Denník N

Vypočítavá podpora vo voľbách?

Jednotliví kandidáti získavajú financie na svoju kampaň aj pomocou transparentných účtov, kam môžu ľudia posielať peniaze. Keď niekomu chodia malé čiastky, tak to nikto nerieši, pravdaže ak ich súčet je v norme, no keď ide o väčší príspevok, tak to už pritiahne pozornosť. Vtedy sa začnú natískať otázky: Prečo to daný človek urobil? Čo touto podporou chce získať? Na tieto otázky je najjednoduchšie odpovedať si, že chce pre seba získať výhody, keď daný kandidát vyhrá. O to viac sa nám to tak zdá, ak ide o niekoho, kto vlastní nejakú úspešnú firmu. Ale musí to tak naozaj byť? Je ich podpora vždy vypočítavá?

Moja osobná skúsenosť je taká, že aj medzi ľuďmi, ktorí prispievajú nie malými čiastkami, sú takí, ktorí to robia nezištne. Ich cieľom nie je získať výhody pre seba alebo svoju firmu, ale pre nás všetkých. Podporujú kandidáta, ktorý je podľa nich najlepší a môže Slovensku najviac pomôcť.

Mne sa takýto postoj páči a mohol by som si z neho brať príklad. Pravdaže pri rozhodovaní, komu dám hlas, sa aj ja rozhodujem podľa toho, kto by bol v danej pozícií najlepší a urobil by pre Slovensko najviac dobra (a pravdaže najmenej zla, lebo nikto nie je dokonalý). Mal by som si však klásť otázku, či je môj hlas dostatočná podpora.

Je jednoduché sťažovať sa, že môj kandidát nemá poriadnu kampaň, ale je náročnejšie tento stav zmeniť a priložiť ruku k dielu. Na výber máme viac možností, ako pomôcť. Môžeme diskutovať so svojimi známymi a robiť „lokálnu“ kampaň. Diskutovať o vhodných kandidátoch môže aj nám pomôcť nájsť toho najlepšieho alebo pre toho najlepšieho kandidáta získať viac hlasov. Ďalšia možnosť je prispieť finančne, hoc aj malou čiastkou. No a v neposlednom rade prispieť svojím časom a skúsenosťami priamo s oficiálnou kampaňou, lebo keď je dosť dobrovoľníkov, tak stačí menej financií na rovnako dobrú kampaň. A tiež peniaze použité na kampaň bez ľudí, ktorí by vedeli ako ich použiť, by boli iba vyhodené do vetra.

Viem, že teraz nie sú úplne aktuálne žiadne voľby, ale môžeme si urobiť reflexiu, ako sme konali pri tých voľbách, ktoré sme v poslednej dobe mali. A keď najbližšie uvidíme, že niekto podporil väčšou čiastkou kandidáta, myslím si, že bude dobré neriešiť len jeho motiváciu, ale zamyslieť sa aj nad vlastným postojom. Ako prispievam ja k tomu, aby sa Slovensko zmenilo k lepšiemu?

Teraz najčítanejšie