Denník N

Súťaž konkrétnych racionálnych riešení (väčšie AI/AGI zadanie)

Ich prostredím je Zóna proximálneho rozvoja

Včera som sa vrátil z Nemecka. Hotel v ktorom som býval, je asi 10km od budovy, v ktorej prebiehali naše AI/AGI-LABs. Takže som sa presúval taxíkmi. Viezol ma aj nemecký Turek, moslim, ktorý mi povedal, že v Nemecku nie je demokracia. Lebo on a jeho deti nemajú rovnaké možnosti ako Nemci. Je to racionálny argument, ktorého sa drží. A preto je pre neho Erdogan lepší, ako Merkelová.
Ak to spojím s názorom taxikára – umierneného obdivovateľa Salviniho, kresťana, ktorý ma viezol na Schwechat, aj on má racionálny argument – Salvini na rozdiel od elít EU podľa neho nemlží univerzálnymi myšlienkami, ale robí niečo konkrétne pre ľudí, zastavil migráciu a tým ich chráni.

 

Ktoré je najlepšie riešenie?

1. také, ktoré má dokonalé poznanie?

2. také, ktoré vie opravovať svoje chyby?

__________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra 2018 aj stromom blogových liniek

b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

c) neviem vytvoriť komerčnú stránku pre konštruktivistické vzdelávanie, ktoré inšpirujem. Tu je súčasná nekomerčná, s ktorou som spokojný. Jej veľmi silnou stránkou je, že nechytá druhých. Ale čaká, že sa chytia sami. Lebo vtedy a len vtedy to môže fungovať.

Pomôžem tomu tak, že to prerobím do Jupyter Notebookov, nad ktorými bude bežať klasifikačný NLP model predikovania dobrých a zlých vyučovacích hodín ako aj ich najdôležitejších vlastností, napr. tvorivého vyrábania jazyka, dejinnosti, občianskosti, atď., v ktorom sa počíta iba to, čo sa vytvorí. A nie to, o čom sa hovorí.

 

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk