Denník N

Cirkevná škola je 100-krát lepšia, než žiadna škola. Kvôli tomuto…

Hviezdoslavov Vám predstavovať zrejme nemusím. Kým veľká časť obcí sa v našej republike z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule Bratislava (a patrí Trnavskému kraju) musí čeliť extrémnemu nárastu populácie. Aj keď oficiálne čísla hovoria o tom, že dnes žije v samospráve, ktorú zastupujem ako jej starosta, 2.012 obyvateľov, v skutočnosti je ich tu už dávno cez 4.000 a každým týždňom to exponenciálne rastie. Obrovská časť obyvateľov totiž nemá prehlásené trvalé bydlisko. To je však len jeden z mnohých problémov, s ktorými populačne najrýchlejšie rastúca územná jednotka na Slovensku aj v roku 2019 bojuje…

Nebudem teraz hovoriť o infraštruktúre, ktorá rastie len veľmi pomaly. Všetky veci sme od decembra 2018 rozbehli najlepšie ako sme vedeli, ale je jasné, že všetko nepríde hneď.

Dnes poviem pár slov o základnej škole, ktorá nám tu neskutočným spôsobom chýba…

S hlbokým znepokojením hraničiacim s beznádejnou frustráciou som, žiaľ, odoslal prosby na Ministerstvo školstva, županovi Trnavského samosprávneho kraja, i premiérovi Slovenskej republiky. Ešte pred samotnými komunálnymi voľbami. Oznamoval som im, že na Žitnom ostrove, vo Hviezdoslavove, máme veľmi vážny problém, ktorý bolo vskutku neskoro riešiť už včera.

V skratke Vám musím povedať, že prečo…

Hviezdoslavov, v okrese Dunajská Streda, je už, tak ako som spomenul v začiatku, absolútne najrýchlejšie rastúca obec v tejto nepochybne krásnej krajine. Čelíme developerskej explózii, ktorá nastala po samovražednom schválení šialeného Územného plánu obce v rokoch 2008 až 2010. Vtedy som ja bol čerstvým absolventom gymnázia, tesne po maturite, a na brigáde v Anglicku som roznášal noviny, zdobil zákusky a vykladal tovar.

V tejto zdanlivo milej štatistike sme predbehli úplne všetkých blízko i ďaleko a v očiach verejnosti sme sa stali neslávne slávnym známym „satelitom“ nášho hlavného mesta, Bratislavy. Kým ešte v roku 2008 nás tu bolo sotva 400, dnes nám už veľa zrejme nechýba k číslu 5.000, pričom, samozrejme, nie všetci občania súhlasia s trvalým pobytom v obci, kde chýba tá najzákladnejšia vec, o ktorej aj dnes, po niekoľkých mesiacoch, už ako starosta a nie ako aktivista, píšem…

9-triedna základná škola.

Stalo sa bezprecedentnou skutočnosťou, že nám tu v priamom prenose a pred vlastnými očami zlyhal systém, ktorý je však stále možné opraviť, aj keď to teda jednoduché rozhodne nebude. Ak túto kritickú situáciu neuchopíme pevne do rúk už dnes, o tri roky tu budeme mať možno až šesť stoviek detí, ktoré nebudú mať kde vykonávať povinnú školskú dochádzku. Možno dve stovky detí budú mať však obrovský problém už o rok. I dnes už je situácia neúnosná a obavy občanov stupňujú do oprávnene vysokých rozmerov. Gro našej sociálne akiste vyspelej obce s asi dvojpercentnou nezamestnanosťou tvoria práve mladé rodiny, s jedným, či dvomi školákmi, prípadne škôlkarom, či škôlkarmi, ktorí sa do školy len chystajú. Deti, no nepochybne aj ich rodičia, ktoré boli vydané napospas osudu, chamtivosti developerov a sľubom o lepších zajtrajškoch. Tie však akosi stále neprichádzajú a rok za rokom sa míňa.

Rád by som Vás ubezpečil, že hoci to znie až neuveriteľne, čítate správne. Neexistuje tu ani jedna základná, elementárna výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-15 rokov a to je skutočne v lete 2019, v 21. storočí, spoločensky neprípustné a nezlučiteľné s pokrokom, o ktorý, predpokladám, sa vrcholní predstavitelia tohto štátu, Vlády Slovenskej republiky, ministerstva školstva, resp. Trnavského samosprávneho kraja, údajne enormne a úprimne zaujímajú.

Nechcem, aby tento otvorený a verejný list vo forme blogu skĺzol do toho, že by sme snáď obviňovali niekoho, kto za túto situáciu môže. Pokojne môžeme prehlásiť, že za situáciu môžeme všetci a zároveň nikto. Takisto nechcem, aby sa tento priestor zneužil na polemiku o tom, čo, kedy a za koho sa urobilo  zle. No a napokon určite nechcem, aby táto vec skončila len v „to-do“ liste. To, bohužiaľ, nemôžeme dopustiť.

Na to je už brutálne neskoro…

Chcel som rozprúdiť intenzívne rokovania o tom, ako sa nám, našim deťom a ďalším generáciám dá konkrétne pomôcť.

Chcel som rozbehnúť intenzívnu a konštruktívnu verejnú diskusiu o tom, kde by nová škola mohla stáť, ako by na nej mohol finančne participovať štát, vyšší územný celok, a teda župa, príp. naša vlastná samospráva tak, aby ju to ekonomicky nezlikvidovalo.

Chcel som rozbehnúť taký verejný tlak, ktorého výsledkom bude tak základná, no pritom pre nás tak vzdialená, no skvelá vec – základná škola pre 9 ročníkov s plnou vybavenosťou.

Máme veľmi vážny a kritický problém, a preto som v mene obyvateľov Hviezdoslavova prosil o pomoc. Žiaden aktivista, žiaden starosta, žiaden poslanec, žiaden občan ho sám nevyrieši. Dúfal som, že spolu možno nájdeme to správne, hoci nateraz aj čiastkové, riešenie…

V kolónii Hviezdoslavov bola pritom zriadená vôbec historicky prvá slovenská škola na Žitnom ostrove. Je to výnimočný symbol toho, kde môžeme, hoci po desiatkach rokov ticha, opäť intenzívne začať.

Musíme. Je to naša spoločná a spoločenská zodpovednosť. My skutočne musíme…

Riešenie, teda to čiastkové, no nateraz mimoriadne výhodné, sa črtá práve teraz.

Rímsko-katolícka cirkev (v tomto konkrétnom prípade zastúpená Farnosťou sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove) ponúka v navrhovanom a prerokovanom výmennom koeficiente 1:8 pozemky pre Hviezdoslavov priamo v katastri Hviezdoslavova v dotyku so zastavaným územím obce a podľa návrhu obce (spolu 32.616 m2) výmenou za pozemky v centre (lokalita Pažiť, oproti nášmu Úradu, či Kultúrnemu domu, spolu 4.077 m2), kde by cirkev, ako investor, postavila 9-triednu základnú školu s plnou vybavenosťou a telocvičňou, nový kostol, i komunitné centrum.

Hviezdoslavov pod mojím vedením o toto záujem má, je to férová ponuka, zámer tak bol transparentne zverejnený aj na webe a čaká na schvaľovanie zastupiteľstva. To by malo zasadnúť 9. júla 2019. Nutno podotknúť, že cirkev bola v tomto smere jediným partnerom, ktorý pri škole necúva, ale v rámci etapizácie ju dokonca podsúva ešte pred výstavbu nového kostola. Legitimizovali školu ako prioritu. To je fakt fér…

Neodškriepiteľných dôvodov hodných osobitného zreteľa je hneď niekoľko:

  • flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania vo Hviezdoslavove v podobe novej 9-triednej základnej školy v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti,
  • zámenou pozemkov v predpokladanom pomere 1 ku 8 získa Hviezdoslavov vyše 3 hektáre pôdy (presne 32.616 m2) v katastri obce v dotyku so zastavaným územím, ktoré možno neskôr využiť pre akúkoľvek vhodnú a chýbajúcu funkciu,
  • vopred dohodnutou formou spolupráce (formou zmluvného vzťahu) pri prevádzkovaní a využívaní objektov ZŠ, komunitného centra, príp. telocvične, či kostola a ich areálov vznikne verejný priestor, s možnosťou využitia pre všetky deti a verejnosť, čím sa podporí centrálny obslužný charakter lokality,
  • vyriešenie technickej a dopravnej infraštruktúry v lokalite a jej najbližšom okolí, najmä statickej dopravy,
  • vytvorenie hneď niekoľkých dôležitých centrotvorných funkcií vo Hviezdoslavove,
  • priame vytvorenie cca. 30 nových pracovných miest (prevažne pre pedagogických zamestnancov) v obci Hviezdoslavov.

Akékoľvek riešenie – aj čiastkové – môže pomôcť preklenúť rizikové obdobie, ktoré nás čaká, pričom zriadenie cirkevnej školy sa v tejto chvíli javí ako jediným takýmto dostupným čiastkovým riešením. Reálny termín realizácie tohto zámeru sa javí september 2020, prípadne september 2021…

Ešte raz to však zopakujem. Z pohľadu postupného riešenia celkového problému dostatočnej kapacity základných škôl sa dá vnímať táto možnosť ako flexibilné rozšírenie ponuky vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti.

Preto je cirkevná základná škola 100-krát lepšia, než žiadna škola.

A hneď zajtra poďme riešiť aj školu číslo 2. Lebo času niet, dni utekajú a ľudí stále pribúda…

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“ musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho vedením ocenený Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska.