Denník N

Sedem princípov spokojného manželstva

…“šťastné manželstvá sú založené na hlbokom priateľstve. Mám tým na mysli vzájomný rešpekt a potešenie zo spoločnosti partnera.“ John M. Gottman

Môžu výskumy pomôcť láske a partnerským vzťahom?

John M. Gottman, vedec a emeritný profesor na Univerzite vo Washingtone, sa svojimi zisteniami a vďaka spätnej väzbe od množstva párov utvrdil v tom, že je možné pomôcť manželským párom nájsť cestu k spokojnému vzťahu. Gottmanove zistenia pramenia z dlhodobého výskumu skoro 700 párov. Nezameral sa len na vonkajšie prejavy partnerov, ale aj na ich telesné prejavy: tlak, tep, imunitné funkcie a ďalšie. Svoje zistenia zhrnul do siedmych princípov v knihe Sedem princípov spokojného manželstva. Každý princíp obsahuje aj cvičenia, ktoré pomôžu partnerom na princípe pracovať.

Gottmanov tím vedecky dokázal, že v nešťastnom manželstve sú partneri častejšie chorí a žijú kratšie. Je to kvôli častejšiemu telesnému a emocionálnemu stresu. Partneri v spokojnom manželstve mali lepšiu imunitu.

Nespokojné manželstvo má vplyv aj na deti. Deti mali zvýšenú hladinu stresových hormónov a z výskumov vyplynolo, že mali častejšie problémy v škole, vyskytovala sa u nich častejšie depresia, agresivita a zhoršenie prospechu.

Čoho sa vyvarovať alebo štyria jazdci Apokalypsy

Gottman sa zameral aj na to, čo je pre partnerské vzťahy ničivé. Tieto príznaky nazval štyria jazdi Apokalypsy, pretože boli pre vzťahy veľmi deštruktívne. Sú to:

1. Kritika osobnosti a charakteru partnera: „Ty si strašný bordelár!“. Správny spôsob je sťažnosť na situáciu:“Je tu neporiadok.“

2.Pohŕdanie, neúcta, nadradenosť: „Aj tak to spravíš zas zle!“

3. Defenzívnosť, ktorá konflikt eskaluje. Partner sa stavia do pozície „nevinnej obete“ a nie je schopný si priznať chybu: „Nespravila som to, pretože som nestihla. A mohol si to spraviť aj Ty.“

4. Zamurovanie – vyhýbanie sa konfliktu aj manželstvu, citové odvrátenie sa. Je reakciou na zaplavenie negatívnymi emóciami.

Ďalším faktorom boli neúspešné pokusy o nápravu. Neschopnosť prijať ospravedlnenie alebo ignorácia pokusov o uvoľnenie napätia.

Posilnenie priateľstva v manželskom páre je kľúčové

Priateľstvo poskytuje partnerom najlepšiu ochranu pred nevraživosťou voči partnerovi. Práve sedem princípov, na ktoré Gottman prišiel posilňuje priateľstvo medzi partnermi.

1. Rozširujte svoje mapy lásky

Poznáte priateľov svojho partnera? Jeho sny, túžby, obľúbenú hudbu? Poznáte partnerkine obavy, kto ju nahneval, jej zážitky z detstva? Pamätáte sa, čo ste cítili, keď ste partnera prvýkrát uvideli? Gottman toto vzájomné poznanie medzi partnermi nazýva „podrobná mapa lásky“. Tieto „mapy lásky“ pomáhajú partnerom lepšie sa poznať a vzájomne sa lepšie chápať. Čím sú podrobnejšie, tým lepšie.

2. Rozvíjajte vzájomné sympatie a obdiv

Čo na svojom partnerovi obdivujete? Možno je vtipný, kľudný, priateľský, pracovitý, aktívny, čestný. Vzájomný obdiv a úcta k partnerovi nám pomáha zabrániť tomu, aby sme sa k nemu/k nej správali pohŕdavo počas konfliktu alebo pri hádke.

3. Buďte k sebe ústretoví, neodvracajte sa

Ak si partneri nájdu chíľku na prejavenie ocenenia aj v kolotoči každodenných povinností pomáhajú roznecovať medzi sebou romantické pocity. Ústretovosť voči partnerovi posilňuje vzájomnú dôveru, citové prepojenie a vášeň. Zaujalo ma, ako spokojné páry pristupovali k menším nedostatkom svojho partnera. Brali ich zhovievavo a niekedy aj s vtipom.

4. Prijímajte partnerov vplyv

Gottmanove výskumy ukázali, že „najspokojnejšie a dlhodobo najstabilnejšie boli také manželstvá, kde manžel je ochotný deliť sa s manželkou o moc a necháva jej podiel na rozhodovaní.“ Súvisí to aj s umením naučiť sa ustúpiť a, paradoxne, pri tom získať. Gottman uvádza vtipný problém „záchodovej dosky“. Ženy rozčuľuje zdvihnutá záchodová doska. Jej sklopenie zaberie mužovi milisekundu. Je to malé ustúpenie, za ktoré ale muž môže získať u ženy veľa pozitívnych bodov.

5. Riešte riešiteľné problémy

V každom vzťahu sa vyskytujú rôzne problémy, ktoré treba riešiť. Gottman sa zaoberá najčastejšími konfliktmi vo vzťahoch ako sú peniaze, sexuálne problémy, narodenie dieťaťa, domáce práce alebo problematický vzťah s partnerovým príbuzným a ponúka možné riešenia. Tiež ponúka postup pri riešení problémov, aby partneri neboli zaplavení negatívnymi emóciami. Je to napr. mierny nástup pri začatí diskusie, prijímanie pokusov o nápravu, nachádzanie kompromisov a ďalšie.

6. Prekonávajte patové situácie

Vy chcete ísť tancovať, Váš partner chce tráviť čas doma. Vy chcete tráviť viac času s širšou rodinou, Vaša manželka chce byť len s Vami a Vašimi deťmi. Za našimi presvedčeniami sú naše životné, najhlbšie sny, o ktorých partner niekedy ani nevie alebo ich nerešpektuje a neuznáva. Dôležité je povedať partnerovi, aký sen sa skrýva za Vašim postojom. Možno tancovanie vyvoláva v žene pocit mladosti, vrátia sa jej spomienky na pretancované noci, energia a radosť zo života. Manžel, ktorý chce byť naopak doma môže byť introvert, ktorý sa v spoločnosti cíti neistý alebo nevie dobre tancovať. Potom môžu hľadať spoločné riešenie.

7. Vytvárajte spoločný zmysel

Spoločný zmysel je niečo, čo robí vzťah jedinečným. Sú to spoločné ciele, hodnoty, rituály, ktoré vzťah upevňujú. Môžu to byť aj každodenné drobnosti, spoločná večera, rituál odchodu do práce a rozlúčenia sa s rodinou. Ocenenie a pochvala, vďačnosť.

Niekedy aj malá zmena môže mať veľmi pozitívne dôsledky. John Gottman to vyjadril veľmi pekne: „Rovnako ako na začiatku každej cesty musíme aj tu najskôr zamietnuť pochybnosti, potom urobiť prvý krôčik, potom sa pozrieť, kam sme sa dostali, a rozhodnúť sa o ďalšom kroku.“ Tak, hor sa na cestu!

John M. Gottman a Nan Silverová: Sedem princípov spokojného manželstva. Jan Melvil Publishing, Brno 2015

Preklad: Marek Procházka, David Krásenský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie