Denník N

Kríž

Rekord na svedomí

*

 

Sú slová,

ktoré majú svoju váhu

tak ako my,

 

skúsenejší,

už teda ľahší

v časopriestore.

 

Niekde

skrývajú sukne

za dlane.

 

Niekedy úsmev

šifruje ešte viac

veci takpovediac naopak

 

*

 

Vietor zrýchlil,

namerali nám

rekord na svedomí.

 

Obaľujú sa kopce neviny.

Chceme spolu byť 

väčšiu časť večnosti.

 

Zamiluješ pád

niekedy zvonku,

niekedy zvnútra.

 

*

 

Za sebou plná časť života.

Necháš ju milovať.

 

Po jemných povrazoch

rušíš ma na signál.

 

Chcel by si z neho natrhať

na šalát, na kávu a na čaj.

 

Piesok sa vypne na konci mora, 

prebudí východ aj západ.

 

*

 

Buďme šťastní, 

že sme o sebe nevedeli

iba nejaký čas.

 

Svetlo by nemalo farby

a ticho medzi nami

práve tento Hlas.

 

Ruky už vysilené

nemusia strácať odvahu.

A oči smer jeden k druhému.

 

*

 

Hľadím na Teba ako na kríž.

Myšlienky odídu,

kým si spomeniem na farby.

 

Zelenajú sa od túžby

červenej ako nebo…

Vyplavujú nás bozky,

 

pravidlá na zbytočnosť…

Asi všetko, 

čo k tomu ešte patrí.

 

*

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Je rozdiel vyjadriť sa a byť tým, kto sa vyjadruje. Obrazy rozbitých realít sa množia v obidvoch prípadoch. Tento gordický uzol môže preťať iba subjekt, nie je za tým ani jeho rola. Zo zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.