbach sa to udialo rutinne opacne, anti SaS/OĽaNO spôsobom. Ako keby si liberálno-demokratická opozícia mohla dovoliť deliť sa na dobrú a zlú. Alebo ako keby pre tú jej dobrú časť boli akceptovateľnejší ľudia, ktorí teraz odchádajú zo Smeru a Mostu, ako zlé SaS a OĽaNO.

Priklady:

a) https://dennikn.sk/1289735/live-prenos-volebna-noc-dennika-n-s-leskom-simeckom-a-vaseckom/

b) https://dennikn.sk/1291425/sas-a-olano-neuspeli-vykon-pravice-kriesilo-najma-kdh/?ref=list

 

11.11.18 – Rastúca kvalita našej občianskej spoločnosti

Je pár hodín po pre demokraciu veľmi úspešných komunálnych voľbách. Namiesto zodpovednej analýzy toho, čo sme zvládli a zlepšujúcich lessons learned tohto typu – ojedinelý článok, založený na faktoch, čítame od našich redaktorov takéto myšlienky:

a) Slovenský dedinčan … sa cíti byť ponížený svojou bezvýznamnosťou, do ktorej ho uvrhli liberálne mestá a elity.

b) Ak (Vallo) zlyhá, ak sa jeho partia rozháda a rozpadne, potom v tých istých ľuďoch (vo významnej časti Bratislavčanov) prehĺbi dezilúziu z politiky. Pretože ak to nedokázali ani títo, kto potom? Takéto riziko naozaj existuje. Vallo okolo seba dokázal vybudovať naozaj silný tím spojený z múdrych, progresívnych a kompetentných osobností. Lenže aj takíto ľudia v reálnej politike často zlyhajú. Obzvlášť vtedy, keď sa dali dohromady ako ad hoc tím…Rovnaké budú v prípade Kisku (ale aj súčasnej opozície) riziká. Ba ešte väčšie…

c)  SaS a OĽaNO neuspeli

d) Sulík a Matovič regióny vzdali, majú v hlave väčší cieľ,

e) Sulíkova strana je doteraz malá, lebo sa pri vzniku bála naberať rýchlo, aby nezískala aj škodcov (aj tak tam mali napríklad Martina Chrena)

Čo sme čítali po úspešných voľbách 2016 nájdete nižšie, ak skočíte na „po 5.3.16″ a/alebo na „ešte raz po 5.3.16“.

Zhrnutie:

Mne z toho vychádza, že SaS a OĽaNO sú zlé strany, lebo odmietli ísť so Smerom do vlády. Most a Sieť sú dobré strany, lebo poslúchli Šimečku a Mikloška. A preto, že dnes všetci vidia, čo tým Šimečka a Mikloško spôsobili, sú SaS a OĽaNO už až tak zlé, že im nič nepomôže. Ani to, že vydržali proti Smeru konzistentne až doteraz. Lebo aj to je zlé. A aby sme zvýraznili rozdiel medzi tým zlom a dobrom ešte viac, obaja, Šimečka a Mikloško vystupovali na pochodoch Za slušné Slovensko. Ako z toho von? Stačilo na tom vystúpení Za slušné Slovensko oznámiť, že sa veľmi vážne mýlili. A hneď potom dať záväzok, že budú už len zodpovedne lídovať. Aby sme ich mohli kritizovať, keď uvidíme čo i len náznaky ich predchádzajúcich chýb. To by bola zdravá spolupráca slušných peerov.

11.11.18

Vynikajúci výsledok komunálnych volieb pre občiansku spoločnosť.

06.11.18 – My, všetci občania, trváme na faktoch

03.11.18 – Heuristika2

03.11.18

Som novomešťan. Moja predikcia výsledku komunálnych volieb

a) starostu v Novom Meste: Matúš Čupka

b) primátora: Matúš Vallo, (ktorý do svojho primátorského tímu pozve Jána Mrvu)

01.11.18 – Heuristika

01.11.18

To, ze RTVS odmietla Tisa druhym tahom, nie je etika. Etika je iba odmietnutie Tisa prvym tahom (Telekom, Orange). Lebo etika je záväzok vopred. Trvame na zverejneni mien tych odbornikov, o ktorych sa opiera reziser Núňez

01.11.18

Z Merkelovej citátu „If we now have to start apologizing for showing a friendly face in response to emergency situations, then that’s not my country” vyplýva, že si vopred uvedomovala následky svojej chyby a teraz pred nimi neuhýba. A tým nás motivuje oveľa viac ako tí, ktorí jej chybu pripomínajú.

25.10.18

Výborný návrh SaS pre nomináciu ústavných sudcov

21.10.18 – Funkcionalita je nástroj slušnosti

16.10.18 – Dôslednosť je nástroj slušnosti

11.10.18 – Slušnost je nástroj, nie metafyzická kategória

06.10.18 – Danko si dáva mat svojou neslušnosťou

04.10.18 – Fico si dáva mat svojou neslušnosťou

01.10.18

Výborný prístup ku sirotám zo Sýrie

27.09.18

Vynikajúca diagnostika situácie, musíme obnoviť našu dôveru v štát.

27.09.18

Premiér Pellegrini neplní našu podmienku, na základe ktorej si dal šancu vládnuť (viď 28.03.18). Namiesto toho sám seba a nám do očí klame, že  „…je rád, že sa mu podarilo upokojiť atmosféru v spoločnosti a napraviť obraz Slovenska v zahraničí…

26.09.18

Komentár pod článkom pána Krúpu, Bezpečnosť na úkor ega a prehnaných politických ambícií SNS

1 Štátna moc pochádza podľa Ústavy od občanov a uplatňuje sa prostredníctvom ich volených zástupcov. Lenže ako píšete, ich volení zástupcovia (vládna koalícia) sú neschopní a/alebo neochotní, čo je voči štátnej moci nezodpovedné. Čo v tejto situácii majú robiť zodpovední občania, aby nebolo neskoro? 2. Príklad: Nie je bezpečnostné riziko pre štátnu moc, keď parlament vedie človek, ktorý nevie dokázať získanie svojho titulu? Píšete, že na Slovensku máme legislatívu a zákony, dodržiavaním ktorých by sme mali byť schopní túto situáciu efektívne riešiť, tak na čo čakáme? 3 Ako zodpovední občania si neželáme, aby tu vládli takí „odborníci“ a „ochrancovia“, o akych píšete v článku. Chceme to riešiť tak, ako hovorí Ústava, čiže priamo. Títo ľudia nám silou mocou chcú zobrať niečo, na čo nemajú právo, našu slobodu. 4 To, že liberálna demokracia sa dá takto zneužívať proti občanom, je totalitný mýtus. To by už nikde na svete neexistovala.

Ministerka školstva medzi tých „odborní-čok/kov“ a „ochran-kýň/cov“ svojimi výrokmi perfektne zapadá.

25.09.18

Plne podporujeme Filipa Rybaniča. Spolu s ním neľutujeme túto situáciu

21.09.18  – Link na blog Neustúpime Vám!

20.09.18

Tešíme sa z Vášho rozhodnutia, pani Žitňanská, aj keď to tak nevyzerá!! Takto2Takto3Takto4, Takto5 a chceli sme to Takto1

20.09.18

a) Toto je principiálny prístup, ktorý zachováva jasnosť, čiže zabraňuje jej rozostrovaniu. Výborne

SaS kritizuje návrh Smeru k voľbe ústavných sudcov, podľa tímlídra strany pre spravodlivosť Baránika ho určite nepodporí. „Je to pokus o prevzatie štátu a nasmerovanie nás všetkých tam, kde bude vládnuť autoritatívny systém a kriminálny štát.“

b) Toto je neprincipiálny prístup, ktorý rozostruje jasnosť. Dištancujem sa od neho

Veronika Remišová z OĽaNO návrh Smeru k voľbe ústavných sudcov zatiaľ neodmieta. „Kľúčovou požiadavkou OĽaNO bolo, aby o ústavných sudcoch rozhodovala ústavná väčšina 90 hlasov. Sme teda ochotní o návrhu Smeru rokovať, ale musíme vidieť jeho detaily.“ Podľa toho sa potom v hnutí rozhodnú o jeho prípadnej podpore.

17.09.18

Príklady zámernej deštrukcie liberálnej demokracie, ktorú robí SMER a SNS.

Žitňanskej zákon proti mafii zdržiava Smer a SNS, Most-Híd ho v koalícii nevie presadiť

Lubyovej/SNS podvod SAV

Nestačí nám hovoriť, že je to nepochopiteľné. Lebo počas toho hovorenia sa to nepochopiteľné nasilu proti našej vôli, protiobčansky potvrdzuje. Aby nás to demoralizovalo až nakoniec úplne beznádejní prijmeme fakt, že zmena našej liberálnej demokracie na iliberálnu diktatúru je nezvratná.

12.09.18

Mínusový bod pre Sulíka za to, že sa zdržal hlasovania o porušovaní demokratických hodnôt v Maďarsku

Oceňujem, že Sulík komunikuje a vysvetľuje svoje konanie a zmenšujem mu mínusový bod na polbod.

07.09.18

„Smeru… neprekáža, že takéto drastické opatrenia vyháňajú úspešných a inteligentných Slovákov za hranice. Ich voliči to nie sú. Smeru neprekáža, že mladí a šikovní ľudia idú pracovať a podnikať von. Veď kto by zostal na Slovensku a platil vyše 50-percentné dane, keď z niopitech nemá nič. Ani lepšie školy pre svoje deti, ani lepšie zdravotníctvo či sociálne služby, ani cesty, infraštruktúru, fungujúce úrady, súdy, políciu“Zmeníme sa a to!!!!.

02.09.18

Perfektne dôveryhodné činnostné slová, bravo pán Prostredník!!!!. Ukazujete mi, čo je to liberalizmus.

27.08.18

Motivácia je najlepšie PR (Ševčík, Mistrík)

21.08.18

Náš prezident Kiska. Sme na Vás hrdí!!!!

14.08.18 

Zhrnutie

„28.3.18

Pellegrinimu sme šancu nedali. Dal si ju sám. A my sme ju akceptovali iba pod podmienkou

20.3.18

rýchleho a úspešného vyšetrenia
1 vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
2 všetkých káuz, na ktoré Ján Kuciak poukázal.

Preto neakceptujeme ani jedného nedôveryhodného člena novej vlády. Táto zodpovednosť pre nás znamená, že nie sme spolupáchatelia. To nás upokojuje.

Naša hra teda nie je dávať Pellegrinimu šancu, ale trvať na dodržiavaní tej podmienky“.

Systematické krútenie Pellegriniho a celého Smeru (spolu s SNS a Mostom) je kontinuálne porušovanie tejto podmienky.

07.08.18

Som hrdy na DennikN. Drzi pravdu na základe očitých svedkov a nemeckých vyšetrovateľov. Neustupuje postpravde.

02.08.18

Potrebujeme lessons learned. Dokym budu naši lídri považovať stranu Smer schopnú tvoriť vládu so cťou – https://www.tyzden.sk/…/miklosko-volby-tak-ako-aj-kdh…/, https://www.youtube.com/watch?v=pcaGbBUV1nY, budeme spolu s nimi za unos Slovenska spoluzodpovedni.

31.07.18

Výborne, pán prezident Kiska

30.07.18

Stotožňujem sa s kritikou opatrenia SaS od mladých lekárov. Namiesto toho aby SaS involvovala lekárov do riešenia, prišla s represívnym, demotivačným, čiže nekompetentným návrhom, systematickou bariérou typu „voz pred koňom“.

28.06.18

Som volič SaS a v tomto so Sulíkom vobec nesuhlasím. Chcem, aby korigoval svoju kritiku Merkelovej reálnymi riešeniami, ktorými jej vysoko riskantné humanistické rozhodnutie ocení, vylepší a tým podporí. Nemôžeme hrať na istotu. Istý je iba neúspech.

Null

26.06.18

Vynikajúce…

„S Robertom Mistríkom som v roku 2008 zakladal stranu Sloboda a Solidarita,“ povedal Sulík. „Ak by som mal o ňom povedať 3 veci, tak bez váhania poviem: čestný, zásadový, rodinne založený. Chcem, aby bol prezidentom Robert Mistrík, pretože vtedy bude mať Slovensko prezidenta absolútne nezávislého, s pevne zoradenými prioritami a absolútne čistým financovaním kampane. Je šťastím pre krajinu, ak sa o úrad prezidenta uchádza jeden z najlepších vedcov na Slovensku.”

Vynikajúce2…

(Mistrík) Ja som vedec. Nepoznám opozičné a koaličné médiá. Riadim sa faktami. Budem rozlišovať medzi médiami, ktoré sa riadia faktami a tými, ktoré sa riadia hoaxami.

13.06.2018

Výborný prejav, pán prezident Kiska

Spolu to zmeníme. Vrátime  na Slovensko dôveru v poctivú, odvážnu a citlivú diskusiu — o Istanbulskom dohovore, právach menšín, interrupciách, situácii Rómov. Obsadíme priestor, ktorí si proti našej vôli privlastňujú mocibažní fanatici a extrémisti vďaka skorumpovaným predstaviteľom vládnej moci, ktorí sa spolu v maske tradičných hodnôt agresívne vymedzujú, alebo tolerujú agresivitu voči ľuďom inej farby pleti, viery či sexuálnej orientácie.  Máme právo žiť bez gaunerov, prosperujúcich z kontaktov na verejnú moc, ktorých vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rásť a rozťahovať sa po Slovensku… Bez ich spoločne utváraného, odporného, podlého sveta, z ktorého dodnes bezočivo profitujú na náš úkor.

06.06.2018

Moje poradie prezidentských kandidátov: 1. Mistrík (1. aj 2. kolo) 2. Čaputová (2. kolo) 3. Čaučík (2. kolo). Iní kandidáti nespĺňajú moje kritériá.

28.05.2018

Časová os vytvárania toho, že Smer nie je až taký zlý

Iniciátor: Plus 1 deň (Penta)

Targety: SME (Penta), DenníkN, .týždeň

9:07 DenníkN  10:21 SME  12:02 podľa poslancov SMERu DenníkN  12:20 článok šéfredaktora DenníkaN 12:30 môj komentár ?:?? .týždeň

15.05.2018

24.04.2018

23.04.2018

20.04.2018

Výzvu nepodpísal nikto z 13 slovenských europoslancov…
Zhrnutie (quine) tohto syslogu

28.03.2018

Občianska spoločnosť: Pellegrinimu sme šancu nedali. Dal si ju sám. A my sme ju akceptovali iba pod podmienkou rešpektovania pravidiel (nižšie v 20.3.). Naša hra teda nie je dávať Pellegrinimu šancu, ale trvať na dodržiavaní tej podmienky.

„Nebudem hodnotiť ani kroky prezidenta Kisku, ani iných, len by som chcel oceniť a z pohľadu fungovania našej spoločnosti to považujem za mimoriadne dôležité, že všetci aktéri konali v rámci pravidiel“.

25.03.2018

Although the unanswered question(s) are getting too far away, we have them principally always in our hands.

Príklady:

1)  prezident Kiska –  a žiadame KBS nech verejne preberie zodpovednosť za výsmech pravdy = za legitimizáciu neoľudáctva/neonacizmu !!!! A Mikloška, nech verejne prevezme zodpovednosť za lojalitu ku KBS za tento neakceptovateľný čin!!
Warning: ak sa tohto podujatia zúčastní akákoľvek opozičná liberálno-demokratická strana, stráca našu podporu!!

2)  minister zahraničných vecí Lajčák – žiadame jeho verejné vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti za to, že sa Slovensko nepridalo ku spojencom a nevyhostilo ruských ‚diplomatov‘.

3)  prezident Kiska – je nespokojný s váhavým postojom slovenskej diplomacie. Ficova a Dankova hanebná proruská reakcia na to.

23.03.2018

Andersenove dieťa nám to hovorí už dlho. Ale stále mu neveríme. Veríme tým, ktorí nás učia obetovať pravdu politickej prezieravosti. Tak sa pozrime ešte raz, aby sme uvideli novú vládu rovnako, ako prezident Kiska. Povedal to, čo Andersenove dieťa: že nie je s novou vládou spokojný na 100%. Ústavné pravidlá nám umožňujú zvyšovať jeho a našu spokojnosť. A máme právo to robiť úplne pokojne, bez akéhokoľvek politického napätia, bez predklonu, v mene najvyššej ceny, ktorú sme zaplatili1,2, 3, … n

22.03.2018

V partii Matulovič-Bronštejn (Belehrad 1964) po 26 ťahoch vyzeralo postavenie čierneho veľmi zle a ešte horsie vyzeralo po 27. J x c5!. Teraz nemožno d x c5 pre 28. S x e5 (alebo aj 28. V x e5/d x e5 29. Dg6 mat. Napriek tomu nie sú možnosti obrany čierneho ešte zďaleka vyčerpané. 27…Sh6! 28. S x h6/d x c5 29.Sf4/Va8 30. Db5/Vhb8 31. De2/c4!. Čierny obratne získava protišance a neponecháva súperovi čas na rozhodujúci úder. 32. D x h5+/Kg8 33. V x e5. Tento efektný, no chybný ťah ničí vyhliadky bieleho na výhru. Biely by musel najskôr odviesť svojho kráľa ťahom 33. Kd2! z nebezpečného pásma a uvoľniť si ruky k neskoršiemu útoku proti čiernemu kráľovi. Čierneho statočná obrana – to je význam Kiskovho príkladu rešpektovania pravidiel a nie politická prezieravosť, viď Snyderovo prvé pravidlo Nepodrobujte sa vopred – podkopala morálku bieleho, ktorý spravil rozhodujúcu chybu…
(in Suetin, Škola šachové strategie a taktiky, s. 186)

Zhrnutie: Hodnoty nie sú žiadne dogmatické, mystické symboly neuskutočniteľných ideálov. Sú to slušné, mierumilovné a reálne uskutočniteľné riešenia. Podľa nás je vláda nová iba ak ich ponúka. Sú popísané nižšie 20.03. Toto je ich pravý opak.

21.03.2018

Túto bolesť/zodpovednosť máme v sebe. A nikto ju nebude sentimentalizovať, ani po nej šliapať!!!!

20.03.2018

Našim cieľom je rýchle a úspešné vyšetrenie
1 vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
2 všetkých káuz, na ktoré Ján Kuciak poukázal.

Vieme, že sa to dá iba súčinnosťou celého vládneho tímu.
Preto neakceptujeme ani jedného nedôveryhodného člena novej vlády. Táto zodpovednosť pre nás znamená, že nie sme spolupáchatelia. To nás upokojuje.

(in Kafka, Pred Zákonom)

19.03-20.03.2018
Hádanka1 – Na akom Smullyanovskom ostrove sa dá stretnúť človek, 1. ktorý si vymýšľa, že organizuješ štátny prevrat. 2. ktorý sa ti vysmieva za to, že dodrziavaš pravidlá 3. ktorý o tebe lživo a ponižujúco rozširuje, že ti veľkoryso ponúka 3 riešenia, ale ty nemáš odvahu žiadať to najsilnejšie z nich? – in Jak se jmenuje tahle knížka?

Hádanka2 – Na akom Smullyanovskom ostrove existuje ministerstvo, ktoré trhá deti a rodičov zo vzťahovej väzby, ktorá je empiricky dokázaná? – in Attachement and loss

Hádanka3 – Na akom Smullyanovskom ostrove sa tvorí vláda vďaka porušeniu etického/logického záväzku? – in Logika tretej Bugárovej vety

Hádanka4 – Čo z toho vyplýva?

Hádanka5 – Tvor ďalšie hádanky…

18.03.2018

Ak SaS a Oľano ako liberálno-demokratické strany nechcú, aby sme ich bojkotovali, už sa nikdy nezúčastnia na relácii (dnešné o 5 minút 12), do ktorej je pozvaný Kotleba, or ktokoľvek z ĽSNS!!!! Nemáme s nimi nič spoločné!!!! Holokaust je jediný (neexistuje žiaden iný) trvalý racionálny výtvor nacizmu/ľudáctva (in Kertész nižšie v syslogu). Kotleba a ĽSNS sú konzumné produkty sentimentalizmu vyhladzovacích táborov!!!!

17.03.2018

1 „Vaša vláda, pán Pellegrini, bude vládou pohŕdania životom a prácou Jána Kuciaka“. Lebo hovoríte, že je jednoduché niečo na niekoho (Smer) povedať.
2. Včerajší protest bol úctou k jeho životu a práci. Preto vaše večerné „Dakujem za pokojný protest“ je iba ďalším pohŕdaním životom a prácou Jána Kuciaka.
Nemáte ďakovať, ale niesť zodpovednosť!!!! Toto je naša odpoveď, 2

16.03.2018

H1 „Hnev a hnus sú dnes zrejme jedným z hlavných motivátorov podpory (nepríčetných a neštandardných) strán ako OĽaNO a SaS“

B1 volil som SaS kvoli dôveryhodnému záväzku neísť so Smerom do vlády

H2 „Inými slovami, ako môžu príčetné, štandardné strany schopné vládnuť a niečo pozitívne pri tom urobiť (Most-Híd, KDH, Spolu, Progresívne Slovensko), efektívne odkloniť tieto nálady k vlastnému volebnému úspechu?“

B2 nezaoberať sa hypotetickým hnevom a hnusom (tieto nalady) z bodu H1 a namiesto toho uznať reálnu kvalitu tej predikcie z bodu B1

14.03.2018
Neveríme Smeru, SNS, ani Mostu. Sme presvedčení, že slabošské návrhy premiéra Fica, ktoré uchvacujú Danka a Bugára, na prezidenta Kisku neúčinkujú. Rovnako ani na nás. Púšťame si silné CAFOAj pani Žitňanskej hráme skladbu.A ešte jednu spoločnú.

14.03.2018

Spolu s nimi Haas, Klein,Schulhoff,Ullmann,…

12.03.2018

11.03.2018

Proroctvo občianskej spoločnosti pre p. Žitňanskú, Šebeja, Kresáka, Bugára a všetkých ostatných z Mostu-Híd:

The prophecy of civil society for Mrs. Žitňanská, Mr. Šebej, Kresák, Bugár and all others from Most-Híd:

Príklady/Examples: dnes/today, RTVS1, o 5 min 12  –  celá relácia

Pomocné otázky:

1 o kom písal zavraždený Jan Kuciak? 2 prečo chce vraždu vyšetrovať ten, o kom písal? 3 prečo chce to o čom písal vyšetrovať ten o kom písal?
4 prečo je divné, že nechceme, aby jeho vraždu vyšetroval ten o kom písal? 5 prečo je divné, že nechceme, aby to o čom písal, vyšetroval ten o kom písal?

10.03.2018

06.03.2018

Odmietame Ficove tiché náznaky antisemitizmu, konšpiratívnu orbanizáciu/putinizáciu Slovenska!!!! Žiadame jeho hlasné objasnenie dôvodov skorumpovanosti, ktorá je viditeľne na náš úkor. Namiesto garancie slobody slova, sme vystavení vraždeniu, strachu a výsmechu!!!! A nestačí nám to, že sa premiér a jeho minister vnútra necítia za to priamo zodpovední a že jeho podpredsedovia stoja za ním!!!!

Rovnako ako Martininy a Jánovi rodičia, vám neveríme!!!! Vyzývame vás, aby ste prijali zodpovednosť za to, že ste stratili našu dôveru, a prestali z toho obviňovať nás!!!!

We reject silent signs of anti-Semitism, conspiratorial orbanization and putinisation of Slovakia by our prime minister, Fico!!!! We ask for his loud clarification of the reasons for the corruption, which is visibly at our expense. Instead of guaranteeing freedom of speech, we are exposed to murder, fear and taunt!!!! And it is not enough for us that the Prime Minister and his Interior Minister do not feel directly responsible for it and that his Vice-Presidents are behind him!!!!

Just like the parents of Martina and Jan, we do not believe you!!!! We urge you to take responsibility for losing our confidence and stop blaming us for it!!!!

06.03.2018

„Deň predtým (pred pohrebom) mi volal niekto od Fica, že premiér mi vyjadruje sústrasť a morálnu podporu, a chceli vedieť, či môže so mnou hovoriť. Odmietla som,“ povedala Martinina mama. Aj my odmietame!!!!

05.03.2018

(od 18:20) – Hanebné, urážlivé konšpirácie „absolútne od srdca“ premiéra Fica proti prezidentovi Kiskovi sa komentujú samé. Jeho lži nikoho z nás nezaujímajú!!!! Pani Žitňanská, vypnite to, pls!!!! A pustime si hudbu.

05.03.2018

Veríme nášmu prezidentovi Kiskovi! Neveríme ani Dankovi, ani Ficovi! Etika je nevyčísliteľná. Nedá sa kúpiť! Nedá sa zobchodovávať! Nedá sa nad ňou vyhrať!
A preto ak nechceme zostat iba pri reciach, myslim si, ze by sme mali konat tak, aby vsetci eticki poslanci Mostu, Smeru a SNS na vlastne oci videli, ze sa to da. A ze im to iba
ich lidri zakryvaju v mene falosneho, prazdneho realizmu spolupáchateľov, v ktorom je normalne sa 2 tyzdne radiť o tom, ci budu nadalej vladnut s niekym, kto nesie zodpovednost za infrastrukturu, v ktorej sa za odhalovanie korupcie vrazdia ludia.

 

04.03.2018
Veríme Kuciakovi, veríme Bezákovi. Neveríme Zvolenskému, ani KBS. Nezabúdame.

03.03.2018

Kaliňákovi sa nepáčili Dobšinského otázky v dnesnych Sobotnych dialogoch a spochybnil tvrdenie, že mu ľudia neveria takto:
„Pán redaktor, vy tú otázku staviate ako fakt, nemáte ju odmeranú.“  Potrebujeme zmerať Kaliňákovu dôveru? – poradili sme sa na sli.do.
Stačí nám, že dôverujeme Martininej mame.

02.03.2018

Čo je obsahom našej žiadosti?/What is the content of our request?

–> SK Väčšiu časť moci dostane autoritatívny režim zadarmo. Ľudia myslia vopred na to, čo bude od nich represívna vláda požadovať a bez otázok sa tomu podrobia. Občan, ktorý sa takto prispôsobuje, učí moc, čo si môže dovoliť

–> EN Much of the power of authoritarianism is freely given. In times like these, individuals think ahead about what a more repressive government will want, and then start to do it without being asked. Anticipatory obedience teaches authorities what is possible and accelerates unfreedom

–>SK Inštitúcie nám pomáhajú zachovávať si mravnosť. Ale aj ony potrebujú našu pomoc. Nehovorte o “našich inštitúciách”, kým si ich neuspôsobíte tak, aby slúžili svojmu účelu. Inštitúcie sa samy neubránia. Ak ich nebránite od začiatku, padnú jedna po druhej. Vyberte si inštitúciu, o ktorú sa budete starať – súd, noviny, zákon, odbory – a postavte sa na jej stranu

–>EN Follow the courts or the media, or a court or a newspaper. Do not speak of “our institutions” unless you are making them yours by acting on their behalf. Institutions don’t protect themselves. They go down like dominoes unless each is defended from the beginning

–>SK Zriecť sa faktov, znamená zriecť sa slobody. Ak nič nie je pravda, potom nikto nemôže kritizovať moc, pretože niet základu, na ktorom sa to dá robiť. Ak nič nie je pravda, potom je všetko divadlo. Najviac peňazí sa platí za najoslepujúcejšie svetlá.

–>EN To abandon facts is to abandon freedom. If nothing is true, then no one can criticize power, because there is no basis upon which to do so. If nothing is true, then all is spectacle. The biggest wallet pays for the most blinding lights.

–>SK Tyranii sa človek podrobuje vo chvíli, keď odmieta rozdiel medzi tým, čo chce počuť a ako je to v skutočnosti. Toto odmietanie reality možno pociťuje ako prirodzené a príjemné, no znamená to jeho rozklad ako individuality

–>EN One is a subject to tyranny, when she/he rejects the difference between what she/he wants to hear and how it really is. This rejection of reality may be perceived natural and pleasant, but it always means an individuality disintegration.

–>SK Čo je to pravda? Ľudia si niekedy kladú túto otázku, lebo nechcú nič urobiť. Všeobecný cynizmus nám dáva pocit trendovosti a alternatívnosti, hoci pritom spoločne s našimi spoluobčanmi zapadáme do bahna ľahostajnosti

–>EN What is the truth? People sometimes ask this question because they do not want to do anything. General cynicism gives us a sense of trend and alternative. Although together with our fellow citizens, we fall into the mud of indifference
–>EN We are free only when it is us who draw a dividing line of our visibility

–>SK Ak nás niekto ubezpečuje, že bezpečnosť je možné získať iba za cenu straty slobody, chce nás obvykle pripraviť o jedno i druhé

–>EN If someone assures us that security can only be obtained at the cost of loss of freedom, she/he usually wants to take them both

–>SK Odvaha neznamená nemať strach alebo netrápiť sa obavami. Znamená okamžite, od prvej chvíle útoku, keď sa to zdá ako najťažšie, rozpoznať manažovanie teroru a postaviť sa mu na odpor.

–>EN Courage does not mean not to be afraid or worried with concern. It means immediately, from the first moment of the attack, when it seems to be most difficult, to recognize the management of terror and to resist it.

28.02.2018

26.02.2018

POSTUPNOSŤ doterajších výsledkov nášho odhodlania: 1. Most-Híd vo vláde so Smerom a SNS 2. Ficove/Kaliňákove Bonaparte 3. Školstvo v rukách SNS 4. Čarnogurského Putinofilstvo, Slovenskí branci a podpora komunistického župana 5. Dankova Ruská duma 6. Richterov Čistý deň 7. Gajdošove stíhačky a transportéry 8. Dzurindova/Mikloškova/Šimečkova bezalternatívnosť vlády Smeru 9. Vládne veto Žitňanskej návrhom zlepšenia drogovej legislatívy 10. Cirkevné veto Istambulskému dohovoru 11. vražda investigatívneho novinára a jeho snúbenice LESSONS LEARNED: Je najvyšší čas naše odhodlanie dokazovať dištancovaním sa od bodov 1, 4, 8. Ním zastavíme 2-3, 5-7, 10-11. Dá sa to len kooperáciou všetkých umiernených konzervatívcov a liberálov ako jednotlivcov. Jej politickou nositeľkou je opozícia SaS, Oľano, Spolu, PS.

23.02.2018

„Aj za cenu nejakých obetí sme sa v tomto smere v postoji proti ruskému dopingu vyhranili. Preto tam nepôjdeme. Keby sme to urobili, ustúpili by sme z nášho názoru. Chceme si zachovať vlastnú tvár. V Rusku sa podľa nás medzinárodné akcie za súčasného stavu konať nemajú.“

20.02.2018

Za liberalizmus pravdy  =  proti ekumenizmu nenávisti na Slovensku
Nie je neskoro na to, aby sa veci zmenili…Dá sa to rozvíjaním samostatného myslenia:https://www.h-mat.cz/principy. Ide teda o to umožňovať ho. Výsledok – tvorivé myslenie dôležitejšie ako dogmatická moc a to nielen v matematike – popisuje Rényi v závere Sokratovského dialógu o podstate matematiky:

„…Kdysi jsem se sám sebe ptal, z čeho vlastně matematikové svá moudrá poznání čerpají. A už jako malý chlapec jsem si odpověděl, že klíč k jejich úspěchům tkví ve způsobu myšlení, ve snaze o nejvyšší správnost a čistotu úvah, ve snaze poznat pravdu bez jakýchkoli mezer a výjimek, ve snaze vycházet z pevných, jasných a bezrozporných základů, které nepřipouštějí ani různý, ani třeba jen nedostatečný výklad. Samozřejmě, že jsem se pak sám sebe ptal, zda by se pravidla, jakých se užívá při studiu čísel a obrazců, nedala použít i mimo matematiku, zda by nestálo za to, pokusit se přesvědčit lidi, aby měli na vlastní myšlení stejné nároky jako matematikové, aby podobná přesnost myšlení ovládla i filozofii, politiku a vůbec běžný život.“
http://www.matematika.webz.cz/ostatni/?s=dialoghttps://archive.org/details/DialoguesOnMathematics

13.02.2018

Svetu premiéra Fica neveríme. Nemáme s ním nič spoločné. Dáme to jasne najavo v komunálnych, prezidentských a parlamentných voľbách.

02.02.2018

1 Nie je to blbosť, ale naša príležitosť, potreba a zodpovednosť byť nie nesmelým ostrovčekom, ale jasným polostrovom liberálnej demokracie, ktorým sa začína jej pevnina.

2. Abstrakt vynikajúcej politickej analýzy Petra Zajaca:

„1 Po voľbách v roku 2016 však tento základný princíp (odmietnutie skorumpovaného mečiarizmu, jeho ficovského vylepšeného pokračovania a chamtivého nacionalizmu) Most-Híd opustil.

2 Koalícia so Smerom a SNS chcela byť rétoricky hrádzou proti extrémizmu.  Pripomínalo to však všetkých tých, čo chceli vylepšovať nacizmus, fašizmus a komunizmus zvnútra.

3 Most-Híd, samozrejme, Kotlebu nezastavil, Fica ani Danka nevylepšil, stal sa, naopak, spoluzodpovedný za všetky vládne kroky:

3.1 Vezie sa na jednej lodi korupcie (obrana)

3.2 nečinnosti (vzdelávanie)

3.3 či čisto represívnych opatrení (Rómovia)

3.4 podieľa sa na devastácii verejnoprávnych médií

3.5 má podielové vlastníctvo na chátraní ústavného súdnictva

3.6 stávajú sa z neho dlažobné kocky rusko-slovenských mostov.

Most-Híd nezmenil povahu Smeru a SNS, ale svoju vlastnú.“

Záver:

Odmietame jeho politický oportunizmus. Budeme vo voľbách 2020 voliť SaS, Oľano, Spolu a Progresívne Slovensko.

31.01.2018

Najlepšie riešenie je diskusia

30.01.2018

Sme úplne jednoznačne na strane argumentácie p. Remišovej. A to aj preto, lebo sme veľkí obdivovatelia fínskeho vzdelávacieho systému. Pred politickými nominantkami/nominantmi preferujeme garancie.

26.01.2018   

Sme úplne jednoznačne na strane p. Blahovej, ktorá dôveryhodne obhajuje detské práva. A tým sme úplne jednoznačne proti p. Tomanovej a p. Richterovi, ktorí ich zneužívajú.

21.01.2018   

3 výborné veci strany Progresívne Slovensko: a) 3 ženy vo vedení b) záväzok, že riešenia sú najlepší marketing c) iniciatíva Nová stredná Európa. Čakáme na 4. výbornú vec – záväzok nevládnuť so Smerom, (Tortoise).

14.01.2018

Pani Blahová, sme na vás hrdí!!!! Takto si predstavujeme prácu poslankyne.

12.01.2018

Táto diskusia má drive ako Epistrophy od Thelonia Monka hrane Ericom Dolphym. Unisono so záverom Roháčovho článku: „Najdôležitejšie je v tejto chvíli toto: ľavicoví a klasickí liberáli aj autentickí konzervatívci musia spolupracovať pri hľadaní nových a presvedčivých odpovedí“.

03.01.2018

Hovoríte jazykom pravdivosti, pán prezident. Sme na vás maximálne hrdí!!!!

27.12.2017

Občan Snyder mi radí 1. Nepodrobovať sa vopred. Prečo? Lebo tak väčšiu časť moci dostane autoritatívny  režim zadarmo. Ľudia myslia vopred na to, čo bude od nich represívna vláda požadovať a bez otázok sa tomu podrobia. Občan, ktorý sa takto prispôsobuje, učí moc, čo si môže dovoliť.

Občan Šimečka to však robí kontinuálne a súčasne sa za to vopred ospravedlňuje. Odpovedám mu 11. radou občana Snydera: „Nevidím vás sedieť pred počítačom. Mám však zdieľanú zodpovednosť za to, čo odo mňa čítate.“

(viac tu – 3rd a potom aj 4th round)

23.12.2017

Dialogue de l’ombre doubleUne Page d’éphémérideSur IncisesAnthèmes 2Explosante-Fixe, Derive 2, Initiale, Répons, pokračuj…

11.12.2017

Neveríme právnikom, ktorí si právo zamieňajú s mocenským tlakom. Veríme právnikom, pre ktorých je právo srdcovou záležitosťou. Sme s prezidentom Kiskom!!!!

7.12.2017

Ak krajina, ktorá zámerne porušuje pravidlá, získa víťazstvá na športových podujatiach, anulujú sa, ako keby sa vobec nestali, plus nemá čo hľadat na žiadnom športovom podujatí. Je to vzor ako sa zachovať ku tej istej krajine, ktorá propaguje nepravdu ako pravdu a anektuje svojich susedov. Nemá čo hľadat v BR OSN, ani v OSN. Zhrnutie: Športovci a ostatní občania sveta, vrátane občanov tejto krajiny, majú nárok nebyť zneužívaní a ponižovaní jej zákernou, zakomplexovanou podlosťou.

30.11.17

Vynikajúci prejav, pán prezident, hovoríte presne to, čo si myslíme !!!! (TUINORIZN RUNREPIK PRAC-F FLEP FEED)

19.11.17

Veľká zmena po 4.11., Droba, pokračuje.  Hudobný obrázok diskusie.

16.11.17

1

Odmietame Ficove útoky na Kisku

Zhrnutie: Neveríme Ficovi, veríme Kiskovi

2

Odpoveď Michalovi Šimečkovi

IMO Intelektuáli neprevzali zodpovednosť, tak musel niekto iný , je špičkový článok vášho otca.
Jeho „prepáčte“ však niečo znamená iba ak sa predlžuje konkrétnymi testovateľnými rozhodnutiami/riešeniami. Ich priestor sa
totiž nedá ideologicky zašpiniť/kontaminovať. Tie zatiaľ váš otec neprináša a namiesto toho udržiava pri živote druhého Mečiara, stranu Smer napr. tým, že je pre neho bezalternatívna. Preto sa tešíme, že tu existuje alternatíva s logom SaS, v ktorom je Solidarita vyššie ako Sloboda. Predpokladáme, že vo svojom článku hovoríte o tomto vzťahu a očakávame, že spoločnou kooperáciou vytunujeme jeho uskutočňovanie.

Zhrnutie: Chceme, aby bola solidarita vyššie ako sloboda. Dá sa to spraviť iba záväznou spoluprácou všetkých liberálnych demokratov.

15.11.17

1

Sme hrdí na nášho prezidenta Kisku. Hanbíme a dištancujeme sa od predsedu a podpredsedu parlamentu Danka a Bugára. Nesúhlasíme s ministrom zahraničných vecí Lajčákom.

Úryvok z hanebného Dankovho prejavu  Dankova nezodpovednosť a nekompetentnosť  Dankove neakceptovateľné vystúpenie v ruskej TV

Zhrnutie: predseda parlamentu nezastupuje záujmy Slovenska. Naopak, výrazne a svojvoľne ich poškodzuje.

2

Proti sexuálnemu obťažovaniu
– verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby, a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.
Príklady:
– potľapkávanie po zadku, nechcené dotyky, cmukanie, hvízdanie, komentovanie častí tela, vylepovanie plagátov nahých žien…

in Diskriminácia

(iný kontext toho istého, rasizmus)

Zhrnutie: Jediná dôveryhodná téma tohtotýždennej Lampy je Korda, ako čelí priamej komunikácii so všetkými ženami, ktoré ponížil…Nech ony rozhodnú, či mu vrátia tvár.

10.11.17

Fico tu v minúte 4:00-4:07 explicitne hovorí o Matovičovi ako o polobláznovi z Trnavy. My, liberálno-demokratickí voliči nechceme takého premiéra, ktorý v nás a ľuďoch, ktorých volíme, vidí polobláznov. Nie sme poloblázni, ale blázni. Dokážeme mu to víťazstvami v komunálnych 2018 a parlamentných voľbách 2020.

05.11.17

Test dopadol výborne.

3.11.17

Zajtra si my, liberálno-demokratickí voliči, verejne otestujeme svoju spôsobilosť slobodne=zodpovedne vybrať najlepší variant pre nás všetkých.

31.10.17

Veľká zmena sa na začiatku volá droba.

17.10.17

Spolu s Filipom Rybaničom neuhýbame, čiže ideme dopredu.

14.10.17

Free počúvanie zvukovej energie – AEastre

04.10.17

Napíšem to ešte raz, aby si to arogantní mocipáni Smeru, SNS a Mostu zapamätali: Vaše korupčné kauzy a koaličné krízy ukazujú, že nedokážete vyprodukovať to, čo je najdôležitejšie: dôveru a kooperáciu. A preto podlo útočíte na Kisku, ktorému my, občianska spoločnosť, dôverujeme. Nepodarí sa vám zobrať nám dôveru ku Kiskovi a kooperáciu s ním. A preto vás porazíme. Najneskôr vo voľbách 2020. Nebude tu táto vaša diktatúra a normalizácia. Bude tu liberálna demokracia. Hudobne vyjadrené je to tu.

 

02.10.17

Neveríme arogancii najvyšších predstaviteľov Smeru, SNS a Mostu a preto s nimi nespolupracujeme na ich zákernostiach a konšpiráciách. Dôverujeme Kiskovi a liberálno-demokratickej opozícii (SaS, Oľano, Spolu, Progresívne Slovensko, Toska) a preto s nimi kooperujeme.

28.09.17

Výborný záväzok Kostolného

„Novinári na nich (Kisku, svojho času Sulíka a raz napríklad aj Progresívne Slovensko), totiž majú naozaj iný meter, berú ich sľuby o transparentnosti vážne. O to prísnejšie potom sledujú a opisujú ich prešľapy a zlyhania. Nie je to trest, ale viera, že kritizovať ich má zmysel. Napríklad aj preto, že môžeme SPOLOČNE nastaviť pravidlá, ktoré zlepšia fungovanie štátu“. *1

*1 Tento post som vyškrtol na protest proti Kostolného článku Fico vtiahol Kisku do vojny o klamársky štát, kde som v komentároch uviedol aj dôvod: „Váš predchádzajúci článok som vysoko ocenil ako záväzok byť voči Kiskovi, Sulíkovi, a Progresívnemu Slovensku kritickejší, lebo to má pri nich zmysel. Lenže vy ste voči Kiskovi kritickejší aj keď Fico o ňom klame. A to nemá žiaden zmysel. Preto sa dištancujem aj od vášho predchádzajúceho článku a na protest ho škrtám“.

07.09.17

Opakujem to, čo som napísal včera. Hodnota jednotlivca je nevyčísliteľná. Je to zákonitosť, nie prchavá domnienka. Nedám si vsugerovať, že ako jednotlivec som nula. Preto nepotrebujem prižmúrovať oči.

06.09.17

Stojíme s Havranom plne za Ondrejom Prostredníkom!! Spolu s ním uznávame iba jedinú autoritu – pravdivosť/bezospornosť. Šikanovanie ECAV (protipravdivé/sporné) na tom nič nezmení!! Prostredníkove články tu. Sme občianska spoločnosť. Totalitné a normalizačné inštitúcie, ktoré sa mocensky snažia devastovať to najcennejšie čo ako jednotlivci máme, našu tvorivosť, motiváciu, odbornosť a morálku, tu budú dovtedy, dokým ich budeme akceptovať.

01.09.17

Stojíme plne za Lubošom Lorenzom !!

Je to principiálne podobný prípad ako ten, ktorý ukazuje vo svojej práci Hitler and Germans, s. 64-65 Eric Voegelin na článku Süddeutsche Zeitung, Marec 24, 1964 „Výkrik ‚vrah‘ zaznel v pondelok v súdnom konaní o Auschwitz vo Frankfurte. Svedok, päťdesiatšesťročný bývalý väzeň koncentračného tábora Hugo Breiden zo Stuttgartu, „stratil kontrolu“ (úvodzovky pridané mnou – je to kľúčový výraz), keď mu ukázali model známeho Bogerovho mučiaceho nástroja (Bogerova húpačka), ktorým podľa jeho svedectva bol zmrzačený. Obvinený Boger, ktorý bol jedným z najbrutálnejších zločincov bývalého tábora Gestapa, pritom apaticky hľadel do súdnej siene“. Keď potom ďalší zo svedkov hovoril o vrahoch, bol predsedajúcim sudcom dôrazne poučený, že podľa nemeckého práva je vrahom len ten, kto je preukázateľne vinný. Mnou pridaný záver: Pokiaľ vidím symbol vražedných skutkov komunistického režimu, kosák a kladivo a zničím ho, „stratil som kontrolu“ a preto patrím do väzenia. Lebo komunistický režim nebol vražedný, ani jeho symboly, pokiaľ sa mu/im to nedokáže. To, že ma zmrzačili, lebo sa im nepodarilo zavraždiť ma, sa dovtedy nepočíta.

16.08.17

Pokračovanie riešenia existujúceho škandálu s eurofondami koaličnej vlády Smer-SNS-Most

7. Plavčan je vinný a bude odvolaný. SNS je nevinná, lebo je súčasťou zodpovednej vlády, ktorá nemá alternatívu. Preto Danko navrhne ďalšieho ministra školstva. Médiá zostávajú spoluvinné. Zhrnutie: Smer a Most sa zodpovedne obetujú pre Slovensko.

Lessons learned: na súčasných kauzách jasne vidieť, že slovenské ženy majú oveľa viac rozumnej odvahy ako slovenskí muži: (Remišová v tejto kauze, Blahová v kauze Čistý deň).

15.08.17

Postup riešenia existujúceho škandálu s eurofondami koaličnej vlády Smer-SNS-Most:
1. Danko vypovedal koaličnú zmluvu a tým nepriznal chyby
2. Plavčan zrušil výzvu a tým priznal chyby
3. Danko odmietol prísť na koaličnú radu
4. Tajná konzultácia Fica, Danka, Bugára
5. Koaličnú radu netreba, doplní sa koaličná dohoda
6. Na vine škandálu s eurofondami sú médiá. Nevadí, že existuje. Vadia tie médiá.

09.08.17

Nemáme s kradnutím eurofondov nič spoločné. Nezaujíma nás kto ich kradne viac, či SMER, alebo SNS. Neveríme, že MOST-HÍD je s tým lojálny. Veríme, že si prizná chybu, že išiel do koalície s týmito stranami. To je začiatok dôstojného riešenia tejto situácie pre všetkých poctivých občanov SR. Chceme to!!

Vargovi

08.08.17

Existujú 2 druhy snahy: a) Snaha o pravdivosť. Drží pokope konzistenciou. Jej produkty sú otvorené, transparentné a preto manažovateľné. b) Snaha o polopravdivosť, or nepravdivosť. Nedrží spolu. Jej produkty sú zatvorené, netransparentné a nemanažovateľné. Príklad takého produktu vidíme teraz na vlastné oči:jednou polovicou tela kradnem, or podvádzam, or korumpujem a druhou to strašne dôležito riešim. Nekupujem!!

26.07.17 – 15.08.17

Spolu s p. Remišovou dôrazne odmietame devastáciu rezortu školstva touto vládou. Trváme na tom, aby p. Žitňanská, Kresák, Šebej,… okamžite zastavili SNS v páchaní nenapraviteľných škôd Slovensku. Stane sa tak najneskôr vo voľbách 2020, ktoré má občianska spoločnosť vo vlastných rukách. Ak neveríte, púšťajte si toto, toto, or toto.

01.08.17

Korupcia je nutným vyplývaním stratégie moci ako nadvlády a podriadenosti, ktorá do ľudí tlačí neuskutočniteľné ideály racionality, slobody a rovnosti. Je to taktika nezákonného výmenného vzťahu/partnerstva v trestnom konaní. Prevod peňazí, alebo moci, ktorý sa vyhýba zákonom stanovenému postupu regulácie. Jej cieľom je zisk jednotlivcov na úkor celej občianskej spoločnosti.

in Deflem, Corruption, Law, and Justice: A conceptual clarification, Habermas, Theory of communicative action vol. 1, Habermas, Theory of communicative action vol. 2

Občianska spoločnosť nepotrebuje korupciu. Preto trvá na uskutočniteľnej stratégii moci – spoluúčasti na verejne testovateľných riešeniach.

in Gastil, Democracy in small groups.

Trvá na motivácii všetkých členov občianskej spoločnosti spájať svoje autonómne skúsenosti a spôsoby myslenia do spolupráce na najlepšom variante. Trvá na riadení sa ním.

in Gastil, Spirit and practice, Demokracia sú konkrétne testovateľné rozhodnutia.

Zhrnutie: V tabuľke Nadvlády a podriadenosti je korupcia súčasťou väčšiny riadkov a stĺpcov. V tabuľke Autonómie a Kooperácie také riadky a stĺpce nie sú.

15.07.17

Sme presvedčení, že bezdôvodná „námatková kontrola“ sociálneho pracovníka je protiústavným zastrašovaním p. Tódovej. Pretože podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ V prípade sociálnej kurately „medze, rozsah a spôsob“ upravuje Zákon o sociálnoprávnej  ochrane detí a o sociálnej kuratele. „Námatkovú kontrolu“ podľa neho možno vykonávať iba ako súčasť kurately a sociálnej starostlivosti, ako to vysvetlila p. Blahová

06.07.17

Môj Pohoda 2017 2D lineup: the living burn,  totorovdgd2032atension formgrafofon (viac tu)

20.06.17

Toto je normalizácia, s ktorou nemáme nič spoločné. Ideme ďalej.

19.06.17

Standing ovation pre p. Blahovú za jej slová detskej komisárke p. Tomanovej:

Vy nemáte chrániť zákon, ale dieťa pred zákonom. A vtedy, keď mu zákon ubližuje, vy máte ísť proti moci, proti skostnatelým pravidlám,
proti úradom, proti ministerstvám, aj proti zákonom!!!!

05.06.17

Going ahead

03.06.17

People´s potential in 2.5 days

29.05.17
Komentár Newsfiltra ohľadom tejto debaty je úplne zavádzajúci. Debata jasne ukázala, že Sulíkova vecná argumentácia je postup,
ktorý za hodinu dokáže rozleptať až na kosť úplnej prázdnoty jediné 2 stratégie fašistu/nacistu Kotlebu: 1) Ideologické redefinovanie pojmov, 2) Hranie sa na chudákov.
Lessons learned:
Konkrétna vecná argumentácia je postup, ktorý funguje na každého, aj na fašistov/nacistov.
 

23.05.17

 
18.05.17
 
04.05.17
 
 27.04.17
RKC sa nedištancovala od Nitrianskeho nacistického sympózia – http://csecho.eu/panoptikum-lsns-vylieza-zo-svojich-ulit/. RKC ho iniciovala. Máme postup, ako z toho von (nižšie)…
 

23.04.17 (od 02.05. o mesiac)

1) Pavel Haas bol najtalentovanejsi študent Leoša Janáčka. 2) Zamiloval sa do vydatej lekárky Soni Jakobsonovej (manželky lingvistu Romana Jakobsona), ktorá sa rozviedla, aby sa mohli 17. októbra 1935 s Pavlom vziať. 3) V roku 1937 sa im narodila dcéra. 4) „Dobrovolně opustil rodinu, aby ji uchránil od rasového pronásledování. Roku 1940 se manželé rozvedli. Pro manželku, dceru i synovce to znamenalo záchranu, pro Pavla Haase rozsudek smrti. 5) Pavel Haas byl zatčen gestapem a v prosinci 1941 byl deportován se svým otcem do Terezína. 6) Zanedlouho, 17. října 1944, skončil život Pavla Haase v plynové komoře oncentračního tábora v Osvětimi. 7) Zoufalství i zmařené naděje se odrážejí v textech jeho posledního díla. Tyto pocity vyjadřuje i třetí píseň cyklu Daleko měsíc je domova: „Spánku, sen dej mi, spánku, sen dej mi o návratu domů, o návratu domů, domů, spánku, sen nemůžeš dát – – mě toužení stále budí…“

POSTUP VON

8) Kontinuum skorumpovanej reality do nás vniká proti našej vôli, automaticky, povinne, geneticky, pokrvne ako jediná objektívna hodnota. A tým mýli náš mozog, vnútro a využíva ich energiu na naše zúfalstvo. My si však vytvárame vnútorné rozlíšenie po ktorom ideme von. Aj s Pavlom Haasom.

21.04.17

Pán Bán, pozorujeme Vašu občiansku aktivitu. Páči sa nám viac, ako irónia, zosmiešňovanie a arogancia. Preto sa k nej pripájame aj z 2D sveta.

18.04.17
bez korupcie mozeme mat
Keď neonacisti/neoľudáci ĽSNS popierajú Auschwitz, svoj jediný trvalý racionálny výtvor, v ktorom sa spoznávajú a v ktorom ich iní spoznávajú (in Kertész, Vyhnaný jazyk, s.16), je to sebapopieranie. Ak im odovzdáme moc, staneme sa osvienčimskými väzňami, pre ktorých bude povinné si to sebapopieranie zvnútorňovať. Aby sa stalo rozumným. Ich “bohatá úroda klamstiev, nezmyslov a nepodarkov“,…ich „seno, ktorým kŕmia svojich voličov“ je teda odisteným revolverom.  Tu je zopár našich odpovedí: 1, 2, 3, 4, 5, 6

03.04.17
Súhlasím s Jánošom, že
1) „autori Odvodového bonusu (OB)
si napriek chybám zaslúžia
-> uznanie za množstvo práce, ktoré v dobrom úmysle investovali
-> lebo nebojácne šli s kožou na trh, zverejnili všetky svoje výpočty a predpoklady,
čím odokryli aj slabé miesta svojej reformy.
-> neporovnateľné s bláznami, čo chcú rozkopať celý systém, schovávajúc sa len
za všeobecné frázy. Vážme si, že si niekto dal toľko práce a žiadajme to aj
od ostatných“.
Súhlasím s Dubécim, že
2) „autori Manifestu eurorealizmu (ME)
otvárajú diskusiu, ktorú potrebujeme.
Samo o sebe je to chvályhodná aktivita.
Verejná diskusia by mala byť o takýchto veciach.
Obsahová diskusia je však aj o kritickej výmene názorov“.
Zhrnutie:
Dúfam, že mi Jánoš a Dubéci prepáčia, že ich nebudem kritizovať. Ako volič SaS považujem za zmysluplnejšie kritizovať SaS.
Nosný prínos SaS je v tom, že otvára diskusie (otvorenie). Očakávam od nej nosnosť aj v strednej hre aj v koncovke. Čiže očakávam, že bude pokračovať opozičnou (nie opozično-koaličnou) odbornou výmenou názorov (stredná hra). A že vyústi do koncovky (voľby 2020), ktorú SaS zvládne rovnako principiálne, ako voľby 2016 (víťaznou opozičnou koncovkou). Že si nenechá ako v prípade podpory zrušenia Mečiarových amnestií ústavným zákonom (jednoznačná podpora Budajovho návrhu) zo strachu zo svojej nekompromisnosti vládnucou koalíciou vnútiť dvojznačnosť, remízu (víťazne rozohratá partia prehratá v koncovke). Lebo remíza zo strachu z principiálnosti je spoluúčasť na vlastnej prehre. Budem voliť principiálnosť, nie spoluúčasť na vlastnej prehre. Liberálna demokracia nie je interakcia strachu, ale riadenia sa pravidlami, ktoré sú motivačne záväzné pre všetkých.

21.03.17

Riziko spolupáchateľstva na koaličnej podlosti ohľadom zrušenia amnestií je pre mňa neakceptovateľné.

a) Mazákove zhrnutie:

 1. Východiskom Novely Ústavy SR na zmenu ústavného poriadku, systémovej zmeny vzťahov medzi Prezidentom, Parlamentom a Ústavným súdom, sú kriminálne činy spáchané Mečiarom a štátnymi orgánmi, ktorým on velil. Nedôveryhodnejšie východisko ani neexistuje.
 2. Preto jej (Novele Ústavy SR) môže ísť iba o jediné, aby po jej prijatí širokou koalíciou (koalíciou + opozíciou) ho (Návrh na zrušenie amnestií) zašliapol Ústavný súd.
 3. Lebo okrem toho, že by sa tak zo SaS/OLANO stali spolupáchatelia Smeru/SNS/Mostu, súčasne by sa tým výrazne obmedzili kompetencie všetkých prezidentov do budúcnosti. Teda jedným ťahom kompletne by zanikla opozícia… (podobne ako jedným ťahom vyslovenia dôvery vláde a podpory eurovalu zanikla reformná vláda)

b) Inými slovami

Šachová partia sa skladá z

 1. otvorenia (Budajov navrh Ustavneho zakona na zrusenie amnestii),
 2. strednej hry (26 renomovanych pravnikov potvrdilo, ze amnestie sa daju zrusit Ustavnym zakonom, 80860 ludi (vratane mna) podporilo iniciativu http://somza.to/),   // zatiaľ vyhratá partia pre občiansku spoločnost
 3. koncovky (koalícia sa snaží výhru Zrušenia amnestií zvrátiť medziťahom, ktorého konštrukcia je založená na protipravidlovom pohnutí 2 ťažkými figurami súčasne. Lebo iba tak dokáže nastoľovať neprehľadnosť, ktorou sa snaží docieliť v tejto prehratej partii remízovú situáciu večného šachu (endless loop).
 4. Preto a len preto namiesto zmeny 1 parametra – Ustavneho zakona presadzuje 1. Novelu Ústavy SR na systemovu zmenu ústavného poriadku (systémovu zmenu vzťahov medzi Prezidentom, Parlamentom a Ústavným súdom) a 2. svoj navrh Ustavneho zakona na zrusenie amnestií.
 5. Taktika koncovky koalicie funguje ako vírus, stačí aby bola občianska spoločnosť ochotná o nej rokovať, robiť k nej pripomienky, atď., to všetko sú v skutočnosti jej vlastné góly, pretože by to znamenalo, že legalizuje ten protipravidlový postup. Čiže nielenže by prehrala, ale prehrala by z vlastnej vôle a ešte by sa pritom cítila vznešene – a to by bola prehra nadlho.

c) Nutshell

//Víťazná partia potrebuje, aby víťazné otvorenie a víťazná stredná hra pokračovali víťaznou koncovkou v súlade so šachovými pravidlami. Trvanie na šachových pravidlách, čiže na posune jednej ťažkej figúry (schválenie Budajovho navrhu Ustavneho zakona na zrusenie amnestii) je teda jediná víťazná stratégia. Prečo je toto pravidlo, zmena 1 komponentu vo všetkých hrách také dôležité (invariant všetkých hier)? Lebo hry sú založené na dôkazoch a nie na domnienkach. Dôkazová stratégia je v šachu (a nielen v šachu) dôležitejšia, ako taktika (ad hoc).

Pokračovanie komentárom pod Lampou

14.03.17

Ján Čarnogurský, konáte vedome proti pravde. Preto stojíte proti nám. Zapamätajte si to. Neprejdete cez nás.  Ani s vražedným Kremeľským režimom!

 

09.03.17

SOM ZA

04.03.17

Most si svojou ochotou spoluvládnuť so Smerom zvolil istotu neúspechu.
SaS si svojim antikomunistickým etickým kódexom, Odvodovým bonusom, odmietnutím spoluvládnuť so Smerom a prípravou reformy Zdravotníctva,
zvolila riziko úspechu. Je teda logické, že silná občianska spoločnosť znáša riziko svojho úspechu so SaS a nie istotu svojho neúspechu s Mostom.

19.02.17

Presne takúto razanciu voči nepravde od SaS očakávame vo všetkých oblastiach

19.02.17

Verejne vyzývam Sulíka, aby
a. objasnil, prečo stiahol FB posty pod Melekovej verejnou blasfémiou
b. odpovedal Jánošovi na jeho výhrady voči OB III.

17.02.17

Odpoveď na článok https://dennikn.sk/684741/piliere-nasej-demokratickej-statnosti/

Myslím, že váš “mystický zážitok/heroický pocit“ (common good) sa dá trvale docieľovať iba vecnými a spraviteľnými riešeniami (common ground).

Lebo iba tie integrujú autonómiu všetkých jednotlivcov (nie iba bájnych (hrdinských) zvierat z fiktívnej Borgesovej čínskej encyklopédie, ktorou začínajú Foucaultove Slová a veci, in http://monoskop.org/File:Foucault_Michel_Slova_a_veci.pdf, s.1) do neformálnej, tvorivej spolupráce.

Ak ste vizionár, skonkretizujte svoju víziu, leadujte ju a neste za ňu zodpovednosť pls.

12.02.17

Stojíme úplne jasne za Danielom Lipšicom. Má našu plnú dôveru.

09.02.17

Dajme si ku opozičnej spolupráci SaS, Oľano, V našom mene, Toska, Progresívne Slovensko hudbu

19.01.17

Diskusia Havran/Sulík je výborný nápad. Hodnotím ho ako začiatok veľkej opozičnej spolupráce. Potrebujeme aj „havranov“ aj „sulíkov“. Dajme si k tomu hudbu.

01.01.17

Pán prezident Kiska. Ďakujeme za sebavedomie, ktoré do nás vkladáte svojim novoročným prejavom. Berieme si ho. Na konci tohto roka Vám ho odovzdáme ešte sebavedomejšie. Lebo vložíme svoju energiu iba do konštruktívnej spolupráce na konkrétnych projektoch vo svojom okolí. Na deštruktivitu nemáme čas. Zostane opustená vo všetkých sférach verejného života.

24.12.16

Darček

Kremeľský režim sa o nás každodenne stará. Aj dnes dostávame od neho do ruky britvu a vidíme ju ako plyš. Horlivo si ním mrzačíme celé telo. Preto sa nám darí na sekundu ho (Kremeľský režim) presvedčiť, že nie sme protislovenské prostitútky. Tá sekunda je pre nás rozhodujúca. V nej vidíme, že ten plyš je britva.
in http://www.tyzden.sk/politika/36279/pavel-safr-takto-stracame-slobodu/?z=1&p=3&t=aec468b&v=8222

20.12.16

Sulík je  zakladateľ otvorene antimkomunistickej a antieštebáckej strany, ktorá sa hlási ku hodnotám liberálnej demokracie. Potvrdil to týmito voľbami, v ktorých z principiálnych dôvodov odmietol povolebnú spoluprácu s úplne skorumpovaným Smerom (teda niečo podobné, ako Zuzana Hlávková). Slovenská elita mu však tieto prednosti neráta. Naopak, Sulíka hádže medzi fašistov, alebo demolátorov liberálnej demokracie. Inú možnosť mu nedáva. Vzniká veľmi silné podozrenie, že je to preto, lebo nie je ochotná byť tak otvorene antikomunistická a antieštebácka. A tým sa sama usvedčuje, že nestojí striktne na strane liberálnej demokracie. Veď inak by jej nutne muselo dávať viac zmyslu byť konštruktívne kritická ku SaS, ako obhajovať Most, alebo Sieť.

13.12.16

Máme 2 postupy=výsledky=významy, z ktorých iba jeden je pravdivý.

 1. Sulík chcel stopnúť Procházkove zvolenie za sudcu = Procházku v Luxemburgu odmietli
 2. Žitňanská doporučila vláde podporiť Procházkovu kandidatúru = Žitňanská je zdržanlivá  pri komentovaní Procházku, ktorého v Luxemburgu odmietli

Dôkaz sporom:

Nech je Žitňanskej postup pravdivý. Je teda vopred múdrejšia ako Sulík, aj ako súdna rada v Luxemburgu.  Preto je múdrejšia aj po jej rozhodnutí. Čo na to hovorí skúška správnosti? To, že Sulík poškodzuje záujmy Slovenska, lebo upozornil (btw ako jediný) súdnu radu v Luxemburgu na etickú neadekvátnosť nominácie Procházku, čo je spor. Opakujme ho do nekonečna. Čo sa stalo? Iba sa nekonečne skomplikoval. Premenujme tú komplikovanosť na postkomplikovanosť, (čiže imitujme komplexnosť). Čo sme získali?. Nič. Každý vidí, že imitácia nie je originál, …, a tak až do nekonečna (nekonečný regres, neštruktúrovaného a ľubovoľného nekonečna, resp. postnekonečna, ktoré so štruktúrovaným Cantorovským nemá nič spoločné). Dokázali sme, že jednoduchý postup 1. je pravdivý. Postup 2. je zložitá pasca nepravdivosti. Podobne demoralizujúca ako spojenie dôvery vo vládu s podporou Eurovalu, alebo odmietnutie záväzku neísť so Smerom do vlády. Nie je to múdrosť/poznanie vopred. Je to sebapotvrdzujúca pasca istoty neúspechu, istoty bez rizika odvahy, zodpovednosti a záväzku – opak prirodzenej autonómnej motivácie jednotlivca ku hodnotám liberálnej demokracie.

1.12.16

Ďakujeme Vám, pán prezident Kiska! Sme veľmi radi, že sebavedome dávate najavo svoju nespokojnosť s nedôveryhodným ministrom vnútra Kaliňákom, premiérom Ficom a predsedom parlamentu Dankom, ktorí systematicky odstraňujú liberálne hodnoty v našej krajine demontážou všetkých slobôd. Aj my sa hanbíme za ich kauzu Bašternák, za úražanie kvality spôsobilostí Zuzany Hlávkovej a za nekompetentné a protiústavné presúvanie Mečiarovým amnestií na Ústavný súd. Rovnako ako Vy, odmietame ich diktátorskú beznádej, ktorú nám ponúkajú. Nenecháme si ju nanútiť. Nezaujíma nás. Spolupracujeme s Vami na hodnotách liberálnej demokracie. To je ponuka, ktorá nás zaujíma.

1.12.16

Plavčan predstiera reformu. Fico predstiera, že mu v tom bráni. Lebo vie, že Danko predstiera svoju dôležitosť. My však vieme, že predstieranie nikdy nebolo, nie je a nebude dôležité. Ak teda Galko s Grohlingom vedia, čo je dôležité, budú presadzovať odpolitizovanie akademických samospráv, aby v nich dostali príležitosť neformálne autority. Vtedy na vlastné oči uvidíme, že autonómia vysokých škôl je oveľa dôležitejšia, ako predstierané ministerské reformy, alebo vízie. A uvidíme aj to, aké je smutné, že sa na tom predstieraní podieľajú naši špičkoví odborníci, ako napr. Burjan. A uvidí to aj on sám. A keďže si nikto dobrovoľne nezvolí smútok chyby, keď vidí radosť z jej opravy, budeme sa radovať spolu s ním. (To isté sa týka aj Žitňanskej a Šebeja. Nemôžeme si dovoliť Vás čakať. Môžete sa k nám iba vrátiť).

26.11.16

 1. Na slová premiéra SR spolu s 2769 zahraničnými a 1184 domácimi študentami odpovedáme, že my sme Zuzana Hlávková, Natália Blahová, Branislav Dobšinský, …
 2. Premiérovi, ako hlavnému manažérovi SR: Nepotrebujeme Vaše pokyny, nadávky, ani vyhrážanie. Tie nás fragmentujú. A fragmentácia znižuje naše šance na prežitie. Namiesto nich si vytvárame motivačné prostredia, kooperácie, ktorá nám dáva neporovnateľne väčšie vyhliadky. Lebo iba kooperácie umožnujú, že zvládanie rizika je racionálnou stratégiou každého z nás. (Táto vznikla iba za 6 hodín).

21.11.16

Zuzana Hlávková, Sme radi, že ste sa vrátili na Slovensko. Ani my tu nie sme, aby sme napomáhali šíreniu choroby, ktorá rozožiera náš štát – systematickému obchádzaniu zákonov a cynizmu vo veciach verejných. Ani my neveríme, že štátna správa sa nedá robiť inak. Aj my sme presvedčení, že zmysel pre spravodlivosť a morálku nie je len mladíckym ideálom, ktorý rokmi odznie. Aj my sme presvedčení, že hodnoty demokracie, právneho štátu a spravodlivosti musia platiť na Slovensku rovnako ako vo vyspelých liberálno-demokratických krajinách. Svojim postupom ste sa stali našou leaderkou a mentorkou. Ako Váš mentee Vám oznamujem, že Váš postup má fantastický groove. A tiež to, že ho viem udržať  iba jeho skúšaním. Iba hovorením o ňom, ho strácam. Ľahostajnosť nie je cestaAni pre slovenských študentov. Ani pre nás!!!!

17.11.16

Odvaha odmietnuť ísť do vlády so Smerom je neporovnateľne väčšia ako sa obetovať na spoluvládnutie s ním. Robiť poradenstvo ministrovi školstva Plavčanovi, rokovať o školstve so Smerom, alebo hovoriť, že vláda so Smerom dnes nemá u nás alternatívu, je teda tiež nedostatok odvahy. Mne sa viac páči tá odvaha.  A vám?

21.10.16

Namiesto demotivačnej kritiky moci mocných, sa dá tvoriť motivačná moc bezmocných. Robí sa to tak, ako to robí prezident Kiska. Nerobí sa to tak, ako to robí minister zahraničných vecí Lajčák, alebo premiér Fico. Zdôvodním to citáciou z knihy Ani vojna ani mír od Víta Smetanu, s. 72:“Edvard Beneš se jich (zásadních chyb) však po celou svou kariéru dopouštěl znovu a znovu – a v posledných letech svého života stále častěji. Především šlo o hypotetické úvahy o teoreticky možných řešeních dané situace, která zpravidla vubec nepreferoval, ale přesto je jako možnosti predestíral zahraničným diplomatum…Z teoretické rozvahy se tak často stávalo navrhované východisko – většinou v podobě dalekosáhlých ústupku.“ Zhrnutie: Hovorme o svojich preferovaných riešeniach, aby sme nemali čas komunikovať tie nepreferované.

01.10.16

Je skvelé, že Sulík svojim listom Všeobecnému súdu v Luxemburgu proti Procházkovej nominácii dokazuje, že etika je základnou liberálnou hodnotou (in Sulík chce stopnúť Procházkove zvolenie za sudcu).

29.9.16

…Je to zvrátenosť dovedená do dokonalosti. Pretože je v tomto Meste pokrivené úplne všetko, má to potom za výsledok systém, kde do seba jedno s druhým dokonale zapadá… Čím dlhšiu dobu v ňom človek je a zamýšľa sa nad tým, čo vidí, tým viac sa mu spôsoby Mesta začínajú zdať správne a jeho vlastné spôsoby pomýlené … Je to len zdanie…Počuješ túto  pieseň?… Na ňu je zdanlivá dokonalosť Mesta krátka. Múry, brány, trúbenie na roh, nič z toho sa jej netýka. Až nebudeš vedieť, čí si, znovu si ju vypočuj (adaptácia Murakamiho Konca sveta & Hard boiled Wonderland, s. 305-307).

06.9.16

Som liberál. Uznávam iba diskusiu ako základnú liberálnu hodnotu.Dištancujem sa od násilia, ktoré sa stalo p. Krempaskej a dúfam, že je v poriadku!! Liberalizmus je opakom totalitarizmu, opakom násilia.

25.7.16

Jakubovi Godovi, blogerovi denníkaN, ku jeho článku Je koho volit, len treba zostupit z oblakov

(kópia tohto textu je v komentároch pod jeho povolebným článkom o Brexite – na ktorej strane je Sulík?, s ktorého kritikou som sa stotožnil)

Vaše zverejnené predvolebné hodnotenie:
Most – „Martin Dubéci a Lucia Žitňanská sú ľudia, ktorým plne dôverujem,
budem ich krúžkovať a týmto za nich dávam svoju blogerskú ruku do ohňa“
+
„ďalšie krúžky pôjdu asi ľuďom ako František Šebej, Peter Kresák, Peter Krajňák alebo Tomáš Meravý, ale to sa ešte poradím…“

Moje predvolebné poradie politikov bolo: 1. Remišová, 2. Beblavý 3. Dubéci 4. Sulík
a strán:
1. SAS 2. OLANO 3. SIET 4. MOST.

Celkovým víťazom (hodnotenie politikov + strán) bol Sulík/SAS – rozhodlo najmä to, že inicioval podpísanie principiálneho záväzku nevládnuť so skorumpovaným SMERom. Čiže krúžkoval som Sulíka, Jurzycu, Osuského a Poliačika.

Teraz som ku SAS/Sulíkovi konštruktívne kritický a to mi ako občanovi dáva zmysel. Môžem ho uplatňovať online/offline napr. spolutvorbou otázok pre protestné akcie pred komplexom Bonaparte. Skúste to aj vy. Netreba do phonu nič inštalovať. Stačí sa pripojiť do Slido.com, code #1117 a potom vložiť svoj text, alebo hodnotiť existujúce otázky. Top 5 pošleme rečníkom.

Zhrnutie: Občianska spoločnosť nepotrebuje charizmatických politikov, ale dodržiavanie transparentných záväzkov tvoriť a rozvíjať základné liberálne hodnoty. Sulík je síce predseda fyzickej inštitúcie, strany SAS, ale SAS je súčasne súborom pravidiel liberálnej politickej hry, ktorú Sulík spoluvytvára. A to je kombinácia, ktorá garantuje, že nemôže konať svojvoľne, ako Bugár a Procházka.

Otázky:
Dubéciho som sa pred voľbami mailom spýtal konkrétne na to, čo spraví, ak MOST pôjde do vlády so SMERom. Odpovedal, že nad tým neuvažuje, lebo je to veľmi málo pravdepodobné.
Čo vám (a Dubécimu) ako občanom dáva zmysel potom, ako MOST išiel do koalície so SMERom?

21.7.16

Reakcia na Gálov posledný rozhovor,  in http://dennikn.sk/517522/fedor-gal-v-poslednom-rozhovore-koncim-zranuju-ma-reakcie-ludi

Oceňujeme váš sebaodstup (opak sebapotvrdzovania), ktorý vyjadrujete vo vašom článku. To znamená, že sme smutní, že nemôžeme dostať ani kúsok z vašej „kondenzovanej lásky“ o ktorej sa v ňom zmieňujete, lebo ju potrebujeme. Vy nás však nechcete. Lebo namiesto nej nám spolu s takmer celou demokratickou VPN + akademickou elitou hovoríte, že naše protesty sú pre vás nehorázne. Mrzí nás to, ale ideme proti korupcii, čiže za liberálnymi hodnotami úplne systematicky, z vlastnej vôle. Preto to dokážeme. A to vás presvedčí.

16.7.16 Poznámky k Roháčovi a Luckemu

The conservative’s case for the european union defending eurosceptic onslaugh (Dalibor Roháč)

Abstrakt

 1. Národný štát ako generátor slobody, voľného obchodu a voľného pohybu ľudí je ahistorický mýtus konzervatívnych reformistov. Ako ukazuje minulosť, vytvára opak, t.j. protekcionizmus a kontinuálne konflikty, napr. 1. a 2. svetovú vojnu.
 2. Slobodu, voľný obchod a voľný pohyb ľudí ako základné liberálne hodnoty zabezpečujú iba dohodnuté pravidlá národných štátov = EU, ako to dokazuje vývoj po 2. sv. vojne.
 3. Pravicový euroskepticizmus (ku ktorému okrem čistých euroskeptikov (napr. Farage, Mach), patria konzervatívni reformisti (napr. Lucke – viď poznámky nižšie), Putin, jeho sympatizanti Orbán, Zeman, ultrapravica (napr. Francúzsky Národný front, Kotleba ĽSNS) a skorumpované vlády (napr. Smer/Fico/Kaliňák a ich koaliční partneri) sa podporou národných štátov chtiac-nechtiac snaží nie o reformu, ale o jej opak, čiže demontáž EU.
 4. Hlboké reformy EU znamenajú dopracovávať ku Schengenskej dohode pravidlá:
 • spoločnej ochrany hraníc
 • spoločného udeľovania azylu

a súčasne

 • zrušiť demotivačnú top-down dogmu povinnej menovej+politickej únie (“ever closer union”)
 • namiesto nej zavesiť vývoj infraštruktúry jej spolupráce na bottom-up motiváciu jednotlivých členských krajín  (deregulácia/autonómia)

Zhnutie: Podpora národných štátov aj ich dirigovanie zhora, je demontáž EU. Podpora motivácie spolupráce národných štátov zdola, je reforma EU.

Poznámky:

 1. Ako viete som voličom SaS, ktorá je v Europarlamente vo frakcii Konzervatívnych reformistov. Ich prominentný predstaviteľ, Bernd Lucke podobne, ako Dalibor Roháč, potvrdzuje, že EU je dobrý projekt a že potrebuje štrukturálne reformy.
 2. Medzi Roháčom a Luckem/Sulíkom nie sú podstatné rozdiely.
 3. SaS triezvo integruje ľavicových a pravicových liberálov, umiernených libertariánov a občianskych konzervatívcov.

12.7.16

Nepoznám lepšiu filozofiu ako Unix/Linux. Preto ju použijem na feedback ku našim protestným Bonaparte akciám, ktoré sú podľa mňa lab-om tvorby silnej občianskej spoločnosti.

1. Protestujúci majú najväčší záujem aby veci skutočne fungovali.
Potrebujú na akciách spolutvoriť užitočný a nový postup=význam.
2. Preto sa zameriavajú na stratégiu (dlhodobá vec) a nie na taktiku (krátkodobá vec).
Koncerty a párky z nich robia konzumentov, spotrebiteľov. Oni si nárokujú byť spolutvorcami hodnôt liberálnej demokracie, nie nasledovníkmi charizmatických vodcov.

ďalšie súvislosti

1.7.16

Som voličom SaS. Myslím, že sa potrebujeme integrovať. Hranicou integrácie je opozícia, menovite SaS/Olano/Nova/OKS + „V mojom mene“  (Beblavý, Macháčková, Petrík, Zimenová), Simon + ostatní voliči a politici Most a Sieť, ktorí sa dištancujú od koalície so skorumpovaným SMERom a proto-ľudáckou SNS. Z etických dôvodov nemôžem podpísať túto výzvu, pretože je pod ňou podpísaný František Mikloško, ktorý deň po voľbách doporučoval Mostu a Sieti ísť do koalície so Smerom ako najlepšie možné riešenie. Považujem jeho kontamináciu etiky za najhoršie riešenie.

27.6.16

Rozdelenie reality na “Malé”a “Veľké” dejiny je neplatným dualizmom, krájajúcim skutočnosť na dobrú, múdru elitu a zlý, hlúpy dav = asymetrické, jednosmerné pseudoriešenie, založené na príkazoch. Tým, že sa dnes jednotlivec sám proaktívne prestáva považovať za zlého a hlúpeho, t.j.  a) odmieta robiť nositeľa vojny, revolúcie a striedania režimov  b) počúvať zaliečavý hlas populistov, žmýkajúcich z neho falošnú emocionalitu,  dokazuje, že sa chce riadiť pravidlami.

24.6.16

Rozhodnutie Brexit=yes je otázka. V hi-level úrovni to vyzerá tak, že odpoveď na ňu je jej funkciou. To by však znamenalo, že konštrukcia objektivity sa skladá iba z otázok, ktoré netreba dokazovať, lebo stačí, že sú prekvapujúce. Pozrime sa preto na low-level úroveň.  Ja v nej vidím, že otázka a odpoveď sú 2 nezávislé súčiastky konštrukcie objektivity. A to je optimistické. Namiesto kritiky otázky teda hľadám presnejšiu odpoveď.

22.6.16

Sme silná občianska spoločnosť, ktorá v sobotu ukáže, že hodnoty liberálnej demokracie majú najväčšiu evolučnú kondíciu.

19.6.16

Sme silná občianska spoločnosť. Zajtra pred komplexom Bonaparte si v súlade s Ústavou SR uplatňujeme svoje garancie. Nárokujeme si hodnoty liberálnej demokracie.  Násilie medzi ne nepatrí.

ÚSTAVA SR

1. HLAVA

Prvý oddiel, Základné ustanovenia

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

2. HLAVA, Základné práva a slobody

Tretí oddiel, Politické práva

Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti

Čl. 28
(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

16.6.16

Ďakujeme vám, pán prezident za to, že aktívne utvárate motivačné prostredie pravdivosti.  Inšpiruje nás ku zodpovednosti za pravdivú realitu, ktorej slušnosť nastáva až jej konaním.

10.6.16

Daniel Lipšic v diskusnej relácii Lukáša Filu s Luciou Žitňanskou a Radoslavom Procházkom ukázal, čo si potrebuje silná občianska spoločnosť nárokovať namiesto vyjednávania: výmenu nedôveryhodných osobností za dôveryhodné v kľúčových pozíciách a to aj napriek výsmechu Radoslava Procházku a Lucie Žitňanskej, ktorý si vyprosíme. Je to poučné aj pre ISU aj pre slovensko.digital. Aby sme neboli spoluzodpovední za legitimizáciu „progresivity“ pedagogického integrátora Plavčana (s poradcom Burjanom)IT integrátora Pellegriniho.

Príklad, ako sa to dá robiť:

´Vážený pán prezident, v diskusnej relácii Lukáša Filu s Luciou Žitňanskou, Radoslavom Procházkom a Danielom Lipšicom, Daniel Lipšic upozornil na to, že terajšia vládna koalícia opozícii, ktorú označuje za extrémistickú, systematicky, arogantne odmieta odpovedať na základné otázky súvisiace s kauzou Ficovho domáceho, Ladislava Bašternáka. Podľa ústavy máte formálne „právo vyžadovať od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh“. Prosíme vás, využite ho na definitívne objasnenie všetkých súvislostí tejto kauzy‘.

30.5.16

Ak sa nám zdá, že objektivita je vyváženosť medzi pravdivosťou a nepravdivosťou, položme si otázku, či to znamená, že nechceme stáť na strane pravdivosti.

Inak dopadneme ako
Dubéci (ako nezávislý politologický expert, kandidoval za Most),
Hardoš (ako nezávislý politologický profesionál, kritizoval amatérizmus odmietnutia vládnutia so Smerom),
Filko (ako nezávislý ekonomický expert slúžil Smeru),
Šebej (ako zodpovedný politik porušil všetky sľuby a vládne so Smerom)
Burjan (ako nezávislý pedagóg – ten, čo chce úprimne robiť zmysluplné školstvo – sa stal poradcom ministra súčasnej zradcovskej vlády, Plavčana)

To, že udrelo úplne blizko, http://www.burjanoskole.sk/?p=2151, podčiarkuje urgenciu otázky v prvej vete hore:

Pravdivosť je tak silná nezávislá motivácia, že moc (alebo vyváženosť medzi pravdivosťou a nepravdivosťou = polopravdivosť), ju nedokáže nahradiť. Máme na to úspešný pedagogický produkt – konštruktívnu pedagogiku prof. Hejného, ktorú pán Burjan ako vidno z vyššie uvedeného linku pozná. (http://www.h-mat.cz/). Zhrnutie: Podľa Hejného je polopravdivosť demotivačné mocenské prostredie, ktoré devastuje inteligentnú tvorivosť.

20.5.16

Spoločne nastala rýchla korekcia. Strana, ktorá má odvahu dávať a dodržiavať sľuby, mýliť sa a rýchlo opravovať chyby, má najsilnejší evolučný fitness – http://www.ta3.com/clanok/1084137/tb-r-sulika-a-j-mihala-o-volbe-predsedu-sas.html

17.5.16

Ako volič SaS  som spokojný s tým, že táto strana dodržiava svoje sľuby. Každý záväzok potrebuje spoločné vylepšovanie.  Pripájam link na 2. kapitolu Watzlawickovej Pragmatiky ľudskej komunikácie – Nemožnosť nekomunikovať: http://is.muni.cz/el/1451/podzim2012/bp1177/um/watzslavick.pdf

20.4.16

Hitler si veľmi často umýval ruky. Jedol iba biodynamickú zeleninu. Nefajčil. Nepil. Miloval zvieratá, prírodu. Takto všetkým ukazoval svoje ušľachtilé presvedčenie, že treba očistiť seba, národ, krajinu, Zem od nepriateľskej špiny, od Wittgensteina. Bolo to veľmi pôsobivé. Napriek tomu mu nie všetci uverili. Chceli sa sami presvedčiť. Preto si prečítali Wittgensteinov Logicko-filozofický traktát. Aj vy sami sa môžete presvedčiť, koho Hitler považoval za parazitickú špinu, ktorú treba zlikvidovať: http://tractatus-online.appspot.com/Tractatus/jonathan/index.html, http://www.equark.sk/index.php?cl=scientist&iid=30

20.3.16

Nechceme menšie, ani väčšie šance. Stačia nám tie, ktoré nám dáva principiálnosť. Je to hra s nenulovým, pozitívnym súčtom.

19.3.16

Zlosť, nenávisť, preklínanie (virtuálne aj terénne) sú dôkazy našej bezmocnosti. Nimi si skorumpovaná moc (Smer) a jej spolupracovníci (SNS, Most-Híd, Sieť) legitimizujú svoje podvodné víťazstvo nad nami. Ak ho chceme anulovať, verejne spolu so slovensko.digital, ISU a ostatnými komunitnými iniciatívami, diskutujme náš program, Agenda 2020. Tým spoluvytvárame verejný priestor férovosti a transparentnosti, skutočné víťazstvo.

16.3.16

Sulík v októbri 2015 navrhol a potom spolu s Matovičom, Lipšicom a Dostálom podpísal, čiže dal mi, vtedy ešte znechutenému nevoličovi písomnú garanciu, že po voľbách nepôjde so SMERom do vlády. Dodržal to. Tiež mi dal na verejnú diskusiu svoj program. Zodpovedné osobnosti z neho spravili väčšie nebezpečenstvo ako je Kotleba. Preto doporučili vládu Smeru, SNS, Mostu a Siete.

Zhrňme si to: Na jednej strane mám dodržaný verejný záväzok a najlepší program, ktorý stačí spoluvytvárať a spoluimplementovať. Na druhej strane návod na nutnú zradu, ktorú je potrebné spraviť pre záchranu pred nebezpečenstvom. Chcem to prvé, vyberám si konzistentnú motiváciu, stáva sa zo mňa volič. Zodpovedné osobnosti v tom vidia môj amaterizmus, a hystériu. Preto si za každú cenu vynucujú proti mne, teraz už voličovi, to druhé. Vidno z toho, kto je zodpovedný za Kotlebu? A za Fica? Preto ak nechcem byť spoluzodpovedný, odmietam to. To je môj verejný záväzok.

Moje „ZA“Za odstránenie nacistických pútnickych miest na Slovensku  Za rozpustenie nacistickej LSNS  Za divadlá v BB  Za slobodu slova  Za Lorenza a za Kalmusa

po 5.3.16

Produkt (nie šabľa) je všetko – Steve Jobs

Dokonca aj CBR uznáva, že „SaS má najlepší ekonomický program na ochranu vlastníckych práv a umenšenie roly štátu, tzv. zoštíhlenie štátu a že ďalej presadzuje konštruktívnu reformu zdravotníctva a dokonca prišla s návrhom na rozšírenie domáceho vzdelávania…“ aj že „ekonomické návrhy SaS sú veľmi konštruktívne pre zlepšenie situácie rodín…“ A tiež, že „ekonomicky je SIEŤ slabšia ako SaS a menej radikálna ako SaS v etických témach“
Masarykovská ČSR bola jedinou demokraciou v Európe. Bola tak úspešná, že na Slovensku začala padať HSĽS. Preto sa HSĽS tajne spojila s nacistami a spolu ČSR zdeštruovali. Cirkevný konzervativizmus sa odvtedy vôbec nezmenil. Videli sme to napr. vtedy, keď F. Mikloško na post prezidenta uprednostnil postkomunistu Gašparoviča pred liberálkou Radičovou. Potom pokračoval Dzurindovými zákernými pokusmi o deštrukciu liberálnej Radičovej vlády (napr. voľba generálneho prokurátora) až sa mu to podarilo spojením dôvery vláde a podporou Eurovalu. Potom sme si ešte vypočuli od J.Čarnogurského, že politika je iba pre silných mužov. Teraz sa deje to isté, ale v ešte silnejšej konfigurácii. To už sa proti liberálom spojila minulá elita úplne. Stačí si tu v DenníkuN prečítať, že pre Martina Šimečku je Sulík nebezpečnejší ako fašizmus, čiže Kotleba. A tiež na .týždni Františka Mikloška, ktorý podobne ako Šimečka doporučujú Bugárovi ísť do vlády so SMEROM spolu so SIEŤOU a SNS.

Zhrnutie: Pravicoví a ľavicoví konzervatívci sa boja liberálneho produktu, čiže programu SaS 2020, ktorého implementácia môže byť úspešná ako prvá ČSR. Lebo vtedy všetci uvidíme, kto je zodpovední za Fica aj Kotlebu. Pre cirkevných a ľavicových konzervatívcov je teda lepšie byť v roly nepostrádateľných opravárov stroja, ktorý sami kazia. Boja sa zodpovednosti. Zvaľujú ju na nás. Preto presadzujú totalitu, ktorá vedie ku poslušnosti a nie motiváciu, ktorá vedie ku pravdivosti.

Máme dobrý program. Potrebujeme ho spoločne prepojiť so všetkými komunitnými projektmi ako napr. slovensko.digital, ISU, atď. Potrebujeme premiéra, ktorý nás spolu s prezidentom Kiskom integruje do motivovanej spolupráce u nás, aj v rámci EÚ.

pred 5.3.16

Ničenie liberálnych hodnôt/Destruction of liberal values

Tak ako Tunisania, nedovolíme ničenie liberálnych hodnôt. Dnes vo voľbách sa spoločne vyjadrujeme veľmi jasne za implementáciu ústavnej garancie nezávislosti inštitúcií do reálneho života. Nebojíme sa, nie sme šokovaní, ani zdesení z fašistov, nacistov, komunistov, fundamenalistov a populistov. Nebudú nám vládnuť. Sme silná občianska spoločnosť.

We, like Tunisians, disallow the destruction of liberal values. Our integration is being expressed very clearly in the election´s today by our vote for the constitutional warranty of the institutional independence to go live. We are neither affraid, shocked, nor horrified from fascists, nazis, communists, fundamentalists and populists.  They will not rule us. We are the strong civil society.

ešte raz po 5.3.16

Nekonzistencia názorov pána Šimečku
Jeho povolebné tvrdenia:
http://dennikn.sk/394554/simecka-umieracik-fica-slovaci-sa-vzburili-voci-establismentu/?ref=tit „Kto môže zostaviť vládu? “Neviem si predstaviť Sulíka (Liberála) ako premiéra zvlášť v čase, keď bude Slovensko predsednícka krajina.” Šimečka hovorí, že ak by sa potvrdili prvé odhady, vie si predstaviť jedine takú vládu, ktorá by bola kombináciou Smeru s tradičnými stranami, ktoré sú ideologicky uchopiteľné“

a. sú v uplnom rozpore s bedákaním o rúcaní sa liberalnej demokracie v strednej Európe, viď moju reakciu na jeho článok  http://dennikn.sk/385410/liberalna-demokracia-sa-strednej-europe-ruca-sokujuco-rychlo/ vyššie

b. sú v uplnom rozpore s jeho „Prepáčte za našu (VPN) nezodpovednosť“,  ktorou sme rýchlo odovzdali moc Mečiarovi http://dennikn.sk/3268/intelektuali-neprevzali-zodpovednost-tak-musel-niekto-iny/

Niečo tu nesedí

2.6.15

Prestal som tu blogovať

V tomto dezinformačnom článku sa dozvedáme, že od Kremľa sa môžeme naučiť niečo dobré: spôsob, akým vo svoj prospech využíva hlúposť, naivitu a slabosti svojich súperov. V skutočnosti je tá hlúposť, naivita a slabosť ich úcta k pravde, dodržiavanie pravidiel a ústretovosť.

Požiadal som DenníkN, aby to komentoval a nereprodukoval lži. Odmietol. Preto tu končím s blogovaním. (Výnimku som spravil iba kvôli voľbám. Budúci týždeň zmením dátum tohto protestného bannera na pôvodný, čiže 02.06.2015. Zmenil som to a po 2 dňoch som sa rozhodol znova aktualizovať dátum a tento už ponechám. Takto som postupne skonštruoval nápad tekutého textu, ktorý aktualizujem podľa potreby a v ktorom sú verejne viditeľné všetky jeho náčrty).

In this disinformation article we were told, that something good can be learned from Kremlin: the way how it makes use of the stupidity, naivety and weakness of its opponents. The fact is, that stupidity, naivety and weakness is their respect for the truth, compliance with rules and helpfulness.

I asked DenníkN to comment it, not to reproduce lies.  They rejected it. Therefore, I have quit blogging here.

Skoč

Čakáme na Janu Shemesh/Waiting for Jana Shemesh (a už sme sa dočkali :-))

Nie sme znudení, ale kontaminovaní ruskou propagandou, ktorá nás systematicky oberá o výhodu silnej občianskej spoločnosti. Pretože v nej Ruský doublethink nemá žiadnu šancu, ako sa to ukázalo po 2. svetovej vojne, v roku 1946 vo Fínsku. Dá sa to zastaviť tak, že namiesto konzumnosti, ku ktorej nás vychováva vulgárny populizmus, nás začne vzrušovať tvorba zodpovedných riešení, napr. to, že sa pričiníme, aby bolo Rusko za agresiu susedného štátu vylúčené z Bezpečnostnej Rady OSN ako aj zo samotnej OSN.

We are not bored, but contaminated by Russian propaganda, which systematically holds us back from the benefit of a strong civil society. Because in it, Russian doublethink has no chance, as it appeared after the second world war in 1946 in Finland. This can be stopped so that instead of the consumerism to which we are being taught by vulgar populism, we start to be excited by the opportunity to create responsible solutions, for example, that we contribute that Russia will be expelled from the Security Council of United Nations and of the UN as such for the aggression of its neighboring country.

Ako sa mohlo stať, čo sa v roku 2016 stane?

Bestseller si môže dovoliť tvrdiť, že je úplne nemožné predvídať budúcnosť. Vedecká kniha si to dovoliť nemôže. Predpoveď je jej neoddeliteľnou súčasťou.

A bestseller can say that future is completely unpredictable. A scientific book cannot. Prediction is it´s integral part.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk