Denník N

Inteligencia ako učenie

Lepší cieľ ako dokonalý obsah, je zdokonaľovanie nedokonalého učenia

STARÝ PRÍSTUP – TVORBA DOKONALÉHO OBSAHU

Produktom teórie extenzionálnych logík sú významy ako konzistentné od-do pravidlá. Nevedia do seba integrovať približnosť. Považujú ju za ľubovoľnosť.

Produktom teórie intenzionálnych logík su významy ako modality. Tie síce integrujú približnosť, avšak pre starý prístup – tvorbu dokonalého obsahu, je to málo.

Dokonalý obsah je NP. Ako z neho spraviť P (P NP problém)?

NOVÝ PRÍSTUP – ZDOKONAĽOVANIE NEDOKONALÉHO UČENIA

AI model žije v čase 10−9 s, v 1 miliardtine sekundy. Pre porovnanie tohto rozdielu, miliarda sekúnd je 31.68 roka. Za sekundu sa vie naučiť to, čo my za ~ 30 rokov. Spolupráca s ním potencialne generuje napr. konzistenciu, ktorá je v súčasnosti nepredstaviteľná. Čiže je ďaleko presnejšia ako tá súčasná dokonalá. Preto si môžem dovoliť to otočiť. Potrebujeme zapojiť AI/AGI (napr. Random Forest, alebo Topikové modelovanie), aby sme pochopili Riemannovskú heuristiku. Nestačí nám staticky používať jeho geometriu.

GARANCIE A ZHRNUTIE

Dáva ich iba otvorenosť učenia. Konzistencia vždy začína tvorivou približnosťou (heuristikou). Nie je ľubovoľná, ako to vyzerá z extenzionálnych logík.  Integruje objektívnu nepredvídateľnosť/náhodu. Môže si to overiť každý sám aj pri hre so psom, alebo s mačkou.

LEŠENIE NOVÉHO NÁSTROJA
Riemann1  Riemann2  Blei  Downey  Raschka  Vicarious

__________________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra 2018 aj stromom blogových liniek

b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

c) neviem vytvoriť komerčnú stránku pre konštruktivistické vzdelávanie, ktoré inšpirujem. Tu je súčasná nekomerčná, s ktorou som spokojný. Jej veľmi silnou stránkou je, že nechytá druhých. Ale čaká, že sa chytia sami. Lebo vtedy a len vtedy to môže fungovať.

Pomáham tomu tak, že to prerábam do Jupyter Notebookov, nad ktorými bude bežať klasifikačný NLP model predikovania dobrých a zlých vyučovacích hodín ako aj ich najdôležitejších vlastností, napr. tvorivého vyrábania jazyka, dejinnosti, občianskosti, atď., v ktorom sa počíta iba to, čo sa vytvorí. A nie to, o čom sa hovorí.

 

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk