Denník N

Ohlásili plytvanie na ministerstve hospodárstva. Kontrolné úrady si oznámenie pohadzujú, ohlasovatelia sa boja šikany.

Foto – TASR
Foto – TASR

V júni anonym podrobne opísal, ako sa na ministerstve hospodárstva minuli štyri milióny eur na IT systém, ktorý nikto nepoužíva. Podnet obdržalo špeciálne protikorupčné oddelenie Úradu vlády. Polícii ho ďalej neposunuli, lebo sa vraj nezdal dosť silný. Prípad sa dostal na Najvyšší kontrolný úrad, ktorý však už má do konca roka kontroly rozplánované, a tak sa celá vec vrátila späť na ministerstvo, kde to má riešiť odbor kontroly. Informácie o podnete sa dostali aj k šéfovi sporného oddelenia a oznamovatelia sa teraz boja postihov.

Oznámiť možnú korupciu s verejnými peniazmi je na Slovensku komplikované, aj keď na to existujú špecializované úrady. Stále totiž hrozí, že viac ako samotná korupcia, sa bude riešiť jej oznamovateľ.

Podobne zatiaľ vyznieva aj čerstvý prípad spred mesiaca. Na podozrivý komunikačný systém na ministerstve hospodárstva upozornil anonym sekciu Úradu vlády, ktorá má na starosti boj proti korupcii.

Tej sa podnet nezdal dostatočne relevantný pre políciu. Argumentuje najmä tým, že polícia by musela okrem iného skúmať, či vznikla škoda, v akej výške a či došlo k porušenia konkrétneho zákona. Obstarávanie IT už bolo navyše ukončené, odoslanie podnetu na políciu preto sekcia považovala za najmenej efektívne. Lebo polícia skúma ,,naplnenie skutkovej podstaty trestného činu a nie špecificky hospodárnosť konania štátnych inštitúcií”.

Podnet pritom podrobne opisuje, ako od roku 2013 ministerstvo minulo na komunikačný systém Iskra vyše štyri milióny eur.

Míňalo sa roky, vidieť to až teraz

Systém spadá pod odbor bezpečnosti a krízového riadenia, ktorý vedie Aurel Ugor. Ten sa v minulosti zviditeľnil najmä pôsobením vo vedení Národného bezpečnostného úradu. Počas jeho šéfovania v rokoch 2004 až 2006 médiá riešili aj kauzu obchodovania s bezpečnostnými previerkami a Ugor nakoniec z úradu odišiel po prevalení hackerského útoku a informácie, že citlivé údaje mal úrad zašifrované bežným heslom nbusr123.

Systém Iskra, ktorý Ugor už niekoľko rokov financuje na ministerstve hospodárstva, má slúžiť na zabezpečenú komunikáciu ministerstva s ďalšími subjektmi, ktoré pod neho spadajú. Podľa oznamovateľov na systém odišli milióny eur, no reálne ho začalo byť vidno len nedávno.

Až zhruba pred dvomi rokmi totiž už cez druhú firmu ministerstvo nakúpilo prvú väčšiu dávku komponentov. Systém ale napriek tomu má v súčasnosti fungovať kvôli bezpečnostnému prekáblovaniu len medzi niekoľkými kanceláriami ministerstva. Teda jeho úloha – zabezpečiť komunikáciu rezortu s vonkajšími organizáciami sa reálne nenapĺňa.

Ministerstvo od roku 2016 vedie Peter Žiga, nominant najsilnejšej vládnej strany Smer. Jeho hovorca Maroš Stano systém obhajuje, že má slúžiť na krízové riadenie najmä mimo vojny, a to najmä na analýzu rizík a plánovanie medzi ministerstvom a 70 rozhodujúcimi podnikmi.

Na otázku Nadácie, prečo sa prvé komponenty pre systém začali nakupovať až po niekoľkých rokoch a či rezortu nevadí, že systém za štyri milióny eur funguje v niekoľkých jeho kanceláriách, ministerstvo priamo neodpovedalo. Uviedlo len, že systém sa budoval v rámci platnej legislatívy.

Preverujú a preverujú

Pritom oznamovatelia veľmi jasne opísali, kde mohlo dôjsť k predraženiu. Prvá firma niekoľko rokov pred zákazkou pre hospodárstvo poskytla napríklad rovnakú zabezpečenú jednotku, takzvanú CBA – centrálnu bezpečnostnú autoritu ministerstvu obrany. Ale za násobne nižšiu cenu, než akú fakturovala neskôr hospodárstvu.

Tiež oznamovatelia upozornili, že táto jednotka sa nikdy na hospodárstve nepoužila. Dokonca bola podľa nich snaha ju nezaradiť do oficiálnej evidencie, čo ale stoplo finančné oddelenie ministerstva s tým, že všetko sa musí riadne účtovať.

Ministerstvo hospodárstva podnet už samé preveruje. A aby vyvrátilo akékoľvek pochybnosti, oslovilo aj Národný bezpečnostný úrad ako autoritu pre oblasť zabezpečenej komunikácie.

Ministerstvo odmieta tvrdenia z oznámenia, že by pri uzatváraní zmlúv s dvomi doterajšími dodávateľmi systému bol len šéf odboru. Obstarávanie podľa hovorcu Staňa muselo prejsť viacerými úrovňami rezortu aj mimo daný odbor. Preto ministerstvo tiež odmieta, že by na schvaľovanie mali vplyv akékoľvek osobné kontakty Ugora so zástupcami súkromných firiem. Nadácia sa totiž pýtala aj na to, aký je vzťah úradníka s majiteľom prvej firmy, ktorá na začiatku dodávala Iskru.

To, že prípad sa dostal späť na ministetrstvo hospodárstva, predstavuje problém pre oznamovateľov. Kompletné podklady totiž príšli na riaditeľa kontroly ministerstva vrátane všetkých príloh. S nimi konfrontovali aj Ugora.

Šéf špeciálnej časti Úradu vlády Peter Kovařík Nadácii odpovedal, že ohlásenie prípadu ,,zvažovali”, ale v tomto prípade by polícia musela okrem iného skúmať, či vznikla škoda, v akej výške a či došlo k porušenia konkrétneho zákona.

Polícii oznamujú hlavne rozbehnuté súťaže

Kovařík dodal, že keďže obstarávanie už bolo ukončené, vybavenie podnetu týmto spôsobom sa javilo ako najmenej efektívny spôsob, nakoľko polícia skúma ,,naplnenie skutkovej podstaty trestného činu a nie špecificky hospodárnosť konania štátnych inštitúcií”. Možné podozrenie zo sprenevery či zneužitia postavenia zrejme u Kovaříkovcov nezvažovali. Dodal, že samotné kontrolné orgány sú povinné odstúpiť svoje zistenia a podozrenia na vyšetrenie.

Prípad odstúpili na Najvyšší kontrolný úradu. Zároveň ho však kompletne odoslali aj na ministesrtvo hospodárstva, čo vysvetili tak, že NKU má kontroly naplánované do konca roka. A tak môže podozrenia preveriť aj ministerský odbor kontroly.

Na margo možného prezradenia identity oznamovateľov Kovaříkov úrad reagoval, že z podnetu nevyplývali skutočnosti, aby prijímali opatrenia k utajeniu totožnosti. ,,Utajiť vieme adresu odosielateľa, ale tá bola zjavne vytvorená tak, aby neodkryla totožnosť skutočného odosielateľa.”T ento rok zatiaľ pritom Kovaříkov úrad polícii odstúpil jediný podnet. Aj keď ešte nejde o celoročný údaj, už na prvý pohľad pri porovnaní s poslednými rokmi ide o viditeľne najnižšie číslo. Naopak, veľmi veľa prípadov úrad tento rok odkladá, respektíve vybaví jednoduchou odpoveďou oznamovateľom.

Kontrolný úrad do decembra nestíha

Podozrenie na dlhodobé nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri nákupoch odboru bezpečnosti MH postúpila protikorupčná časť Úradu vlády aj Najvyššiemu kontrolnému úradu. Ten sa ale k nemu tak rýchlo nedostane. Úrad totiž postupuje na základe plánu kontrol schváleného na rok vopred. ,,V súčasnosti prebieha desiatka kontrol v rôznych oblastiach a témach, a z kapacitných a časových dôvodov nie je priestor na ďalšiu kontrolnú akciu,” uviedol hovorca úradu Marek Papajčík s tým, že preto požiadali ministerstvo hospodárstva o vykonanie vnútorného auditu.

Závery má rezort poskytnúť späť NKÚ. Papajčík dodal, že z pohľadu úradu je dôležité, aby zodpovednosť niesol ten, kto vecne vykonáva danú agendu, teda samotný verejný orgán.

Xénia Makarová, Nadácia Zastavme korupciu

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.