Denník N

Vládna koalícia potopila pokus o reguláciu bilbordov zavedením dane

Poslanci NR SR zo Spolu navrhli zákon o dani z vonkajšej reklamy. Táto daň mohla priniesť reguláciu bilbordov a zlepšiť príjmy obcí. Zákon nebol v národnej rade schválený, pretože proti sa postavila vládna koalícia a SaS.

Zákon o daní z bilbordov má opodstatnenie – reklamné spoločnosti využívajú verejný priestor na vytváranie svojich ziskov. Verejný priestor – cesty, chodníky, námestia využívajú a pri tom ho znehodnotia. Vonkajšia reklama musí byť viditeľná z miest, kadiaľ sa voľne pohybujú ľudia. Vytvárajú svoj zisk na úkor obcí a ľudí tam žijúcich.

Napriek tomu reklamné spoločnosti neplatia žiadne poplatky za to, že využívajú verejný priestor na svoje podnikanie. Nijako neprispievajú k tvorbe a údržbe verejných priestorov. Na rozdiel od toho, ak si chce niekto otvoriť prevádzku musí platiť daň z prevádzky. Ak si niekto vytvorí elektronický obchod, musí platiť za využívanie internetu. Za využívanie verejných priestorov však poplatky chýbajú.

Reklamné spoločnosti tento neregulovaný priestor zneužívajú a zaplavili Slovensko reklamnými bilbordami a pútačmi. Množstvom bilbordov sme sa zaradili na dno medzi kultúrnymi krajinami sveta.

Pritom zdaňovanie reklamy je veľmi demokratické, pretože prenáša rozhodnutie o zdaňovaní a teda aj o regulácii bilbordov na obce, kde môžu občania najlepšie rozhodnúť – v niektorých obciach si môžu obyvatelia vynútiť vysokú daň, ktorá vo veľkej miere vylúči bilbordy z obce. Inde zase môže obec dať dane nižšie a tak obec môže maximalizovať zisk z tejto dane.

Preto úplne logicky prišiel návrh zákona, ktorý by umožnil obciam vyberať daň z vonkajšej reklamy. Daň by mohli obce vyberať v ľubovoľnej výške, jej zavedenie nie je povinné – takže môže byť aj nulová. Daň by svojim fungovaním pripomínala daň z nehnuteľnosti: majitelia bilbordov alebo nehnuteľnosti, na ktorej je bilbord umiestnený, by museli zaregistrovať svoju vonkajšiu reklamu, resp. podať daňové priznanie. Potom by už každoročne platili daň obci, podľa toho akú výšku dane obec vyrúbila.

Proti dani z vonkajšej reklamy sa postavili poslanci vládnej koalície – Smer, SNS a Mostu, okrem Žitňanskej a Senka. Okrem toho daň nepodporili ani poslanci SaS okrem Dostála. Za daň hlasovali Oľano, ĽS Naše Slovensko, Sme rodina a nezaradení. Poslanci, ktorí nezahlasovali za tento zákon svoj postoj v rozprave nijako nevysvetlili. Pozrite si hlasovanie podrobne na konci tohto blogu.

Ak chce niekto čokoľvek namietať proti Kotlebovcom, v tomto hlasovaní ukázali väčšiu kultúrnosť, liberálnosť a zmysel pre spravodlivosť ako vládna koalícia a SaS.

Je čudné, že SaS nezahlasovala za tento zákon, pretože daň z vonkajšej reklamy je naozaj veľmi liberálna – nezakazuje reklamu ale ju reguluje finančnými mechanizmami. Pri tom sa tiež zachováva pôsobenie trhu, pretože obce sa môžu rozhodnúť, či uprednostnia zisk z tejto reklamy alebo radšej podporia obec bez reklamy. Okrem toho SaS typicky pre pravicových politikov podporuje súkromné podnikanie na úkor verejných zdrojov, t.j. dovoľuje bez poplatku brať z verejného priestoru, ktorý tiež má svoju hodnotu – aj trhovú.

Dúfajme, že toto bol len prvý krok v pokuse o reguláciu vonkajšej reklamy. Je možné, že tento problém sa dostane medzi predvolebné témy v budúcoročných voľbách do Národnej rady.

Hlasovanie o dani z vonkajšej reklamy prebehlo 20.6.2018. Tu sú bližšie informácie:

Obce by mohli zdaňovať vonkajšiu reklamu, navrhujú nezaradení

Obce nedostanú možnosť zdaňovať vonkajšiu reklamu

https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/7/33?id=196406

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1036

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=40441

Katarína Macháčková (Spolu):  Princíp vlastník zodpovedá

Zopár citácii z vystúpenia poslankyne Macháčkovej zo Spolu:

… mestá dlhodobo bojujú s vizuálnym smogom a nemajú v rukách efektívny nástroj, ako proti nemu bojovať.

Obec bude môcť vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane v závislosti od typu reklamy, náležitosti oznamovacej povinnosti a možnosti oslobodenia od dane, prípadne jej zníženie. … nepôjde o povinnú daň, ale bude na každej obci, či takúto daň na svojom území zavedie, alebo nie.

Novela stavebného zákona, ktorá zaviedla nové procesné podmienky umiestňovania reklamných stavieb, neodstránila problémy, ktoré obce neustále s narastajúcim šírením vonkajšej reklamy majú, a v praxi často nastávajú práve tieto situácie. Mestá nemajú dosah na vonkajšiu reklamu, ktorá nespĺňa náležitosti definície reklamnej stavby v zmysle stavebného zákona, ako sú rôzne voľne položené pútače, áčka, reklamné plachty a podobne. Mestá nemajú nástroj, ako vlastníka reklamného zariadenia regulovať a usmerniť pri umiestňovaní vonkajšej reklamy na súkromnom pozemku. Mestá nemajú dostatočné nástroje na to, aby reklamné stavby a pútače odstránili v prípade, že už využívané nie sú.
Je bežnou praxou a obštrukciou zo strany vlastníkov bilbordov, že aj keď mesto rozhodne v zmysle stavebného zákona o odstránení bilbordu, počas konania sa zmení jeho vlastník a celé konanie musí prebehnúť odznovu. Vlastníci budov a pozemkov, na ktorých je vonkajšia, tvrdia, tvrdia, že reklamné zariadenia nie sú ich a nemôžu ich odstrániť.

V prípade umiestnenia reklamy na súkromnom pozemku sú však samosprávy bezzubé a sú nútené prizerať sa na to, ako vonkajšie reklamy na súkromných pozemkoch a stavbách neustále pribúdajú.

Túto prekážku odstraňuje náš návrh zákona, keď pri identifikácii daňovníka vychádza z princípu vlastník zodpovedá. Určenie, že daňovníkom dane za šírenie vonkajšej reklamy môže byť aj osoba, ktorá nie je vlastníkom reklamy, ale je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom sa reklama nachádza, odstráni problém s neustálym pátraním po vlastníkovi reklamy a zbavovanie sa zodpovednosti vlastníkov pozemkov za to, čo sa na ich nehnuteľnosti nachádza.

Miroslav Beblavý (Spolu): Bratislava je ako latrína

Zopár citácii z vystúpenia poslanca Beblavého zo Spolu:

… a ktorý sme pripravili spoločne aj s Matúšom Vallom, kandidátom na primátora Bratislavy. Tento návrh síce vznikol na pôde Bratislavy, pretože Bratislava je mesto najviac postihnuté vizuálnym smogom dnes, ale je aplikovateľný na celom Slovensku.

V prvom rade chcem zdôrazniť, že cieľom tohto zákona nie je zvyšovať príjmy samospráv. Teda ak z tej dane budú príjmy pre samosprávu, bude to určite potešujúce, ale cieľom je dať samospráve konečne účinný a efektívne regulačný nástroj na vonkajšiu reklamu.

Teda aby mohla samospráva na svojom území a občania prostredníctvom nej si povedať, či sa cítia byť vizuálnym smogom presýtení, či je množstvo bilbordov zhruba okej alebo či im nevadí. Ako to urobia? No urobia to práve cez túto daň, pretože tento zákon umožňuje samospráve nastaviť daň v podstate vo výške, ktorú uzná za vhodné, a cez to môže samospráva ekonomicky veľmi presne regulovať, komu sa ešte oplatí tieto plochy prevádzkovať.

Problémom vonkajšej reklamy na Slovensku vrátane Bratislavy dnes je totiž to, že ekonomická analýza ukazuje, že sa oplatí prevádzkovať aj plochy, ktoré sú v skutočnosti pomerne málo využívané alebo nie sú spoločensky ani ekonomicky efektívne. Čo tým mám na mysli? Mám tým na mysli veľmi jednoduchú vec. Na zriadenie bilbordovej plochy sú úvodné fixné náklady. Musíte, podľa toho, kde to máte vytvoriť tú plochu, postaviť ju, zasadiť do zeme, prípadne pripevniť k nejakej stavbe, to znamená, sú fixné náklady s tým, aby vznikla, ale akonáhle tá bilbordová plocha vznikne, tak náklady s jej udržiavaním sú veľmi malé v porovnaní s tými fixnými nákladmi. To znamená, že tomu, kto ju už raz postavil alebo vytvoril, sa ju v podstate oplatí tam nechať bez ohľadu na to, či je reálne využívaná, v akej miere a za akých nákladov. A to samozrejme vidno z toho, že často sme najmä pri politických kampaniach, kde to je lepšie vidno, svedkami, že aj rok, dva, tri, štyri staré plagáty vidíme ešte, čo teda ukazuje veľmi jasne, že tá bilbordová plocha odvtedy, od tej kampane nemohla byť prenajatá. To je samozrejme pravda aj pri komerčných prenájmoch, len tam to tak nevieme, lebo netušíme, že kedy mala Billa naposledy akciu alebo kedy sa Hornbach rozhodol naposledy investovať do reklamy. Pri kandidátoch na primátora, na poslanca to vieme, naopak, veľmi presne a na ich základe vidíme, že tá využiteľnosť je často veľmi nízka.

My chceme touto daňou umožniť samospráve zmeniť tú ekonomickú rovnicu, chceme umožniť, aby samospráva mohla povedať, že za túto plochu musíte odviesť minimálne 10, 20, 100 eur mesačne podľa toho teda, ako to bude ustanovené v danom meste, a tým pádom vlastníci budú prevádzkovať len plochy, z ktorých ich príjmy budú samozrejme vyššie, čisté príjmy, ako je tá daň, neoplatí sa im prevádzkovať plochu, ktorá už bude v tej chvíli stratová.

Tým pádom mestá budú môcť voliť niekoľko stratégií: 1) Ak budú v podstate mať pocit, že sa im vôbec nechce túto tému riešiť, nebudú tento zákon využívať a takúto daň neustanovia. Chcem zdôrazniť, že tento zákon neustanovuje povinnosť takúto daň vybrať, to znamená, že mestá, ktoré s tým nemajú problém, povedia my to neriešime. To je úplne legitímna stratégia, ak s ňou občania daného mesta budú spokojní.

2) Druhá stratégia bude, že mesto bude chcieť naozaj, aby zostali v meste len plochy, ktoré sú významnejšie využívané, ktoré majú významnejší ekonomický prínos, a nastaviť túto daň povedzme možno na tej úrovni 10, 20, 30 eur na mesiac, čo bude znamenať, že plochy, ktoré sú reálne využívané každý mesiac alebo skoro každý mesiac, sa aj tak oplatia a budú ďalej obsadzované a vlastníci budú motivovaní likvidovať len tie plochy, ktoré sú využívané len málokedy, napríklad počas volebných kampaní alebo iných takýchto vrcholov sezóny. Tým sa za cenu minimálnej ekonomickej straty zásadne zníži vizuálny smog v týchto mestách. To je, nazvime to, základná stratégia.

3) Ale bude možnosť, ak aj mestá budú chcieť byť v tomto agresívnejšie, ak na základe, by som povedal, poverenia od svojich občanov budú chcieť ten vizuálny smog významne minimalizovať, tak tú daň začnú dvíhať, povedzme k 50, k 100 eur za celý bilbord za mesiac, to bude znamenať, že sa naozaj začnú oplácať len veľmi lukratívne plochy a ich počet v danom meste sa zásadne zníži, možno na 20, 10 % dnešného počtu.

