Denník N

Návšteva všeobecného lekára (nie) je základným ľudským právom

Ktokoľvek sa v poslednom čase pokúšal dostať do ambulancie všeobecného lekára alebo svoje dieťa k pediatrovi, vie, že na Slovensku máme akútny problém s ich nedostatkom a preťaženosťou. Plné čakárne pacientov, termíny najskôr o pár týždňov či mesiacov a ambulancie, kde už neprijímajú nových pacientov, sú dnes bežným javom slovenského zdravotníctva.

Všeobecných lekárov je a bude málo

Keď sa detailnejšie pozrieme na čísla, existujú dva dôvody tohto katastrofálneho stavu. Prvým z nich je významný nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a aj pre deti. Na Slovensku máme približne 2500 všeobecných lekárov pre dospelých, pričom podľa Inštitútu zdravotnej politiky nám v tomto segmente už dnes chýba viac ako 500 lekárov. Za posledných 5 rokov sa ich počet, a tým pádom aj ambulancií, znížil o 7 percent.

A budúcnosť vyzerá ešte horšie. Ak sa pozrieme na ich priemerný vek, ten je podľa hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo niečo cez 56 rokov. Pritom viac ako 20 percent všeobecných lekárov pre dospelých je starších ako 65 rokov. Ak by do systému nepribudli žiadni noví všeobecní lekári, tak v roku 2022 bude 56 percent z nich do 65 rokov a 44 percent nad 65 rokov. To je alarmujúca predstava.

 

Veľa zbytočných návštev u lekárov

Druhým problémom, ktorý ešte výraznejšie komplikuje situáciu s nedostatkom všeobecných lekárov, je zvyk pacientov navštevovať ich ambulancie často a zbytočne. Podľa dát z OECD, priemerný pacient navštívi ambulanciu lekára viac ako 11-krát počas roka, priemer OECD je však okolo 6 návštev ročne. Podobne zle sme na to aj s hospitalizáciami, ich počet oproti priemeru krajín je vyšší o 9%.

Všeobecní lekári sú tak preťažení vysokým počtom návštev ich pacientov, z ktorých veľká časť je zbytočných. Spolu s ich nedostatkom je výsledkom, že čas, ktorý môže lekár venovať konzultácii s pacientom sa stále znižuje, podľa Asociácie súkromných lekárov až na v priemere 8 minút na jednu návštevu! Slovenské zdravotníctvo tak čelí vážnemu problému, ktorý ak nič neurobíme, sa bude ešte viac zhoršovať.

Konzultácia so všeobecným lekárom nie je samozrejmosťou

Jedným z možných riešení je výrazná zmena procesov, ako dnes všeobecní lekári fungujú. V podstate každá návšteva ambulancie sa končí stretnutím a konzultáciou priamo s lekárom. Pritom podľa zistení britskej NHS, až 30% svojho času venuje všeobecný lekár svalovým alebo pohybovým problémom pacientov, z ktorých veľkú časť vie riešiť fyzioterapeut. Rovnako zbytočne 11% svojho času venuje administratívnym úlohám a papierovačkám. Opäť ide o činnosti, ktoré za neho vie prebrať niekto, kto na to nepotrebuje vysokoškolský diplom a atestáciu.

Vo Veľkej Británii preto prišli s novým systémom fungovania všeobecných lekárov. Ich ambulancie zmenili na menšie zdravotné centrá, ktorých súčasťou je okrem samotného lekára aj ďalší zdravotnícky personál. Tvoria ich povolania ako napr. fyzioterapeut, recepčná, či vyškolené zdravotné sestry pre ľudí s príznakmi psychických problémov ako je úzkosť. Všeobecný lekár je síce ústrednou postavou takéhoto centra, ale pacienti prechádzajú tzv. triážou a do jeho ordinácie sa dostanú len tí, ktorí ho naozaj potrebujú.

Ambulancie všeobecných lekárov sa tak dokážu postarať o dramaticky viac pacientov. V systéme NHS má všeobecný lekár v takto fungujúcej ambulancii cez 3800 pacientov, oproti 2000 pacientom u klasicky fungujúceho lekára. Zároveň to umožňuje venovať sa aj prevencii, keďže súčasťou ambulancií môžu byť aj nutriční poradcovia či odborníci na zdravý životný štýl.

Samozrejme, kľúčovou výzvou takto postavených ambulancií všeobecných lekárov je pacientska dôvera. Pacienti sú dnes zvyknutí, že prístup k lekárovi je zadarmo a že je ich neodškriepiteľným právom. Na druhej strane, toto „právo“ sa čoraz viac a viac bude stávať ilúziou. Nedostatok všeobecných lekárov a ich preťaženosť znamená, že pacientska dilema bude znieť nasledovne: Buď nekonečné čakanie na pár minútovú konzultáciu so všeobecným lekárom alebo rýchla a odborná pomoc od vyškoleného zdravotného personálu.

Dúfajme že riešením bude realizácia skrytých rezerv a zavádzanie modelov efektívneho “healthcare delivery“, ktoré si postupne predstavíme…

Teraz najčítanejšie

Michal Kaszas

Michal Kaszas

Michal je medzinárodný finančný a zdravotnícky stratég. V Boston Consulting Group (BCG) pomáhal popredným svetovým spoločnostiam a vládam so stratégiou a optimalizáciou procesov. Zameriaval sa na zdravotníctvo a Private Equity. Medzinárodnú expertízu sa rozhodol aplikovať a dnes buduje vlastný Private Equity fond, HardWood Investments, ktorý sa zameriava na investície do zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a infraštruktúrnych aktív. Je bývalý triatlonista a najmladší európsky finisher Ironmanu.