Denník N

Dôchodkový systém na Novom Zélande

Nový Zéland patrí medzi krajiny s najjednoduchším dôchodkovým systémom na svete. Štát vypláca dôchodok ako solidárnu dávku v rovnakej výške každému dôchodcovi, ktorý mal na Novom Zélande trvalý pobyt minimálne 10 rokov, z toho minimálne 5 rokov po päťdesiatke. Náhrada príjmu takto vyplácaným dôchodkom je približne 41 %. Dodatočné zabezpečenie v starobe je na osobnej zodpovednosti jednotlivca. Nový Zéland vynaloží na dôchodkové zabezpečenie svojich občanov približne 4,7 % HDP[1].

V roku 2007 zaviedli na Novom Zélande štátom podporovaný sporiaci pilier s názvom KiwiSaver. Účastníkom je každý zamestnanec, ak do ôsmych týždňov od začiatku zamestnania neprejaví záujem nezúčastniť sa na sporení. Štát sporenie podporuje daňovými úľavami a štartovacím kreditom ku každému založenému účtu vo výške 1000 NZD. Štartovací kredit 1000 NZD bol zrušený v máji 2015 (edit dňa 9.6.2015). Po troch rokoch sporenia má účastník právo na jednorazový výber za účelom kúpy prvého bývania[2]. Necelé dva roky od spustenia bolo v KiwiSaveri zapojených približne 30 % pracujúcej populácie[3]. V roku 2011 to už bolo 64% pracujúcich. KiwiSaver sa teší veľkej popularite.

Dôležitou súčasťou štátnej dôchodkovej politiky je dôsledné finančné vzdelávanie občanov. Programy finančného vzdelávania sa realizujú v školách ale aj na pracoviskách. Finančná „uvedomelosť“ zvyšuje konkurenciu medzi fondmi ponúkajúcimi sporiace plány, tlačí na znižovanie poplatkov a tým pádom maximalizuje príjem jednotlivcov na dôchodku. V roku 2001 založila vláda web stránku Sorted, na ktorej nájde záujemca rôzne vzdelávacie materiály a pomôcky na finančné plánovanie svojej budúcnosti.

Axiómy, fakty a tézy

  • Nový Zéland je príkladom štátu, ktorý vedie občanov k osobnej zodpovednosti, motivuje ich k sporeniu a zvyšuje ich finančné povedomie.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

[1] spracované podľa: OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013“. OECD Publishing, ISBN 9789264203938, dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013/new-zealand_pension_glance-2013-71-en, dňa 3.6.2015

[2] https://www.sorted.org.nz/life-events/buying-your-first-home

[3] spracované podľa: JOHN, D.C.; LEVINE, R. (2009): „National Retirement Savings Systems in Australia, Chile, New Zealand and the United Kingdom: Lessons for the United States“. The Retirement Security Project, No. 2009-1, Washington, str.14-19, dostupné: http://www.brookings.edu/papers/2009/07_retirement_savings_ john.aspx, dňa 1.8.2011

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk