Denník N

Postav školu na hlavu! – O súťažení

Súťažíme stále. V autobuse o flek na sedenie. V obchode o posledný kus tovaru. Niekedy na cestách, kto je rýchlejší, čo nie je veľmi bezpečné.

Konkurujeme si v obchode, zápasíme v športe. Silnejší, rýchlejší, šikovnejší mali vždy v prírode výhodu oproti svojim súperom a tak sa im alebo podarilo obeť uloviť, alebo z opačnej pozície ujsť. Súťaženie máme v génoch. A gény sami tiež súťažia. Chceme sa porovnávať a pre najlepších vždy boli aj atraktívne odmeny. Pocit víťazstva je super. Byť v niečom najlepší.

Jan Amos Komenský autorka: Ester Kachyňková zdroj: www.komensky2020.cz

Myslím si, že súťaž sama o sebe dokáže prebudiť záujem o danú oblasť. Preto chcem, aby aj naša platforma bola súťaživá, hravá, tvorivá. Konečne tá schola ludus podľa majstra Komenského. Idea je, aby si súťaž a zadanie mohol vytvoriť ktokoľvek. Primárne smerujeme k firmám, aby sa snažili prostredníctvom týchto tvorivých aktivít ukázať atraktivitu svojho odboru podnikania. Aby im to prinieslo reálne riešenia na ich zadania problémov priamo z reálneho sveta. Aby si takto mohli prilákať pozornosť kvalitných a nadšených ľudí. Kvalitný človek môže odísť, ale nadšený sa vypracuje, keď bude mať podporu.

Odmenu za úspešné riešenie zadania, alebo umiestnenie v súťaži by v nejakom pomere získal učiteľ a študent, ktorí sa podieľali na riešení. Učiteľ by mohol nominovať žiaka do súťaže. Mechanizmus funguje nasledovne. Pretože učiteľ očakáva odmenu za úspešné riešenie, bude študenta nominovať na také súťaže a zadania, kde má šancu na úspech. Resp. Kvalitne a rýchlo vypracovať zadanie. Tým pádom sa bude podieľať na rozvoji jeho talentu a prinesie mu to odmenu. Tí učitelia, ktorí budú mať kvalitné metódy vzdelávania, budú dosahovať lepšie výsledky a umiestnenia a tým pádom dosiahnu aj viac odmien. Možno im bude stačiť zistiť, čo koho baví a nemusia toľko učiť.

V čom všetkom sa môže súťažiť na platforme? Fantázii sa medze nekladú. Ja sám by som chcel rozbehnúť napr. nejaké hackathony na vývoj platformy ako takej. Ďalej určite investičnú ligu a možno aj nejaké ďalšie formy, o ktorých ešte neviem. Ja som skôr za praktické aplikácie, takže možno niečo vedecké, experimenty, stavba robotov. Ale môžu to byť aj prekladateľské súťaže, tvorivé. Hlavne aby tá súťaž priniesla nejaký produkt na využitie. Plánujem aj projekty spolupráce, kde by napríklad mohol každý odovzdať matematický príklad s riešením a z nich by sa zostavila vo finále učebnica matematiky.

–Postav školu na hlavu!
Digitálne technológie rozumne na školách
Sledujte náš seriál na ďalšej blogovej platforme. Uverejňujeme otázky, čo by sme chceli ešte mať na novej digitálnej platforme. Beta testujeme od septembra 2019.
Ďakujeme všetkým za podporu a každé zdieľanie (fb, linkedin)

Nasleduje: O spolupráci

 https://dennikn.sk/blog/1527839/postav-skolu-na-…nosti-spoluprace/ ‎

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/