Denník N

Zamestnanci a živnostníci, od júla sa zvyšuje stravné

So začiatkom prázdnin začína platiť aj zmena z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúca sa stravného. Dňa 4. 6. 2019 bolo schválené Opatrenie č.176/2019 Z.z. o sumách stravného, ktoré mení sumy stravného poskytovaného na pracovných cestách, ale aj výšku nárokov na príspevok zamestnancov na stravu. Táto zmena sa bude týkať aj stravného živnostníkov, či už pri nárokoch na stravné poskytované v rámci pracovných ciest, alebo pri výške stravného, ktorú si môžu uplatniť ako stravné do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň.

Ako sa zmení stravné na pracovných cestách?

Pokiaľ vás zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu, ktorá trvá viac ako 5 hodín, máte nárok na stravné podľa celkovej doby trvania pracovnej cesty. Rovnaký nárok na stravné majú aj živnostníci počas pracovnej cesty, ktorá trvá viac ako 5 hodín.

Podľa doby trvania pracovnej cesty bude platiť od 1. 7. 2019 nová výška stravného poskytovaného na pracovných cestách nasledovne:

  • 5 až 12 hodín: nárok na stravné vo výške 5,10 eur,
  • nad 12 hodín až 18 hodín: nárok na stravné vo výške 7,60 eur,
  • nad 18 hodín: nárok na stravné vo výške 11,60 eur.

Tu si len dovolím znovu pripomenúť, že v prípade, ak zamestnanec alebo živnostník používa na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo, náhrada za jeho používanie sa menila od 1. 6. 2019 z pôvodných 0,183 eur/km na novú sumu 0,193 eur/km.

Ako sa zmenia gastrolístky?

Predmetná zmena stravného sa bude týkať aj minimálnej ceny gastrolístkov a výšky daňového výdavku pre zamestnávateľov.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancov prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, prípadne stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa. Zároveň je povinný prispievať na stravovanie zamestnancov príspevkov vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do sumy 55 % sumy stravného pri najkratšej pracovnej cesty, teda sumou 2,81 eur.

Rovnako však môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov. Hodnota gastrolístka musí predstavovať hodnotu najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri najkratšej pracovnej ceste, teda od 1. 7. 2019 je to suma 3,83 eur.

Ak ste teda zamestnanec, zamestnávateľ vám od júla musí prispievať na stravné sumou minimálne 55 % ceny jedla, maximálne 2,81 eur a hodnota vášho gastrolístka musí byť najmenej 3,83 eur.

Ak ste živnostník, pri pracovnej ceste si môžete uplatniť vyššie uvedené sumy stravného v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty a pri nákupe gastrolístkov či teplého jedla si môžete uplatniť do daňových výdavkov stravné v sume maximálne 5,10 eur za každý odpracovaný deň.

Viac zaujímavých informácií nájdete na mojej facebook stránke.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.