Denník N

Pätoro o ekológii

Ekológia je v súčasnosti často znejúcou témou. Napriek tomu, potom čo sa mi nedávno dostala do rúk encyklika Laudato si od pápeža Františka, si myslím, že kresťania si stále dostatočne neuvedomujú, že ich úloha v božom stvorení a ich povinnosť voči prírode a Stvoriteľovi sú súčasnosťou ich náboženstva. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim vysvetliť moje pätoro prikázaní, proti ktorému sa previňujeme ak zaujímame ľahostajný postoj k životnému prostrediu, ktoré je zároveň previnením sa voči našej úlohe a poslaniu v božom stvorení.

  1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal – zhoršovanie životného prostredia spôsobuje aj to, že v súčasnosti sa konzum, chamtivosť a plytvanie stalo naším novým Bohom. Namiesto toho by sme si mali uvedomiť, že dôležitejšie je to aby sme prešli od zbožšteného konzumu k striedmosti, od chamtivosti k štedrosti a od plytvania k schopnosti podeliť sa. Bohužiaľ pokora a striedmosť nie sú v dnešnej dobe docenené
  2. Cti Boha aj prírodu, ktorú stvoril – musíme si uvedomiť, že všetko na tejto zemi bolo stvorené tým istým Otcom, preto by sme mali odmietnuť každú nezodpovednú nadvládu človeka nad ostatným stvorením, namiesto toho by nás to malo viesť k láskavej a pokornej úcte. Stvorenie tohto sveta nemožno považovať za majetok, s ktorým môžeme narábať ako sa nám zapáči. Ak sa príroda chápe iba ako predmet zisku a záujmu, má to vážne dôsledky.
  3. Nezabiješ – znečistenie ovzdušia ako aj vody ma za následok obrovský vplyv na zdravie ľudí, hlavne tých najchudobnejších. Niektoré formy znečistenia ovzdušia, ako aj kvalita vody, ktorá je kontaminovaná mikroorganizmami, alebo chemickými látkami, u chudobných, ktorí sú bez možnosti kupovať si balenú vodu, spôsobuje množstvo úmrtí každý deň. Úbytok pralesov a lesov spôsobuje zas vymieranie určitých druhov živočíchov. Chýbajúca reakcia na tieto skutočnosti je znakom straty zmyslu pre zodpovednosť.
  4. Nepokradneš – určite sa všetci zhodneme, že zem je naše spoločné dedičstvo, pretože Boh stvoril svet pre všetkých. Naša nadmerná konzumácia zdrojov a miera spotreby, ale vedie k okrádaniu chudobných národov a budúce generácie o to čo potrebujú pre život. To má za následok, že naše spoločné dedičstvo je tak rozdelené veľmi nespravodlivo.
  5. Nepreriekneš krivého svedectva – nemôžeme viac klamať a tvrdiť, že existuje neobmedzene množstvo energie a zdrojov, ktorých obnova je možná, a že negatívne účinky manipulovania s prírodou sú zanedbateľné. Takisto nemôžeme tvrdiť, že ekologické problémy vyriešime iba technickým pokrokom bez zásadných zmien správania človeka, či to že problémy vyriešime, ak sa zredukuje počet ľudí na tejto planéte a tak sa zabraní v ich nadmernom zásahu. Veľkou lžou je aj to, keď si myslíme, že nás sa to netýka , a že mi predsa s tým nič nemôžeme spraviť. Je dôležité aby každý človek zobral zodpovednosť do svojich rúk a nežil v klamlivej predstave.

 

Teraz najčítanejšie