Toto všetko ale bude na samosprávach. To znamená nebude im to určovať štát, nebude im to prikazovať a bude to môcť byť predmetom miestnej politiky, miestnej diskusie tak ako iné veci. A toto my chceme práve samospráve umožniť.

To, čo spomínala kolegyňa, ja si dovolím už len zdôrazniť na záver, že takáto daň, ktorú napríklad majú v obdobnej podobe napríklad v Rakúsku, je v skutočnosti v slovenských podmienkach asi jediným účinným nástrojom na to, aby sme významne znížili vizuálny smog.

Možno tí z vás, čo čítajú médiá, zaujímajú sa o to, vidia, že každú chvíľu nejaký, ja neviem, v Bratislave, kde je to problém, primátor alebo starosta alebo niekto slávnostne ohlási znižovanie nelegálnej reklamy. Väčšinou ide o to, že z tých niekoľko tisíc nosičov, ktoré tu máme, odstráni dva, zavolá si k tomu 10 kamier a možno tie dva nosiče už sú niekde dávno inde aj umiestnené, alebo keď aj náhodou sa naozaj o ne zníži, tak je to zanedbateľné promile toho, čo v Bratislave funguje.

To znamená, bez zásadného systémového riešenia tento smog tu bude dlhodobo.

Ja si dovolím len povedať jednu vec, ktorú napísal istý slovenský intelektuál, napísal, že Bratislava je ako latrína, doslova, a povedal teda nie v zmysle, žeby bola zanesená nejakými exkrementami, ale aj keď to pri úrovni niektorých verejných služieb možné je, ale najmä preto, že latríny tradične na Slovensku bývajú vytapetované rôznymi výstrižkami z časopisov, rôznymi plagátikmi a tak ďalej, a Bratislava mu ju dnes pripomínala, pretože každá dostupná plocha je dnes vytapetovaná nejakým bilbordom, nejakou reklamou. Dávno to presiahlo úroveň, ktorá je obvyklá v západnej Európe, ktorá je, by som povedal, aj únosná.

Hlasovanie poslancov NR SR

Číslo hlasovania 177

Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1036) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Výsledok hlasovania Návrh neprešiel

Prítomní 138

Hlasujúcich 137

[Z] Za hlasovalo 45

[P] Proti hlasovalo 10

[?] Zdržalo sa hlasovania 82

[N] Nehlasovalo 1

[0] Neprítomní 12

Klub SMER – SD

[P] Andreánsky, Ladislav       [?] Bagačka, Michal          [0] Baláž, Vladimír         [?] Baška, Jaroslav

[?] Blaha, Ľuboš                    [P] Blanár, Juraj                [?] Bublavý, Dušan       [?] Buček, Jozef

[?] Burian, Jozef                    [P] Čaplovič, Dušan          [?] Číž, Miroslav            [?] Ďurovčík, Emil

[?] Faič, Vladimír                   [P] Fico, Robert                [?] Galis, Dušan            [?] Glenda, Tibor

[?] Glváč, Martin                   [?] Goga, Pavol                [?] Hambálek, Augustín           [?] Choma, Igor

[?] Chudík, Peter                  [?] Janíková, Mária           [0] Jarjabek, Dušan       [?] Ježík, Jozef

[?] Kaliňák, Robert                [?] Kamenický, Ladislav    [?] Kéry, Marián           [P] Kondrót, Maroš

[P] Krajkovič, Mikuláš            [?] Kubánek, Stanislav      [?] Kvorka, Ján             [0] Maďarič, Marek

[P] Madej, Róbert                 [P] Martinák, Ľuboš          [?] Matejička, Vladimír [?] Muňko, Dušan

[?] Náhlik, Peter                   [P] Nemky, Martin           [?] Panáček, Milan        [?] Petrák, Ľubomír

[?] Podmanický, Ján              [?] Puci, Róbert                [Z] Senko, Ján              [P] Šuca, Peter

[?] Tomáš, Erik                      [?] Valocký, Jozef             [?] Vaľová, Jana            [?] Vážny, Ľubomír

[?] Želiezka, Ľubomír

Klub SaS

[?] Baránik, Alojz                   [?] Blahová, Natália          [?] Cigániková, Jana      [Z] Dostál, Ondrej

[?] Ďuriš Nicholsonová, Lucia [?] Galek, Karol                [?] Galko, Ľubomír        [?] Gröhling, Branislav

[?] Ivan, Miroslav                  [?] Jurzyca, Eugen            [?] Kaščáková, Renáta  [?] Kiššová, Jana

[?] Klus, Martin                     [?] Laurenčík, Milan          [?] Osuský, Peter         [?] Pavelka, Radoslav

[?] Rajtár, Jozef                    [?] Sloboda, Vladimír        [?] Zemanová, Anna     [?] Zimenová, Zuzana

Klub OĽANO

[Z] Budaj, Ján                        [Z] Červeňáková, Elena    [Z] Fecko, Martin          [Z] Gaborčáková, Soňa

[Z] Grendel, Gábor               [Z] Heger, Eduard             [Z] Krajčí, Marek           [0] Lukáč, Jozef

[Z] Marosz, Ján                     [Z] Matovič, Igor              [0] Milanová, Natália    [Z] Remišová, Veronika

[Z] Shahzad, Silvia                 [Z] Sopko, Miroslav          [Z] Suchánek, Alan       [Z] Verešová, Anna

Klub SNS

[?] Antošová, Eva                  [?] Baláž, Radovan            [?] Bernaťák, Tibor       [0] Danko, Andrej

[?] Farkašovský, Karol           [?] Hrnko, Anton              [?] Jančula, Tibor          [?] Kmec, Stanislav

[?] Kuciaňová, Magdaléna     [?] Pamula, Peter             [?] Paška, Jaroslav        [?] Smolíková, Eva

[?] Soboňa, Juraj                   [?] Tittel, Dušan               [N] Zelník, Štefan

Klub MOST – HÍD

[?] Adamčík, Eduard              [?] Antal, Peter                [?] Balódi, Ladislav        [?] Bastrnák, Tibor

[?] Bugár, Béla                      [?] Cséfalvayová, Katarína                                    [?] Fedor, Martin        [?] Hrnčiar, Andrej

[?] Jakab, Elemér                  [?] Kresák, Peter              [?] Pfundtner, Edita      [?] Sárközy, Irén

[?] Vörös, Péter                    [Z] Žitňanská, Lucia

Klub ĽS Naše Slovensko

[Z] Beluský, Martin               [Z] Drobný, Stanislav        [Z] Grausová, Natália    [0] Kecskés, Ján

[Z] Kolesár, Juraj                   [0] Kotleba, Marian          [Z] Kotleba, Martin       [Z] Krupa, Peter

[Z] Mazurek, Milan               [Z] Mizík, Stanislav           [Z] Mora, Ján                [Z] Nehézová, Jana

[Z] Schlosár, Rastislav            [0] Uhrík, Milan

Klub SME RODINA

[Z] Goga, Ľudovít                  [Z] Kollár, Boris                 [Z] Krajniak, Milan        [Z] Krištúfková, Petra

[Z] Pčolinská, Adriana            [Z] Pčolinský, Peter          [Z] Šebová, Zuzana       [Z] Štarchoň, Peter

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov

[Z] Bašistová, Alena              [Z] Beblavý, Miroslav        [Z] Dubačová, Viera      [?] Holúbek, Rastislav

[Z] Janckulík, Igor                  [Z] Macháčková, Katarína [0] Marček, Peter         [0] Mihál, Jozef

[Z] Petrík, Simona                 [Z] Poliačik, Martin           [0] Simon, Zsolt            [Z] Šimkovičová, Martina

[?] Vašečka, Richard              [Z] Žarnay, Oto

 

Teraz najčítanejšie

Marián Šumšala

Som manžel a otec syna a dcéry. Nie je mi jedno, či sa majú deti kde hrať. Preto sa nepoliticky angažujem v komunálnej politike. Tiež ma trápi, v akom stave im zanecháme okolitý svet. Preto sa angažujem v ochrane životného prostredia. V obidvoch týchto oblastiach dosť vážne prehrávam.