Denník N

Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Žiliny – verejná výzva mestským poslancom

V Žiline budú v utorok mestskí poslanci schvaľovať meno riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta. Žial, napriek extrémnej dôležitosti tohto postu pre budúci rozvoj mesta kandidáti ani ich vízie neboli verejnosti predstavení. Pred utorkovým hlasovaním sa preto obraciame na mestských poslancov s apelom, aby schválili len kandidáta, ktorý zaručí moderné, ekologické, sociálne a klimaticky zodpovedné budúce smerovanie mesta. Email s týmto obsahom od nás dostal každý jeden mestský poslanec.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Obraciame sa na Vás s verejným apelom týkajúcim sa vymenovania riaditeľa  Útvaru hlavného architekta mesta Žilina – programového bodu číslo 12 utorkového mestského zastupiteľstva.

Fridays for Future Žilina je hnutie mladých ľudí bojujúcich za budúcnosť nás všetkých, ale hlavne mladej generácie v tomto meste. Obzvlášť dôležité sú pre nás témy spojené s ekológiou, klimatickou politikou, sociálnou spravodlivosťou a trvalo udržateľným rozvojom mesta. Voľba šéfa Útvaru hlavného architekta je kľúčovým momentom v rozvoji mesta. Keďže jeho tím bude pozostávať z urbanistu, ekológa, dopravného inžiniera, sociológa a ďalších, ich vízia bude mať zásadný dopad na všetky kľúčové aspekty fungovania mesta.

S určitým sklamaním preto vnímame, že verejnosti neboli predstavené mená kandidátov na tento post, ani ich vízie urbanistického rozvoja mesta. Občania sú tak vylúčení z diskusie a nemajú možnosť vyvíjať tlak prostredníctvom legitímnych občianskych iniciatív. Nepoznáme kvalifikáciu kandidátov, nevieme, či ich agenda pre mesto Žilina zahŕňa aj vysoko aktuálne aspekty mestského plánovania, akými sú aj klimatická zodpovednosť a low, resp. zero-carbon limity pre všetky budúce urbanistické rozhodnutia. Plánuje víťazný kandidát developerov zaväzovať k zeleným, nízkoenergetickým stavbám? Bude chrániť zelené a lesné plochy na mestskom pozemku, ako i pôdu a zdroje podzemných vôd? Bude uvažovať v dlhodobých horizontoch ochrany prostredia namiesto krátkodobých ziskov? Bude preferovať zlepšovanie verejnej dopravy na úkor automobilovej, zasadí sa o dopravné riešenia, ktoré Žilinu konečne zbavia titulu krajského mesta s najhorším ovzduším? Pokúsi sa hľadať spôsoby dekarbonizácie mesta? Plánuje navrhovať modely sociálneho bývania pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, uvažuje o bývaní ako o jednom zo základných ľudských práv? Pripomíname, že všetky tieto trendy sú už zavádzané do praxe v plánovaní stoviek miest v zahraničí a prispievajú k výrazne lepšej kvalite života a udržateľnej budúcnosti týchto miest. Pripojí sa k nim aj Žilina, namiesto toho, aby sa im vzďaľovala?

Žiaľ, na tieto otázky nepoznáme odpovede, a to napriek modernému vedeniu mesta a proklamovanej transparentnosti, do ktorých stále vkladáme nádej. Musíme sa preto spoľahnúť na Vás, poslankyne a poslancov, že kandidátov, ich kvalifikáciu a víziu pre mesto podrobíte svedomitému zváženiu Vy a schválite len kandidáta, ktorý nastaví urbanistickú politiku mesta zodpovedným smerom, bude kontrolovať a vyvažovať developerské záujmy namiesto nekritickej spolupráce s nimi, bude predchádzať vytváraniu čiernych stavieb namiesto toho, aby sa na ich vzniku podieľal. Dúfame, že environmentálne otázky nezostanú pri voľbe bokom, ako luxusný doplnok, ale naopak, stanú sa základným východiskom pri uvažovaní o budúcnosti mesta. V opačnom prípade nám jej veľa nezostane. Voľba hlavného architekta mesta je rozhodujúca nielen pre toto volebné obdobie, ale bude mať oveľa väčší, nezvratný dopad. Veríme, že ak bola niekedy v Žiline šanca presadiť tak zásadné opatrenia, aké klimatické zmeny vyžadujú, je to práve teraz. Nepremárnime ju.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, s dôverou budeme sledovať Vaše hlasovanie a apelujeme na Vás, aby ste v utorkovej, tak dôležitej voľbe schválili kandidáta / kandidátku, ktorý / á nebude zatvárať oči pred kľúčovými problémami súčasnosti. Dúfame, že v prípade akýchkoľvek, čo len najmenších pochybností o kandidátovi resp. jeho minulom pôsobení uplatníte možnosť nehlasovať za a zasadíte sa za zopakovanie konania tak, aby v Žiline dostal priestor ekologicky, sociálne a klimaticky ohľaduplný urbanizmus.

S pozdravom,

Táto výzvu rozosielame všetkým mestským poslancom v Źiline, menovite Zuzana Balogová, Barbora Birnerová, Peter Durmis, Ľudmila Chodelková, Marek Richter, Igor Habánik, Dušan Maňák, Peter Ničík, Vladimír Randa, Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, Dominik Hriník, Martin Kapitulík, František Talapka, Martin Barčík, Jana Filipová, Patrik Groma, Róbert Kašša, Iveta Martinková, Ondrej Šoška, Miriam Šuteková, Lukáš Milan, Ján Ničík, Ľuboš Plešinger, Jozef Juriš, Anton Trnovec, Denis Cáder, Branislav Delinčák, Jozef Augustín, Rastislav Johanes, Ján Pažický

Update utorok, 25.6.2019:  Dobrá správa! Schvaľovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Žiliny bolo zastavené. Veríme, že v novom výberovom konaní, ak sa uskutoční, bude verejnosť priebežne informovaná a budú zohľadnené nielen vecná odbornosť architekta a jeho doterajšie pôsobenie, ale aj jeho postoj k pálčivým problémom súčasnosti. Veríme, že sa nájdu kandidáti, u ktorých sa skĺbi moderná stratégia rozvoja Žiliny so zelenou, nízkouhlíkovou, klimaticky a sociálne zodpovednou urbanistickou víziou.

Teraz najčítanejšie