Denník N

Time

Nový singel

*

 

Je v tom trochu zákazu,

a najmä príkaz:

Milovať, kde si.

 

Posielam pozdrav

z rán, kde sa pridáva potlesk,

keď už sme pripravení tlieť.

 

Vieme

niekde v sebe,

odkiaľ vytryskne prameň.

 

A kde sa spojíme v Tebe,

na pleciach

uložíme deň.

 

*

 

 

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Je rozdiel vyjadriť sa a byť tým, kto sa vyjadruje. Obrazy rozbitých realít sa množia v obidvoch prípadoch. Tento gordický uzol môže preťať iba subjekt, nie je za tým ani jeho rola. Zo zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.