Denník N

Čo spôsobí prudký nárast minimálnej mzdy na navrhovaných 635 EUR?

Analýza dopadu prudkého zvýšenia minimálky na ceny.

Aby sme si vedeli predstaviť čo by spôsobilo nárast minimálnej mzdy zo súčasných 520 EUR na 635 EUR, čiže zvýšenie o viac ako 22%, pozrime sa na analýzu nárastu minimálnej mzdy medzi rokmi 2016 až 2018 na jednej veľkej slovenskej výrobnej firme, ktorá exportuje veľkú časť svojich výrobkov mimo SR.

V roku 2016 bola minimálna mzda 402 EUR a do roku 2018 stúpla na 480 EUR čo je nárast o 18,5%. Celkové náklady na mzdy za toto obdobie narástli firme o približne o 31%. Zároveň ale firma potrebovala do výroby nakupovať vstupy od iných firiem, ktorým tiež rástli mzdové náklady a tie preto tiež zvyšovali ceny svojich tovarov. Tejto výrobnej firme narástli za toto obdobie ostatné výrobné náklady o takmer 55%. V analyzovanej firme je pomer mzdových nákladov k ostatným výrobným nákladom 27:73. Výpočtom váženého pomeru dospejeme, že analyzovanej firme narástli za 2 roky celkové náklady o zhruba 48% vplyvom nárastu minimálnej mzdy o 18,5%. Aby tento nárast nákladov firma zvládla, taktiež musela zvyšovať ceny svojich produktov. U tejto firmy bol za 2 sledované roky dosiahnutý nárast cien svojich produktov o 57% a firma si zachovala týmto nárastom svoju stabilitu. Toto je reálny výsledok dopadu zvyšovania minimálnej mzdy na výsledné ceny tovarov výrobných firiem.

Tlmenie nárastu nákladov môžu ešte výrobné firmy riešiť automatizáciou a robotizáciou čo je však dlhodobý proces a v stávajúcich firmách toto riešenie nie je však možné robiť takým prudkým tempom.

Preto prudké potencionálne zvýšenie minimálnej mzdy skokovo na 635 EUR t.j. o 22%, pravdepodobne povedie k nárastu cien produktov okolo 40 až 60%.

Otázne je, ako tento nárast cien dokážu absorbovať zahraniční nákupcovia, ktorí majú možnosti nakupovať produkty aj od iných výrobcov sídliacich v iných štátoch a kontinentoch, kde s veľkou pravdepodobnosťou takto prudko ceny nenarastú. S najväčšou pravdepodobnosťou naši exportéri nedokážu predať produkty s takýmto nárastom cien. A ak budú chcieť predať, budú nútení nepremietnuť celé zvýšenie nákladov do svojich cien. Za takéhoto stavu bude výrazným spôsobom ohrozené ekonomické zdravie našich proexportných firiem,….a firmy sú ľudia.

Stačí si predstaviť o koľko viac EUR nechávame za 2 tašky s supermarkete oproti roku 2016 po náraste minimálky.

Jednoducho, rodným číslam ostanú slzy pre pre plač, pretože po čase zistia, že málinko viac v peňaženke vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy ešte neznamená aj viac v nákupnom košíku.

Teraz najčítanejšie