Denník N

Paranoja či politický boj

Na mestskom zastupiteľstve v Košiciach sa udiala výnimočná situácia. O polnoci, keď v poslaneckých laviciach ostali poslední poslanci prišiel na rad záverečný bod rokovania. Personálne otázky.

Návrh vyhodiť z Majetkovej komisie člena poslanca, ktorého do nej pred polrokom nominovali poslanci toho istého zastupiteľstva.

Predseda komisie svoj návrh o vyhodení zdôvodnil komunikáciou s občanom Kacejom, ktorý vraj mal od poslanca Špaka získať viac informácii ako je povolené.

Jednalo sa o záujem zaťa spomínaného Kaceja odkúpiť od mesta dvojmetrový pás zelene. Záujem, ktorý bol už minulý rok odsúhlasený poslancami mesta Košice. Išlo už len o dokončenie predaja.

pruh zelene na odpredaj

Občan Kacej oslovil väčšinu členov komisie už v marci, pretože nerozumel dôvodom prerušenia rokovania v bode odpredaja a následne aj nezaradzovaním predmetného bodu do daľších rokovaní. O bezdôvodnom brzdení predaja informoval jeho zať listom poslancov a členov komisie v tomto znení:

list občana členom komisie

Špak poradil občanovi Kacejovi osobne sa stretnúť s predsedom komisie Karaffom. Aby mu Karaffa objasnil, prečo predmetný bod najprv prerušil a následne ho už do ďalších rokovaní ani nezaraďoval. Lebo ani Špak tieto dôvody nepoznal.

Ich diskusia prebehla očividne v pozitívnom duchu, predseda komisie si asi vypočul výhody/zisk na predaji, starostlivosť o zeleň mimo nákladov Správy mestskej zelene/ a tento bod predložil.

predseda Karaffa a občan Kacej

Tento 2m široký prúžok trávy popri chodníku, táto „mega“ kauza pokračovala, dokonca poslanec Špak súhlasil so 130EUR/m2 od „developera“ Kaceja pre mesto Košice. Poslanec Filipko ju však na záver upravil na 110EUR/m2. A aj napriek tomuto faktu sa  táto „kauza“ stala prvým a jediným dôvodom vylúčenia tohto poslanca z komisie.

Karaffa sa pýtal, kto komunikuje s občanom Kacejom. Špak sa ako jeden z členov aj  prihlásil a pokojne informoval, že aj on.

Komisia na záver všetkými hlasmi prijala aj cenu aj podmienky a prúžok zelene o šírke 2m sa konečne stal majetkom mladej rodiny, ktorá mohla začať so stavebnými prácami. Aj hlasom poslanca Špaka. Po dvoch rokoch čakania.

Zápisnica z komisie

Celá táto politická naťahovačka končí úplne komicky.

V deň, kedy predseda Karaffa navrhol vylúčiť člena a poslanca Špaka z komisie kvôli zverejňovaniu materiálov sa však mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že konečne splní jeden z bodov volebného programu nového vedenia mesta: KOMISIE BUDÚ VEREJNÉ.

Už nemusíte horko-ťažko hľadať uznesenia a informácie o komisiách na webe, alebo o nich prosíkať poslancov mesta.

Od tejto chvíle sú komisie verejné a výstrahy Karaffu, že sa na nich prejednávajú „tajné“ dokumenty, ktoré smie vidieť iba oko člena komisie, spláchli poslanci do záchoda.

Na komisiu jednoducho prídete, celú si ju pozriete, vypočujete si každého poslanca alebo jej člena. Dozviete sa úplne všetko. Nielen program rokovania, ktorý sa dáva na web a o ktorom poslanec Špak informoval občanov Košíc.

Kde skutočne je dôvod a korene tohto precedensu, sa možno dozvieme neskôr.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Špak

Otec veľkej rodiny. Stavbár. Majiteľ SPAK s.r.o. Poslanec mesta Košice.