Denník N

Výzva, ktorá má zmysel: Školenia digitálnej gramotnosti či praktické príručky do tried

Učiteľ musí byť psychológom, sudcom, manažérom a častokrát aj rodičom. Práca nekončí odučením si svojho predmetu. Nasledujú hodiny príprav, opravovania písomiek a organizovania školských či mimoškolských akcií. Účastníci programu Teach for Slovakia v druhom roku svojho pôsobenia na školách pracujú aj na takzvanej leadership challenge [líerská výzva], ktorá prináša pozitívny dopad na ich žiakov, školu či širší systém. Mnohé z nich však pomáhajú aj priamo ďalším učiteľom.

foto: Kristína Vlčková

Leadership challenge je projekt, ktorý navrhujú a uskutočňujú účastníci programu. Tieto projekty majú najrôznejšie témy, trvanie i formy, a to podľa konkrétneho kontextu a potrieb daného účastníka. Vždy je ich cieľom priniesť pozitívny vplyv na jednej strane na žiakov či miestnu komunitu, ale na druhej strane podporujú u účastníkov rozvoj nejakej konkrétnej zručnosti.

“Leadership challenge je príležitosť pozrieť sa na seba a svoje okolie po roku učenia a zreflektovať, čo som za tento rok videla, čomu som porozumela a čo mi stále vŕta v hlave. Zároveň je to možnosť pozrieť sa na seba samého v perspektíve dlhodobých plánov – čomu sa chcem v budúcnosti venovať, čo sú moje silné stránky a v čom ešte potrebujem zamakať,” hovorí Mária Leitnerová, mentorka a šéfka ambasádorského projektu Teach for Slovakia.

Leadership challenges sú naozaj rôzne. Tie zamerané na študentov prinášajú žiakom nové príležitosti a skúsenosti ako napríklad zážitkové vzdelávanie, súťaže, výlety, zveľadenie triedneho alebo školského prostredia, či napísanie knihy. Každý jeden projekt im tiež pomáha v budovaní zručností potrebných pre život. Iné sa zameriavajú na pomoc komunite, či pracujú na systémových zmenách. Viacero účastníkov pracovalo na metodikách či manuáloch, ktoré prinášajú nový pohľad na prácu so žiakmi v triede.

“Samotní účastníci si vďaka tejto výzve budujú rôzne zručnosti, v ktorých vnímajú, že sa potrebujú posunúť. Napríklad organizácia času, fundraising, budovanie prepojení alebo získavanie podpory. Taktiež využívajú tie, v ktorých sa cítia byť silní, ako budovanie vzťahov, projektové riadenie či rôzne „hard skills“ – svoje IT zručnosti či cudzie jazyky,” dodáva Mária.

Budovanie digitálnej gramotnosti u učiteľov

Angelika Fogašová učí na druhom stupni Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Už druhý rok sa venuje najmä výučbe informatiky a biológie. Odkedy začala učiť informatiku, téma digitálnej gramotnosti ju stále viac zaujímala.

“Veľmi ma mrzí, že výučba informatiky sa podceňuje a kvôli nedostatku kvalifikovaných učiteľov sa väčšinou učí neodborne. Skúsenosť na našej škole mi však bola inšpiráciou, pretože u nás sa na informatiku kladie veľký dôraz. Dokonca máme navýšenú dotáciu na dve hodiny týždenne.”

Učitelia, ktorí informatiku učia a chcú ju učiť, sa však častokrát v téme necítia doma, nemajú dostatočné vedomosti a chýbajú im učebnice. To spôsobuje, že strácajú motiváciu. Angelika sa poradila s vedením školy a ponúkla svojim kolegom možnosť zúčastniť sa školení digitálnej gramotnosti.

Kolegovia možnosť dovzdelať sa v tejto oblasti veľmi ocenili. Školenie nebolo povinné, no napriek tomu sa na ňom zúčastnilo až 40% učiteľov. Ocenili, že Angelika pracuje na škole a mali možnosť sa jej pýtať na veci, ktorým na školení úplne neporozumeli, aj počas ďalších dní.

foto: Kristína Vlčková

V súčasnosti s kolegom z Teach for Slovakia Janom Horváthom začali pracovať na projekte Informatika 2.0.

“Našim plánom je vypracovať plány hodín na hodiny informatiky v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Plány hodín plánujeme oddiferencovať tromi úrovňami, aby sa dali použiť na všetkých školách pri deťoch s rôznymi úrovňami dosiahnutých vedomostí. Našim hlavným cieľom je pripraviť plány tak, aby učiteľ informatiky musel stráviť čo najmenej času prípravou na hodinu.”

Na projekte bude Angelika ďalej pracovať aj po skončení účastníckeho programu Teach for Slovakia.

Ako prekonať jazykovú bariéru?

Najväčšou výzvou bolo pre Zuzku Urbanovú porozumieť si so svojimi žiakmi. A to doslova. Zuzka učí na prvom stupni na Základnej škole v Chminianskych Jakubovanoch, kde je materinským jazykom jej žiakov rómčina.

“Bola som ohromená tým, aká veľká jazyková bariéra bola medzi mnou a mojimi žiakmi. Okrem základných pokynov sme si prakticky nerozumeli. Kým som prišla na to, ako im zadať inštrukcie, aby sa pri práci nestratili, kým som vymyslela, ako ich učiť o gramatických javoch jazyka, ktorý je pre nich cudzí, veľa som sa natrápila.”

Zuzka začala pátrať po metódach, ktorými by mohla svojim žiakom so slovenčinou pomôcť. Inšpirovala sa praktikami, ktoré sa bežne používajú vo Veľkej Británii alebo v USA pri učení takzvaných English learners – teda žiakov, ktorí nehovoria plynulo po anglicky. Tieto metódy rešeršovala, adaptovala na náš kontext a skúšala ich vo svojej triede. Aby pomohla ďalším učiteľom, začala vytvárať manuál, ktorý sa jej podarilo dopísať začiatkom februára.

“Po dopísaní manuálu som viedla tri školenia, kde som metodiku predstavila učiteľom z Teach for Slovakia, kolegom zo školy a účastníkom konferencie Učíme pre život. Následne som ho rozposlala približne stovke učiteľom. Dostala som naň veľmi pozitívnu spätnú väzbu a pevne verím, že sú kolegovia, ktorí si z neho berú inšpiráciu na prácu vo svojich triedach.”

Okrem práce na manuáli, ktorí sa Zuzka ešte cez leto chystá vylepšiť, rozmýšľa aj nad tým, ako nadizajnovať dlhodobejšiu metodickú podporu pre učiteľov, ktorý učia slovenčinu ako druhý jazyk.

V Chminianskych Jakubovanoch od septembra spúšťajú pracovnú skupinu, ktorá prejde školeniami, extra hospitáciami a mentoringom, ktorá pomôže učiteľom vďaka týmto prístupom zefektívniť výuku detí, ktoré doma nehovoria po slovensky. Zuzka by zároveň po skončení programu rada ďalej pôsobila v organizácii Teach for Slovakia.

Príručka plná videí a praktických rád

Po štúdiu filmovej a televíznej réžie sa Betka Hrušovská rozhodla pokračovať ako učiteľka na prvom stupni v Turni nad Bodvou. Schopnosť rozprávať obrazom, ktorú získala na škole, počas dvoch rokov v programe veľmi ocenila. Jej žiaci totiž tiež čelia jazykovej bariére – v triede má žiakov s materinským jazykom českým, anglickým, maďarským aj rómskym.

V marci sa zúčastnila konferencie o kritickom myslení na školách, kde dostala príležitosť viesť workshop pre učiteľov z najrôznejších prostredí. Tam začala vnímať obrovský hlad po informáciách a zdieľaní materiálov. Námatkovo im ukázala nejaké videá a materiály, ktoré vytvorila, a učitelia si pýtali viac. Tak vznikla online príručka 10(+) tipov a trikov, ako si uľahčiť učiteľský život, ktorá je voľne dostupná na stiahnutie.

“Rozhodla som sa v krátkej príručke príťažlivým a zrozumiteľným spôsobom popísať to, čo denne robím v triede. Popisujem v nej rôzne techniky výučby, pomocné aktivity na slovenčinu alebo matematiku a v jednej kapitole sa venujem popisu charakterového vzdelávania a zaradeniu príbehov do aktívnej výučby. Ku každej aktivite je priradený obrázok alebo priamo link na youtube video zo slovenského prostredia s reálnymi žiakmi – jednoducho úryvok z mojej bežnej hodiny, “ hovorí o svojom projekte Betka.

K dnešnému dňu má príručka viac ako tisíctristo videní. Zo spätnej väzby sa Betka dozvedela, že učitelia obzvlášť ocenili videá a možnosť pozrieť si popísané techniky priamo v praxi. Obzvlášť povzbudivé bolo najmä to, keď jej prichádzali správy, že techniky skúšali v praxi, a fungovali. Pripraviť takúto príručku malo teda naozaj zmysel.

A kam sa Betka chystá po skončení programu?

“Rada by som zužitkovala nazbierané skúsenosti a hlbšie sa venovala problematike nerovnosti vo vzdelávacích výsledkoch a v čitateľskej gramotnosti u žiakov zo znevýhodneného prostredia. Taktiež rozmýšľam, že by som ostala ďalej učiť, pravdepodobne však na menší úväzok a na inej škole. Cítim, že je čas posunúť sa aj inde a opäť nejakým spôsobom zužitkovať nové vedomosti. Nevylučujem ani možnosť vrátiť sa k filmu a nakrútiť dokumentárny film z tohto prostredia.”

Práve prepojenie leadership challenge s dlhodobou osobnou víziou vie priamo prispieť k profesnému rastu účastníkov. V minulých rokoch sa napríklad dvom účastníčkam podarilo zorganizovať celoškolskú aktivitu „Triedy plné budúcnosti“, ktorá úspešne pokračovala na školách aj v tomto školskom roku. Viacerí budúci mentori ešte ako učitelia skúsili zorganizovať workshopy pre kolegov. Zahraničná študijná návšteva na inkluzívnej škole v Británii zase pomohla účastníčkam, ktoré momentálne pôsobia na Ministerstve školstva alebo v organizácii ETP Slovensko. Leadership challenges teda pomáhajú žiakom, no taktiež motivovaným účastníkom, ktorí sa chcú zlepšovaniu školstva venovať dlhodobo a to aj v roli ambasádora Teach for Slovakia.

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.