Denník N

Inteligencia ako učenie

Lepší cieľ ako dokonalý obsah, je zdokonaľovanie nedokonalého učenia

STARÝ PRÍSTUP – TVORBA DOKONALÉHO OBSAHU

Produktom teórie extenzionálnych logík sú významy ako konzistentné od-do pravidlá. Nevedia do seba integrovať približnosť. Považujú ju za ľubovoľnosť.

Produktom teórie intenzionálnych logík su významy ako modality. Tie síce integrujú približnosť, avšak pre starý prístup – tvorbu dokonalého obsahu, je to málo.

Dokonalý obsah je NP. Ako z neho spraviť P (P NP problém)

NOVÝ PRÍSTUP – ZDOKONAĽOVANIE NEDOKONALÉHO UČENIA

AI model žije v čase 10−9 s, v 1 miliardtine sekundy. Pre porovnanie tohto rozdielu, miliarda sekúnd je 31.68 roka. Za sekundu sa vie naučiť to, čo my za ~ 30 rokov. Spolupráca s ním potencialne generuje napr. konzistenciu, ktorá je v súčasnosti nepredstaviteľná. Čiže je ďaleko presnejšia ako tá súčasná dokonalá. Preto si môžem dovoliť to otočiť. Potrebujeme zapojiť AI/AGI (napr. Random Forest, alebo Topikové modelovanie), aby sme pochopili Riemannovskú heuristiku. Nestačí nám staticky používať jeho geometriu.

GARANCIE A ZHRNUTIE
Dáva ich iba otvorenosť učenia. Konzistencia vždy začína tvorivou približnosťou (heuristikou). Nie je ľubovoľná, ako to vyzerá z extenzionálnych logík.  Integruje objektívnu nepredvídateľnosť/náhodu. Môže si to overiť každý sám aj pri hre so psom, alebo s mačkou.

LEŠENIE NOVÉHO NÁSTROJA
Riemann1 Riemann2 Blei Downey Raschka Vicarious Alebo si pozri ďalšie príklady
__________________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

The story of the three fish
Charles Sanders Peirce and Artificial Intelligence

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk