Denník N

V Mestských lesoch budeme prioritne opravovať asfaltky pre cyklistov

Existujúca cestná sieť v bratislavskom lesoparku bola pôvodne budovaná pre potreby lesného hospodárstva. Vzhľadom na postupný útlm ťažby dreva a preferovanie rekreačnej funkcie lesov, sme sa rozhodli uplatňovať pri rekonštrukcii ciest nový princíp, ktorý presadzovali aktivisti z občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, pri tvorbe Koncepcie rozvoja mestských lesov.

Pri výbere úsekov ciest na opravu, sme preto začali zohľadňovať ich rekreačné využitie. Cesty najviac využívané cyklistami, tak budú opravované prednostne. Pri rozhodovaní nám pomáhajú verejne prístupné dáta z aplikácie Strava, ktorú používajú cyklisti a bežci, na monitoring svojich výkonov.

Dáta z aplikácie Strava pomáhajú identifikovať najviac využívané trasy v lesoparku. Najfrekventovanejšie trasy sú na mapke najsvetlejšie a najvýraznejšie (časť sú asfaltky, časť lesné cesty a singletraily)
Opravená cesta v úseku Červený kríž – hranica s I. Svätojurskou, v smere Biely kríž

V máji bol vymenený povrch na dvoch úsekoch asfaltových ciest, spolu 2,4 km (9300 m2). V úseku od Červeného kríža smerom na Biely kríž (až po hranicu Mestských lesov) a na trase Rača – Biely kríž, úsek od Račianskeho urbáru smerom k Poldru na Pieskovom potoku. Obe cesty predstavujú hlavné trasy zo Železnej studničky a Rače na obľúbený Biely kríž.

Hranica Mestských lesov v smere od Bieleho kríža na Červený kríž.
Oprávnené otázky vzbudila táto technická plocha, ktorá bola pred rekonštrukciou už zarastená machom a trávou. Pri oprave sa postupovalo podľa pôvodných parametrov cesty, tj opravila sa aj táto plocha. Do budúcna je však namieste uvažovať o postupnom prehodnotení funkcií takýchto plôch v lese a znižovaní ich počtu na nevyhnutné minimum.

Komplexnú opravu si vyžaduje aj najviac využívaná cesta v lesoparku na Železnej studničke, ktorú však až po Sanatórium spravuje priamo hlavné mesto. So zástupcami mesta sme už začali diskusiu ohľadom komplexnej obnovy promenády, ale aj o opatreniach v prospech peších a cyklistov, lepšom prístupe k rybníkom a vybudovaní podchodov pre žaby.

S predstaviteľmi mesta sme už začali diskusie o komplexnej obnove promenády na Železnej studničke, ktorá je v zlom stave. Komplexnú obnovu by sme chceli využiť aj na opatrenia v prospech peších a cyklistov, lepší kontakt návštevníkov s rybníkmi a vybudovania podchodov pre žaby (vizualizácia a návrh od združenia Iniciatíva Naše Karpaty)

Okrem bežcov a stabilne vysokého počtu horských cyklistov, posledné roky viditeľne pribúdajú návštevníci na cestných bicykloch. V lesoparku nachádzajú vhodné podmienky na šport vďaka postupným opravám ciest, kvalitného lesného prostredia s minimom automobilov a na bratislavské pomery atraktívnemu kopcovitému terénu.

Mestské lesy majú ambíciu stať sa lídrom v oblasti rekreácie a športu na Slovensku, budú preto pokračovať v investíciách do rekreačnej infraštruktúry a tiež znižovať počet povoleniek pre vjazd automobilov, len na úroveň nevyhnutnú pre údržbu lesoparku. Ďalšie opravy asfaltových ciest sa budú realizovať v roku 2020, podľa ich rekreačného využitia. Záverom treba povedať, že sieť asfaltových ciest považujeme za dostatočnú a žiadne nové sa neplánujú.

Tešíme sa na vás v lesoparku :)

Za Mestské lesy v Bratislave,

Marek Páva

Teraz najčítanejšie

Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy spravujú viac ako 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Viac ako polovicu územia tvorí Zóna kľudu s vylúčením ťažby dreva a hospodárskych zásahov. Dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami aj občianskymi združeniami. Hlavná činnosť je založená na nasledovných pilieroch: 1. podpora rekreácie a športu 2. ochrana prírody 3. šetrné lesné hospodárstvo 4. lesná pedagogika Kontakt: info@mlba.sk