Denník N

Najvyšší súd sa opakovane zastal mladého autistu znalého práva

Jedno víťazstvo pre všetkých. Vládna strana SMER-SD opakovane utrpela porážku na čele s jej nominantom na poste generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomíra Vážneho. Autista znalý práva opakovane uspel aj s ďalším odvolaním u samotného Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Sociálna poisťovňa bude musieť doplatiť desiatky tisíc Eur invalidného dôchodku spätne za niekoľko rokov existencie trvania protiprávneho stavu, ktorý zavinila Sociálna poisťovňa na čele s generálnym riaditeľom Ing. Ľubomírom Vážnym.

Mladý autista sa však bude právnou cestou domáhať aj náhrady škody vo výške 200 tis. Eur z titulu nemajetkovej ujmy za duševné útrapy od Sociálnej poisťovne, ktorá zavinila existenciu protiprávneho stavu a ďalších 200 tis. Eur z titulu nemajetkovej ujmy za duševné útrapy od štátu v mene ktorého sudkyňa Krajského súdu v Bratislave opakovane vyniesla nezákonný rozsudok, ktorý musel byť opätovne zrušený odvolacím súdom – opäť v prospech mladého autistu.

Určite je nanajvýš žiadúce, aby s okamžitou účinnosťou generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny ohlásil abdikáciu z postu generálneho riaditeľa.

Je potrebné zdôrazniť, že Sociálna poisťovňa permanentne okráda veľké množstvo invalidných dôchodcov. Svedčí o tom dostupná judikatúra slovenských súdov. Treba si taktiež uvedomiť, že mnohí zdravotne hendikepovaný ľudia, ktorí ostanú bez invalidného dôchodku sa neraz odhodlajú aj k samovražde, či sa z nich stanú jednoducho bezdomovci.

Bude niesť strana SMER-SD zodpovednosť za dôsledky, ktoré vyplývajú z jej vlády?

Prípad mladého autistu je o to zaujímavejší, že Sociálna poisťovňa už raz prehrala v spore na Najvyššom súde v roku 2017 a zrejme si až iluzórne myslela, že tentokrát vyhrá, keď opätovne a neúspešne vstúpila do ďalšieho sporu, ktorý taktiež prehrala.

Namiesto toho bude teraz musieť Sociálna poisťovňa okrem spätného doplatenia invalidného dôchodku vyplatiť mladému autistovi aj nemajetkovú ujmu, ktorú mladý autista bude žiadať vo výške 200 tis. Eur.

Aké priority má táto vladá? Súdiť sa so zdravotne hendikepovanými občanmi, ktorý vyhrávajú nad Sociálnou poisťovňou?

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie