Denník N

Zníženie výdavkov štátu a efektívnosť ich využitia

Míňame peniaze daňových poplatníkov len preto, lebo nimi disponujeme a nie preto, že nám niečo prinesú, resp. preto, že je potrebné ich použiť na veci, ktoré sú nevyhnutné.

V diskusiách s novými lídrami subjektov prípadnej budúcej vlády sa postupne dozvedáme návrhy zmien fungovania štátu, ktoré sa môžu dotknúť štátnej kasy a v konečnom dôsledku aj peňaženiek občanov – voličov.

Keď sa pozorne započúvam, tak možno po nadchádzajúcich voľbách nás čaká nový koktail daní a odvodov, resp. zmes ich prerozdeľovania. Možno bude nová cestná daň pre všetkých, možno dôjde k zvýšeniu daní z nehnuteľností a majetku, možno dôjde k úprave DPH a spotrebných daní, teda niečo sa zníži a niečo sa zavedie, resp. zvýši. Našťastie sú to len začínajúce diskusie a títo lídri ako avizujú chcú nájsť čo najširšiu zhodu medzi partnermi, aby sa po zostavení budúcej vlády nestrácal čas zbytočnými konfliktmi a diskusiami, ktoré by zaťažovali občanov – voličov, tak ako sme boli doposiaľ zvyknutí.

Mne však v tejto debate stále chýba otázka znižovania výdavkov štátu. Iste každý štatutár orgánu verejnej správy, chce mať čo najväčší rozpočet. Je však potrebné sa pozrieť na efektívnosť a účelnosť vynakladania týchto prostriedkov vo väzbe na konkrétne účely a ciele, ktorým majú slúžiť.

Moja skúsenosť je taká, že tento „budget“ verejných zdrojov zväčša slúži na provízie z verejných obstarávaní, ktoré sa realizujú v štátnom, resp. verejnom sektore. Teda míňame peniaze daňových poplatníkov len preto, lebo nimi disponujeme a nie preto, že nám niečo prinesú, resp. preto, že je potrebné ich použiť na veci, ktoré sú nevyhnutné. Existuje nespočetne veľa príkladov a každý štátny zamestnanec by zopár vedel uviesť z rezortu, v ktorom pôsobí. A tak sa stáva, že štátny (verejný) sektor obstaráva veci, ktoré by vôbec nepotreboval alebo ich potrebuje v inom rozsahu a kvalite.

Takže prvou úlohou novej vlády, by malo byť preverenie rozpočtov jednotlivých rezortov a orgánov verejnej správy vo väzbe na potreby rezortu – štátu a občanov, aby sa už nestávalo, že míňame tam, kde to vôbec nie je potrebné a nevyhnutné.

Hovorí sa, kto je nepoctivý v malom, nie je poctivý vo veľkom, teda treba začať od posledného štátneho orgánu, nielen riešiť veľké projekty ako informatizácia verejného sektoru, nákup obrannej a vojenskej techniky a pod. Pokiaľ nedôjde k zmene v tejto oblasti, čaká nás ďalšia zbytočná výmena vedenia štátu a rovnakého modelu prerozdeľovania finančných tokov bez účelne a bez zmyslu. Ja pevne verím, že to tak nebude.

Teraz najčítanejšie