Denník N

„Mosíte mu hned vrácit to péro, lebo má enem jedno …“,

povidaųa velice úprimňe, ked nám donésųa další pivo …

————————————————————————————–

„Mosíte mu hned vrácit to péro, lebo má enem jedno“,

povidaųa velice úprimňe, ked nám donésųa další pivo

a dosik od našého stoųa poznamenaų, že já sem na tem rovnak(o),

enemže to péro sem ftedi f šenku na terasi prevelice potrebovaų,

protože pro mja nové záhorácke sųovo sem si akorád zapisovaų

a navíc, celkem opoctatňeňe sem f tú chvílu ešče predpokųádaų,

že aj o dalších zajímavích sųovíčkach v prímém konteksťe sa dozvím

a na maųí bíųí papírek s tim poščaním pérem si poznámki spravím,

ale, bohužel, o to péro sem došeų a tak sųovem enem jednim novim

svúj rostnúcí záhoráckí sųovňíček ot fčerajšího večera sem obohacių,

abi né enem ´kedi tedi ňekedi´ ale už neskaj, fčiléki, sem ho použių

a jeho dalšímu používáňú v oblúbenej záhoráčťiňe sem sa naučių …

To sųovo biųo … biųo … biųo … snat sa ten papírek ňegde nestracių?! )-:

Už ho mám, f buďuráli, namísto papírovej bankofki sem ho fčil objavių.

To sųovo je (fíha …) ´nešpidrná´, no co to znamená sem si nepoznačių

a to určiťe kvúlivá temu, že ten, do mi ho poščaų, má péro enem jedno,

f šenku dicki usmíté dzífča povidaųo, akorád to, keré mi donésųo pivo,

jak kebi to biųa ňejaká zvláštnost, šak šeci s pérem sú na tem tak isto … (-:

14.07.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...